specijalistički diplomski stručni
Socio-ekonomska ograničenja integrirane i ekološke proizvodnje na području Grada Zagreba

Marko Jazvić (2016)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima