Paginacija

Uspješnost lokalnih akcijskih grupa u korištenju mjera ruralnog razvoja
Uspješnost lokalnih akcijskih grupa u korištenju mjera ruralnog razvoja
Anita Vinšćak
Posebnost LEADER programa čini bliska suradnja i povezanost s ljudima koji žive u ruralnim područjima, vjera u njihove sposobnosti za otkrivanje onoga što najbolje odgovara njihovom okolišu, kulturi, radnim tradicijama i vještinama. Povezivanje na lokalnoj razini spaja ljude kako bi lakše razmjenjivali svoja iskustva i znanja, informirali se i promovirali aktivnosti ruralnog razvoja, pronalazili projektne partnere te stvarali osjećaj pripadnosti jednoj većoj cjelini kao što je...
Utjecaj arbuskularne mikorize na fotosintezu, prinos i
kvalitetu ploda rajčice
Utjecaj arbuskularne mikorize na fotosintezu, prinos i kvalitetu ploda rajčice
DUBRAVKA ŽUPANIĆ
Simbiotska povezanost između biljaka i arbuskularne mikorizne gljive osigurava rast biljaka i unos hranjivih tvari, te može igrati važnu ulogu u kontekstu održivosti u poljoprivredi. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utjecaj različitih koncentracija inokuluma arbuskularnih mikoriznih gljiva na fotosintezu, prinos i kemijska svojstva ploda rajčice. Biljke rajčice (hibrid Optima) inokulirane različitim koncentracijama (2,5, 5,0, 10,0 g / l) mješavine Glomus spp (komercijalni...
Utjecaj domestikacije svinja na kemijski sastav mlijeka krmača i rast prasadi
Utjecaj domestikacije svinja na kemijski sastav mlijeka krmača i rast prasadi
Veronika Vidović
Domestikacija u svinjogojstvu oduvijek je bila važna komponenta. Čovjek nastoji selekcijom stvoriti sebi najbolje jedinke. Cilj ovog rada bio je prikazati da li su domestikacija i selekcija utjecale na sastav mlijeka krmače i kako se to odrazilo na rast prasadi. Istraživanje je provedeno u Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. Uspoređujući pasmine (veliki jorkšir, landras, krškopoljski prašić) uočena je razlika u prijelazu kolostruma u pravo mlijeko. Utjecaj domestikacije...
Utjecaj gnojidbe na prinos kukuruza na Obiteljskom gospodarstvu Severović
Utjecaj gnojidbe na prinos kukuruza na Obiteljskom gospodarstvu Severović
Aleksandar Nemec
Istraživanje je provedeno na proizvodnoj površini u vlasništvu Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Nikola Severović u Radeljevom Selu u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2012. godini. Ciljevi istraživanja obuhvatili su utvrđivanje optimalne količine osnovnih biljnih hraniva (N, P2O5 i K2O) za ostvarenje održivog prinosa zrna kukuruza na istraživanom području te utvrđivanje prinosa i vlage u zrnu kukuruza za svaku varijantu gnojidbe. Pokus je postavljen s tri različite...
Utjecaj gnojidbe na prinos, kemijski sastav i hranidbenu vrijednost zrna kukuruza
Utjecaj gnojidbe na prinos, kemijski sastav i hranidbenu vrijednost zrna kukuruza
Marija Premec
Zbog sve većeg zanimanja za zaštitu okoliša, povećanje plodnosti tla, ali i zbog mogućnosti dodatnog zapošljavanja stanovništva ruralnih područja, na pokušalištu Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, provedeno je istraživanje o mogućnostima proizvodnje stočne hrane na principima ekološke poljoprivrede. Pokus je postavljen po slučajnom bloknom rasporedu u četiri ponavljanja. Veličina parcele svakoga gnojidbenog tretmana iznosila je 70 m2, a tretmani su bili: I -...
Utjecaj gnojidbe organskim i mineralnim gnojivima na prinos i kvalitetu
 smjese talijanskog ljulja i crvene djeteline
Utjecaj gnojidbe organskim i mineralnim gnojivima na prinos i kvalitetu smjese talijanskog ljulja i crvene djeteline
Zoran Crkvenčić
U radu je istraživan utjecaj gnojidbe organskim i mineralnim gnojivima na prinos i kvalitetu smjese talijanskog ljulja i crvene djeteline. Istraživanje je provedeno u 2010. u mjestu Poljanec u Varaždinskoj županiji. Pokus je postavljen po shemi slučajnog bloknog rasporeda u 4 ponavljanja. Varijante gnojidbe su bile sljedeće: bez gnojidbe (G1), gnojidba sa 40 t/ha krutog goveđeg gnoja (zaorano) + prihrana sa 20 000 l/ha gnojnice u proljeće i iza 1. otkosa (G2), gnojidba sa 30 t/ha...
