Pages

STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV JUNADI OBRTA "ZORA" VRBOVEC
STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV JUNADI OBRTA "ZORA" VRBOVEC
Mladen Tušek
Istraživanje je provedeno tijekom 2014. godine na obrtu Zora u selu Gaj na farmi koja se bavi tovom junadi. Farma posjeduje trenutno 370 komada tovne junadi. Junad se tovi u 2 faze i to predtov koji traje oko 2 mjeseca ili do težine 220kg te završni tov do 550kg. Na farmi je slobodan način držanja junadi i to na rešetkastom podu u stajama za završni tov te na dubokoj stelji u staji za predtov. Primarna djelatnost je tov junadi što je i glavni financijski prihod dok je uslužni...
STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV PIIĆA POLJOPRIVREDNO PERADARSKOG OBRTA "GEJA"
STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV PIIĆA POLJOPRIVREDNO PERADARSKOG OBRTA "GEJA"
Jurica Vrbanić
Cilj ovog rada je bio istražiti tehnologiju i uvjete tova pilića, te strojeve i opremu potrebnu u tovu pilića na peradarskoj farmi. Istraživanje je provedeno na farmi OBRT „GEJA“. Osnovni predmet istraživanja su strojevi i oprema za tov pilića na farmi. Obrađena je i analizirana tehnologija tova i oprema peradarske farme, sve tehnološke operacije jednog turnusa tova pilića, svi potrebni strojevi i uređaji, te sva potrebna oprema i njena funkcija, od prijema jednodnevnih pilića...
STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV SVINJA OBRTA ZA POLJOPRIVREDNO GOSPODARSKU DJELATNOST DOMAGOJ
STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV SVINJA OBRTA ZA POLJOPRIVREDNO GOSPODARSKU DJELATNOST DOMAGOJ
Domagoj Raknić
U radu se opisuju strojevi i oprema korišteni na farmi za tov svinja Obrta za poljoprivrednu djelatnost Domagoj. Farma je kapaciteta 1450 tovljenika u turnusu. Ugrađena oprema je marke Big Dutchman. Hranidba tovljenika je ad libitum, automatizirana, kao i napajanje, ventilacija, grijanje i izgnojavanje. Farma posluje ekonomično (1,26) s pozitivnim financijskim rezultatom što je vidljivo iz ostvarene dobiti od 118,95 kn po tovljeniku.
STROJEVI I OPREMA ZA DORADU I PAKIRANJE SJEMENA U RWA D.O.O.
STROJEVI I OPREMA ZA DORADU I PAKIRANJE SJEMENA U RWA D.O.O.
Ivan Vratarić
Proces dorade sjemena započinje predčišćenjem sjemena na aspiratoru koji radi na principu okruglih i sječenih sita s okruglim i duguljastim prorezima. Zadatak mu je izdvojiti veći dio čestica zemlje, pljeve, slame i druge krupne primjese. Iz aspiratora polupročišćeno sjeme ide u tampon ćelije iz kojih se trakom može usmjeravati na bilo koji stroj za daljnju doradu. Polupročišćeno sjeme ide na gravitacijski stol, s gravitacijskog stola na trier selektor, potom na stroj za...
STROJEVI I OPREMA ZA KOMPOSTIRANJE U KOMPOSTANI JAKUŠEVAC
STROJEVI I OPREMA ZA KOMPOSTIRANJE U KOMPOSTANI JAKUŠEVAC
Kristijan Novak
Predmet ovog završnog rada su strojevi i oprema u kompostani Jakuševac Opisnim metodama i shematskim prikazima objašnjen je način rada strojeva i sam nastanak komposta, od bio-otpada pa do finalnog proizvoda. Sva istraživanja provedena su u kompostani „Jakuševac“, te su tamo uzeti svi podaci o kapacitetu same kompostane, kapaciteti strojeva i pojedinosti o otvorenom i zatvorenom sustavu kompostiranja. Istraživanje rada strojeva i opreme za otvoreni i zatvoreni tip kompostiranja u...
STROJEVI I OPREMA ZA TOV PILIĆA NA FARMI OPG KOVAČIĆ
STROJEVI I OPREMA ZA TOV PILIĆA NA FARMI OPG KOVAČIĆ
Mateja Golub
Cilj ovog rada bio je istražiti tehnologiju i uvjete tova pilića, te strojeve i opremu potrebnu u tovu pilića na peradarskoj farmi. Istraživanje je provedeno na OPG „P.P. Kovačić“ iz Šoprona, Kalnik. Predmet istraživanja su strojevi i oprema za tov pilića na farmi OPG „P.P. Kovačić. Obrađena je tehnologija i oprema peradarske farme, sve tehnološke operacije jednog turnusa tova pilića, svi potrebni strojevi i uređaji, te sva potrebna oprema i njena funkcija, od prijema...
