Paginacija

PREDNOSTI KASTRACIJE I STERILIZACIJE KUĆNIH LJUBIMACA U URBANOJ SREDINI
PREDNOSTI KASTRACIJE I STERILIZACIJE KUĆNIH LJUBIMACA U URBANOJ SREDINI
Ana Dušak
Cilj rada je istražiti pad brojnosti pasa i mačaka lutalica te utjecaj zahvata kastracije i sterilizacije na zdravstveni status kućnih ljubimaca poznije dobi. Kastracija je kirurški zahvat kojim se uklanjaju spolne žlijezde, odnosno u muških životinja sjemenici (orhidektomija). Sterilizacija je operacija koja obuhvaća kirurško odstranjivanje jajnika i maternice. U radu su predočeni i razmatrani podaci o broju kastriranih i steriliziranih pasa i mačaka od 2016. godine do 2019....
PRIMJENA ATOMIZERA "ZUPAN  DT 1000"  U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI
PRIMJENA ATOMIZERA "ZUPAN DT 1000" U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI
Jiri Mikulić
U radu je analizirana kakvoća rada vučenog uređaja Zupan DT 1000 u postupku zaštite voćaka šljive i višnje. Analizom je utvrđeno da ovaj uređaj omogućuje kvalitetnije i ekonomičnije provođenje zaštite šljiva i višanja. Osim ekonomičnosti i povećanja učinkovitosti, ovim načinom prskanja dobivaju se ekološki prihvatljive šljive i višnje što znači da se dobivaju eko proizvodi koji su još uvijek deficitarni na tržištu te je istraživanim gospodarstvima osiguran plasman.
PRIMJENA BLOCHCHAIN SUSTAVA SLJEDIVOSTI U POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM LANCU OPSKRBE
PRIMJENA BLOCHCHAIN SUSTAVA SLJEDIVOSTI U POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM LANCU OPSKRBE
Hrvoje Gregurić
Rad se bavi jednim od glavnih problema u poljoprivredno-prehrambenom lancu opskrbe hranom, a to je netransparentnost podataka i nemogućnost dokazivanja cjelovite sljedivosti od polja do stola. Potrošači danas itekako žele znati porijeklo robe, trgovci im to isto žele omogućiti, prijevoznici i otkupljivači odgovornost prebacuju na proizvođače, a proizvođači tada moraju dokazati da su se u proizvodnji pridržavali načela dobre poljoprivredne prakse i da hrana koju...
PRIMJENA DEZINFEKCIJSKIH SREDSTAVA U VETERINARSKOJ AMBULANTI "VET-POINT"
PRIMJENA DEZINFEKCIJSKIH SREDSTAVA U VETERINARSKOJ AMBULANTI "VET-POINT"
Ivan Ščuric
Tema ovog rada je primjena dezinfekcijskih sredstva u veterinarskoj ambulanti „VET - POINT“. neživim medijima, na površinama, predmetima, u tekućinama i zraku ispod infekcijske doze. Ovaj rad prati primjenu i učinak dezinfekcijskih sredstva u veterinarskim ambulantama. Daje popis sredstava koji se najčešće koriste te njihov sastav. Također prati i moguće metode dezinfekcije, daje osnovne podatke o dezinficijensima koji se primjenjuju u ambulantama te njihovo sastav. Svrha rada...
PRIMJENA HACCP-a U MALOPRODAJI
MESA I MESNIH PROIZVODA
PRIMJENA HACCP-a U MALOPRODAJI MESA I MESNIH PROIZVODA
Sanja Varadin
Primjena HACCP sustava u maloprodaji mesa i mesnih proizvoda analizirana je u mesnici Getro Vrbani u vlasništvu tvrtke Mercator-H d.o.o. Cilj je bio utvrđivanje najčešćih uzroka zbog kojih se javljaju nesukladnosti u primjeni te prijedlozi preventivnih mjera. Metode istraživanja bile su monitoring, anketiranje kupaca, intervju sa djelatnicima mesnice, voditeljem prodavaonice te članovima i voditeljem HACCP tima, proučavanje radnih uputa mesnice, te dostupne sekundarne...
PRIMJENA INTERNET MARKETINGA U POLJOPRIVREDI
PRIMJENA INTERNET MARKETINGA U POLJOPRIVREDI
Ivana Ivković
Internet marketing obuhvaća različite forme dosega potencijalnih ciljnih grupa ne samo bazirano na korištenju interneta. Nove digitalne platforme za marketing i marketinški web servisi niču praktički svakodnevno. Dosadašnje društvene mreže redovito uvode nove mogućnosti i značajke, i to u vrijeme dok su paralelno sve oči uprte u mobilni segment digitalnog marketinga, koji sve više postaje jedan od ključnih faktora daljnjega razvoja modernog poslovanja. Digitalni marketing...
PRIMJENA MARKETINGA HRANE NA PRIMJERU PIVARSKE INDUSTRIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
PRIMJENA MARKETINGA HRANE NA PRIMJERU PIVARSKE INDUSTRIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Zvonimir Cvrtila
Pivarska industrija iznimno je atraktivna industrija iako se susreće s problemima kao što su taj da je pivo i dalje u društvu prihvaćeno kao isključivo muško piće, da je veliki broj supstituta, da hrvatsko stanovništvo sve više stari, a ta populacija nije prvenstveno ciljna skupina proizvođača piva i sl. Također, s obzirom na veliku konkurenciju, proizvođači piva moraju velika sredstva ulagati u marketinške aktivnosti kako bi uspjeli zadržati svoj dio tržišnog kolača....
