Paginacija

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA POTROŠAČA O KORIŠTENJU LJEKOVITOG I AROMATIČNOG BILJA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA POTROŠAČA O KORIŠTENJU LJEKOVITOG I AROMATIČNOG BILJA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Marko Škec
Predmet rada bio je provesti istraţivanje kako bi se uvidjelo koliko ljudi, na koji način koriste ili ne koriste ljekovito i aromatično bilje. Svrha rada je dobivenim rezultatima istraţivanja prikazati stavove potrošača Zagrebačke ţupanije o korištenju ljekovitog i aromatičnog bilja. Rezultati bi mogli biti od velike pomoći proizvoĎačima kako bi uvidjeli trenutno stanje korištenja ljekovitog i aromatičnog bilja na području Zagrebačke ţupanije, te kako unaprijediti...
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ZA POTREBE UVOZA STOKE ZA UZGOJ I KLANJE
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ZA POTREBE UVOZA STOKE ZA UZGOJ I KLANJE
Filip Tretinjak
Istraživanje tržišta je unaprijed osmišljeni (planirani) proces prikupljanja i analiziranja podataka u svrhu pružanja informacija bitnih za donošenje (marketinških) odluka za potrebe upravljanja marketingom. Na temelju saznanja do kojih se dolazi istraživanjem tržišta, utvrđuje se i vodi poslovna politika. Marketinški se program poduzeća planira, provodi i njime se upravlja u uvjetima postojećih okruženja: eksternog(vanjskog) i internog (unutrašnjeg). U Republiku Hrvatsku...
ISTRAŽIVANJE VARIJABILNOSTI KVANTITETE GERM PLAZME PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2019.
ISTRAŽIVANJE VARIJABILNOSTI KVANTITETE GERM PLAZME PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2019.
Lucija Nežak
Cilj rada bio je utvrditi kakve su nove sorte glede kvalitete i kvantitete radi eventulatne prijave za nove sorte. Sjetva pšenica bila je 19.10.2018. godine. Norma sjetve iznosila je 230 kg/ha, a predkultura je bila soja. U radu su analizirani rezultati mikropokusa pšenice na učilištu u 2019. godini. Mikropokus je postavljen po slučajnom blok rasporedu u 3 repeticije sa 20 varijanata. Tijekom vegetacije izmjerena je gustoća sklopa svih varijanata, pri čemu se ističu genotipovi J-301...
IZARVNI MARKETING I POJEDINI OBLICI NJEGOVE PROVEDBE U PROCESU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
IZARVNI MARKETING I POJEDINI OBLICI NJEGOVE PROVEDBE U PROCESU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
Tomislav Kovačić
Poljoprivrednici kod poljoprivredne proizvodnje redovito koriste proizvode za ishranu bilja te ih stoga moraju redovito kupovati. Moguće ih je kupiti na različitim mjestima, primjerice u poljoprivrednim ljekarnama, putem internet stranica, putem kataloga i od poljoprivrednih predstavnika. S obzirom na to da se brojna poduzeća bave distribucijom proizvoda za ishranu bilja, svako poduzeće koje se želi probiti na tržištu i doći do dovoljno potrošača mora razviti dobru...
IZRAVNA PLAĆANJA U STOČARSTVU U 2012. I 2013. GODINI
IZRAVNA PLAĆANJA U STOČARSTVU U 2012. I 2013. GODINI
Tea Botko
Izravna potpora definira se kao novčana potpora koja se svake godine dodjeljuje poljoprivrednicima za biljnu i/ili stočarsku proizvodnju, kao potpora njihovom dohotku, a poljoprivrednici se za nju prijavljuju jednom godišnje. Izravna plaćanja u poljoprivredi provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Osnovni uvjeti za ostvarenje potpore mjere ruralnog razvoja i izravnih plaćanja u stočarstvu za analiziranu 2012. i 2013. godinu određeni su 2010. godine...
IZRAVNA PRODAJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA NA GRADSKOJ TRŽNICI U KOPRIVNICI
IZRAVNA PRODAJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA NA GRADSKOJ TRŽNICI U KOPRIVNICI
Vanja Smontara
Tržnice su od samih početaka civilizacije bile od velike važnosti za društveni, ekonomski i povijesni razvoj gradova i država. To su jedna od prvih središta gdje su ljudi razmjenjivali svoja dobra i usluge. Njihova povijest seže daleko u prošlost i primjer su osnovne ljudske djelatnosti odnosno trgovine. Za razvoj tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda važna je učinkovita distribucija, odnosno važno je prilagoditi prodajne kanale rastućem trendu u proizvodnji i...