STROJEVI ZA SPREMANJE SJENAŽE NA OPG MILICA JENDRIJEV
STROJEVI ZA SPREMANJE SJENAŽE NA OPG MILICA JENDRIJEV
Božidar Jendrijev
U spremanju sjenaže na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima važnu ulogu ima usklađenost kapaciteta pojedinih strojeva u liniji za spremanje sjenaže s potrebama gospodarstva. Istraživanje radnog učinka i utroška radnog vremena strojeva za spremanje sjenaže provedeno je na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Milica Jendrijev koje se bavi proizvodnjom mlijeka i tovom junadi. Istraživanje je provedeno na parceli veličine 1 ha i 0,36 ha. Na gospodarstvu koriste liniju...
Socio-ekonomska ograničenja integrirane i ekološke proizvodnje na području Grada Zagreba
Socio-ekonomska ograničenja integrirane i ekološke proizvodnje na području Grada Zagreba
Marko Jazvić
U radu se istraţuju socio-ekonomska ograničenja integrirane i ekološke proizvodnje na području grada Zagreba koristeći sekundarne izvore kao što su provedena istraţivanja te dostupna literatura. Usprkos globalnoj gospodarskoj krizi, svjetska potraţnja za ekološkim proizvodima je i dalje u porastu. Povećanu potraţnju za ekološkim proizvodima prati i povećana ponuda. Glavna ograničenja za kupnju ekološke hrane su cijene takvih proizvoda, nedostupnost ekoloških proizvoda na...
Stresna osjetljivost kod rasplodnih nerastova u Republici Hrvatskoj
Stresna osjetljivost kod rasplodnih nerastova u Republici Hrvatskoj
Matija Tomašić
SAŽETAK Molekularni test za otkrivanje sva tri genotipa (HalNN, HalNn i Halnn) pouzdana je, brza i točna metoda. U istraživanom razdoblju, od 2014. do 2017. godine, na stres osjetljivost ukupno je testirano 724 nerasta odabranih za rasplod. Prosječni rezultati četverogodišnjeg istraživanja PCR metodom pokazuju da je genotip HalNN bio zastupljen s udjelom od 91,02% u ispitivanoj populaciji svinja, genotip HalNn 8,56% i genotip Halnn u svega 0,41%. Rezultati testiranja po pasminama kroz...
TEHNOLGIJA PROIZVODNJE KAMILICE U PODUZEĆU "SILADI" d.o.o. KOTORIBA
TEHNOLGIJA PROIZVODNJE KAMILICE U PODUZEĆU "SILADI" d.o.o. KOTORIBA
Petar Mikulan
Kamilica je jednogodišnja zeljasta biljka i sije se svake godine, ali je uvrštena u skupinu višegodišnjih nasada te su na taj način zakonski zaobiđeni propisi o plodoredu. Kamilica ima veliku ekonomsku vrijednost u svjetskoj trgovini ljekovitim biljem i jedna je od najvažnijih ljekovitih kultura. U proizvodnji ljekovitog bilja u Hrvatskoj dominira kamilica, godišnja proizvodnja je cca. 2.500 ha. Da bi uzgoj kamilice bio uspješan potrebno je savladati tehnologiju proizvodnje...
TEHNOLOGIJA DOBIVANJA MESA U TIBLICI NA OPG-U ĐURAN
TEHNOLOGIJA DOBIVANJA MESA U TIBLICI NA OPG-U ĐURAN
Valentina Juras
Istraživanje tehnologije spremanja mesa u tiblicu i upravljanje troškovima u 2014. godini je provedeno na OPG Đuran u Slakovcu. Ovo gospodarstvo ima zaokruženi ciklus proizvodnje, a s obzirom da i hranu proizvode sami te imaju finalne proizvode ponosno nose naziv „Od njive do stola“. Osim proizvodnje hrvatskog izvornog Mesa ʹz tiblice, bave se i proizvodnjom prerađevina kao što se: kobasice, slanine i čvarci. Uvjeti uzgoja, držanja i hranidbe svinja na gospodarstvu su...
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE BIJELOG SJEZA NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU POZDEREC
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE BIJELOG SJEZA NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU POZDEREC
Marko Jurčec
Bijeli sljez (Althaea officinalis L.) je biljka vrlo pogodna za podizanje višegodišnjih nasada za čije održavanje nije potrebno puno ulaganja i aktivnog rada. Poljoprivredno gospodarstvo Pozderec je osnovano 2014. godine kupnjom zemljišta koje nije bilo u uporabi posljednjih 10 godina. Od samog početka počeli s ekološkim načinom uzgoja. Pri izboru uzgojne površine za nasad bijelog sljeza (Althaea officinalis), odabrano je poljoprivredno zemljište koje se nije koristilo dugi niz...

Pages