PRIMJENA MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA SVINJOGOJSKIM FARMAMA I TVORNICI STOČNE HRANE U PODUZEĆU SIZIM D.O.O.
PRIMJENA MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA SVINJOGOJSKIM FARMAMA I TVORNICI STOČNE HRANE U PODUZEĆU SIZIM D.O.O.
Diana Golec
U radu su prikazani postupci provedbe mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na svinjogojskim farmama i u tvornici stočne hrane u poduzeću Sizim d.o.o. sa ciljem sprečavanja, nastajanja direktnih i indirektnih šteta te pojave i širenja zaraznih i parazitarnih bolesti opasnih za životinje i ljude (zoonoze). Mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije propisane su Zakonom o veterinarstvu (NN 70/97), zajedničkog naziva DDD-mjere. Provedba higijensko – sanitarnih mjera u...
PRIMJENA MOBILNE TEHNOLOGIJE U PROIZVODNJI KRUMPIRA NA GOSPODARSTVU VAN DEN BORNE AARADAPPELEN (NIZOZEMSKA)
PRIMJENA MOBILNE TEHNOLOGIJE U PROIZVODNJI KRUMPIRA NA GOSPODARSTVU VAN DEN BORNE AARADAPPELEN (NIZOZEMSKA)
Josip Miloš
Tijekom obavljanja završne stručne prakse na gospodarstvu Van den Borne Aardappelen, Kraljevina Nizozemska, prikupljeni su podaci o primjeni suvremenih mobilnih tehnologija u preciznoj poljoprivredi. Uz financijsku pomoć Erasmus+ programa aktivnosti za potrebe rada započele su 03.06.2019., te se provodile do 28.09.2019. Precizna poljoprivreda je precizna primjena proizvodnih inputa na pravom mjestu i u pravo vrijeme. Sam koncept nije nov. Uvođenje informacijskih i komunikacijskih...
PRIMJENA MORALNIH NORMI I PRIDRŽAVANJE KODEKSA PONAŠANJA KOD PRODAJNIH PREDSTAVNIKA KOJI SE BAVE PRODAJOM REPROMATERIJALA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
PRIMJENA MORALNIH NORMI I PRIDRŽAVANJE KODEKSA PONAŠANJA KOD PRODAJNIH PREDSTAVNIKA KOJI SE BAVE PRODAJOM REPROMATERIJALA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
Vito Lučić
Prodajni predstavnici imaju važnu ulogu u prodaji repromaterijala potrebnog za poljoprivrednu proizvodnju. Jedno od poduzeća koje koristi prodajne predstavnike kako bi što bolje doprijelo do potencijalnih klijenata, ali i održalo ili poboljšalo odnose s postojećim klijentima je i RWA. RWA je zahvaljujući razvoju i povećanju poslovanja u 2019. godini postao najveći dobavljač repromaterijala koji je potreban u poljoprivrednoj proizvodnji. Poduzeće organizira najveću ...
PRIMJENA TANKOSLOJNE KROMATOGRAFIJE U ANALIZI EKSTRAKTA GOSPINE TRAVE (HYPERICUM PERFORATUM)
PRIMJENA TANKOSLOJNE KROMATOGRAFIJE U ANALIZI EKSTRAKTA GOSPINE TRAVE (HYPERICUM PERFORATUM)
Mihaela Efendić
Gospina trava (Hypericum perforatum L.) je zeljasta biljka koja koja sadrži ljekovite tvari poput flavonida, eteričnih ulja, gorkih tvari itd. Žuti cvjetovi sadrže sitne točkice crvenog pigmenta hipericina. U radu su istraživane supstance hipericin i rutin u tri uzorka gospine trave. Cilj ovoga rada bilo je dokazati prisutnost istih metodom tankoslojne kromatografije, koja se koristi i u analizama u Belupu d.d. tijekom kontrole sirovine suhog ekstrakta gospine trave. Tankoslojna...
PRIMJENJIVOST PROJEKATA EUROPSKE MREŽE ZA RURALNI RAZVOJ NA RURALNI TURIZAM OPĆINE GRADEC
PRIMJENJIVOST PROJEKATA EUROPSKE MREŽE ZA RURALNI RAZVOJ NA RURALNI TURIZAM OPĆINE GRADEC
Paula Uroić
U radu su analizirani dobri primjeri već postojećih prevedenih projekata iz stranice Europska mreža za ruralni razvoj koji se primjenjuju na općinu Gradec, odnosno na rekonstrukciju dvorca Maksimilijana Vrhovca s ciljem prepoznavanja općine kao ruralno-turističke destinacije. Kroz intervju i razgovor s načelnicom općine Gradec, fotodokumentacijom i pretraživanjem svih dostupnih podataka utvrđeni su nedostaci i mogućnosti analizirane općine, kako bi se pronašli projekti kojima bi...

Paginacija