IZVORI OPASNOSTI I ZAŠTITA NA RADU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
IZVORI OPASNOSTI I ZAŠTITA NA RADU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
Katarina Falat
Kao u svim ostalim područjima, tako i u poljoprivredi, potrebno je zaštititi zdravlje radnika. Najviše pozornosti bi trebalo posvetiti edukaciji zaposlenika u poljoprivrednom sektoru, radi velikog broja ozljeda do kojih dolazi radi nestručnog rukovanja poljoprivrednim alatima, strojevima, oruđem, stokom i opasnim tvarima koje se koriste u poljoprivredi. Broj ozljeda koje se događaju u privatnim kućanstvima nije moguće ni približno utvrditi jer ne postoji obveza prijavljivanja tih...
Implementacija HACCP sustava u vrtnom centru KTC Križevci
Implementacija HACCP sustava u vrtnom centru KTC Križevci
Luka Kemenović
Cilj ovog završnog rada je određivanje kontrolnih točaka (međ. kratica CP (engl. Control point) i kritičnih kontrolnih točaka (međ. kratica CCP (engl. Critical control point) u postupku zaprimanja, skladištenja, izlaganja proizvoda i prodaje stočne hrane u Vrtnom centru tvrtke KTC d.d., u Križevcima. U fazi prijema hrane za životinje determinirana su dva izvora opasnosti. Od čega jedan izvor biološke opasnosti i jedan izvor fizičke opasnosti. U fazama skladištenja...
Implementacija sustava globalno dobre poljoprivredne prakse na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima
Implementacija sustava globalno dobre poljoprivredne prakse na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima
Marko Eraković
Tijekom travnja 2012. u okviru EU Tempus IV projekta: 158714-TEMPUS-ESTEMPUS-JPHES “Improving Academia-Industry Links in Food Safety and Quality Management” provedena su dva inicijalna pregleda po procedurama GLOBALG.A.P. – Good Agricultural Practice Standard Requirements for Integrated farm Assurance (IFA/Livestock/Cattle & Sheep). Nakon prvog inicijalnog pregleda od 24 primarne obveze, na njih 4 je odgovoreno negativno, a od 22 sekundarne obveze, negativno je odgovoreno na 7. Nakon...
Ispitivanje kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika pšenice (Triticum spelta) na VGUK u 2015.
Ispitivanje kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika pšenice (Triticum spelta) na VGUK u 2015.
Ivan Premec
Svrha ovog istraživanja bilo ispitivanje kvalitiativnih i kvantitativnih karakteristika pira, te ih dodatno potkrijepiti laboratorijskim istraživanjem. Cilj je bio dobiti što veći broj parametara kako bi pobliže mogli ocjeniti karakteristike ove cijenjene kulture. Istraživanjem je dokazno kako zrno pira sadrži kvalitetna svojstva za prehranu ljudi kao što je visok postotak hranjive vrijednosti. Dobiveni rezultati ukazuju na povoljna svojstva za prehranu ljudi i hranidbu životinja.
KAKVOĆA RADA KOMBAJNA DEUZT-FAHR M 1322H PRI RAZLIČITIM RADNIM BRZINAMA
KAKVOĆA RADA KOMBAJNA DEUZT-FAHR M 1322H PRI RAZLIČITIM RADNIM BRZINAMA
Mario Celovec
U ovom radu istraživana je kakvoća rada kombajna Deutz Fahr M 1322H pri različitim brzinama rada. Istraživanje je provedeno na jednom gospodarstvu u proizvodnji pšenice sorte Srpanjka. Istraživanje se provelo sa tri različite brzine rada ( 2,8, 3,7 i 5,3 km/h ) kako bi se utvrdili ostvareni gubici. Nakon analize podataka utvrđeno je da veća radna brzina rezultira i veće gubitke. Pri brzini 2,8 km/h gubici su iznosili 1,63 %, pri brzini 3,7 km/h gubici su iznosili 1,88 % a pri...
KAKVOĆA RADA KOMBAJNA U ŽETVI ŽITARICA PRI RAZLIČITIM EKSPLOATACIJSKIM UVJETIMA
KAKVOĆA RADA KOMBAJNA U ŽETVI ŽITARICA PRI RAZLIČITIM EKSPLOATACIJSKIM UVJETIMA
Tanja Bucifal
U završnom radu istraživana je kakvoća rada kombajna Fiat Laverda 3300 AL pri različitim eksploatacijskim uvjetima kod žetve zobi. Istraživanje je izvedeno na području općine Pregrada, na ravnom terenu i terenu s nagibom. Također, na oba terena, istraživanje je obavljeno i pri dvije različite radne brzine (3,5 km/h i 5 km/h). Istraživanje je pokazalo kako na kakvoću rada kombajna prilikom žetve zobi negativno utjeću veća radna brzina i kosi teren. Naime, pri većoj radnoj...

Paginacija