master's thesis
Socio-ekonomska ograničenja integrirane i ekološke proizvodnje na području Grada Zagreba

Marko Jazvić (2016)
Križevci college of agriculture