Utjecaj integrirane i ekološke proizvodnje kupina na neke pomološke i kemijske značajke ploda
Utjecaj integrirane i ekološke proizvodnje kupina na neke pomološke i kemijske značajke ploda
Denis Matić
Prema površinama pod kupinom u svijetu prednjače Europa i Sjeverna Amerika. Od većih europskih proizvođača tu su još Mađarska, Velika Britanija, Rumunjska, Poljska i Njemačka. Uzgoj kupina u Republici Hrvatskoj još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini. Kao prednosti kupine ističu se njen rani ulazak u rod (već u drugoj godini), visoki i stabilni prinosi (do 30 tona po hektaru), dugi životni vijek, plod bogat vitaminima i mineralima, dok je cvijet kupine izvrsna pčelinja...
Utjecaj ličinki pipe mahunarke (Sitona spp.) na
 razvoj kvržica na korijenu graška i sadržaj dušika u nadzemnoj masi i zrnu graška
Utjecaj ličinki pipe mahunarke (Sitona spp.) na razvoj kvržica na korijenu graška i sadržaj dušika u nadzemnoj masi i zrnu graška
Mario Ščirek
Grašak ima sposobnost ostvarenja simbioze s kvržičnim bakterijama iz roda Rhizobium koje imaju sposobnost usvajanja atmosferskog dušika. Kako se ličinke pipa mahunarki hrane kvržicama, dolazi u pitanje ova korist od bakterija i potreba prihrane dušikom. Pokus sa stočnim graškom zrnašem postavljen je na površinama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima u 2014. godini sa ciljem utvrđivanja utjecaja pipe mahunarke na opstojnost kvržica na korijenu biljaka i sadržaj...
Utjecaj različite gnojidbe na morfometrijska svojstva ranog kupusa
Utjecaj različite gnojidbe na morfometrijska svojstva ranog kupusa
Mario Žanko
Kupus je najčešće lisnato povrće u Hrvatskoj, gdje se zbog klimatske raznolikosti može uzgajati tijekom cijele godine. Kupus se uglavnom uzgaja u konvencionalnom sustavu, što bi moglo dovesti do zagađenja okoliša i ugrožavanja zdravlja potrošača. Kako bi se izbjegle moguće štetne posljedice prekomjerne uporabe mineralnih gnojiva, straživana je mogućnost njihovog smanjenja i veća upotreba organskih gnojiva. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj različitih gnojidbe...
Utjecaj supstrata na proizvodnju pelargonija na OPG-u Pavičić
Utjecaj supstrata na proizvodnju pelargonija na OPG-u Pavičić
Ivan Milanović
Pelargonija je vodeća biljka ljetnih cvjetnica, te svojim varijantama boja uljepšava mnoge prozore, balkone i okućnice. Pelargonije pri uzgoju u posudi hranu uzimaju iz supstrata, te je zbog toga vaţno osigurati kvalitetan supstrat za uzgoj. Istraţivanje je provedeno tijekom 2014. godine na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Pavičić iz Grubišnog Polja s ciljem da se odabere najpovoljniji supstrat u uzgoju pelargonija. Pokus je bio postavljen u plastenicima po slučajnom bloknom...
Utjecaj supstrata na rast i razvoj bosiljka
Utjecaj supstrata na rast i razvoj bosiljka
Kristina Benčak
Bosiljak (Ocimumbasilicum L.) je jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice usnača (Lamiaceae) koja potječe sa indijskog potkontinenta. Visina bosiljka je do 80 cm, ima dobro razvijen korijenov sustav, uspravnu i zeljastu stabljiku i cvijetove bijele do svijetloružičaste boje. Slabo podnosi niske temperature, cvijeta početkom lipnja do kraja kolovoza. Zahtijeva puno vlage. Razmnožava se direktnom sjetvom i presadnicama. Berba se obavlja u početnoj fazi cvjetanja i kad na stabljici ima...
Utjecaj sustava proizvodnje na neka morfološka i kemijska svojstva paprike
Utjecaj sustava proizvodnje na neka morfološka i kemijska svojstva paprike
Vlatka Kovačić Gradinščak
Paprika spada među četiri najznačajnije uzgajane vrste povrća na području Hrvatske. U ljudskoj prehrani paprika je vrijedna namirnica mnogostruke upotrebe. Po ostvarenim prinosima u Europi je na pretposljednjem mjestu. Odgovarajući zemljišni uvjeti i klimatski čimbenici omogućuju bolju proizvodnju. Od limitirajućih čimbenika daljnjeg razvoja proizvodnje paprike znanje je zasigurno na prvom mjestu. Od svih tipova paprike, odabrana je paprika tipa kapije u ovom istraživanju i to na...

Paginacija