Paginacija

DINAMIČKA STRATEŠKO MARKETINŠKA PRILAGODBA SEKTORA PROIZVOĐAČA POVRĆA U UVJETIMA PANDEMIJE COVID-19
DINAMIČKA STRATEŠKO MARKETINŠKA PRILAGODBA SEKTORA PROIZVOĐAČA POVRĆA U UVJETIMA PANDEMIJE COVID-19
Kruno Kalić
Rad se bavi prikazivanjem trenutnog stanja u poljoprivrednom sektoru povrćarstva u uvjetima pandemije COVID- 19. Za potrebe rada napravljeno je empirijsko kvantitativno istraživanje na ekspertu predstavnika poljoprivrednih poduzeća koji se primarno bave proizvodnjom povrća. Istraživanjem se utvrdilo koji su najučinkovitiji načini promocije i prodaje povrća u doba izmijenjenih uvjeta poslovanja na domaćem tržištu povrća, tj. u uvjetima pandemije i jesu li vlasnici i...
DOPUNSKE AKTIVNOSTI SEOSKOG TURIZMA KEZELE
DOPUNSKE AKTIVNOSTI SEOSKOG TURIZMA KEZELE
Lea Ištuk
Rad se bavi istraživanjem ponude dopunskih aktivnosti na seoskom turizmu Kezele, jednom od najpoznatijih seoskih turizama u kontinentalnoj Hrvatskoj. Kroz intervju i razgovor s vlasnikom, fotodokumentaciju i podatke dobivene tijekom odrađivanja stručne prakse na seoskom turizmu Kezele, istražuju se sadašnje dopunske aktivnosti koje imaju u svojoj ponudi za posjetioce. Na osnovi dobivenih podataka, također se predlažu nove dopunske aktivnosti čijom bi se primjenom unaprijedilo...
DORADA SJEMENA SOJE U TVRTKI AGROMAIS D.O.O. KRIŽ
DORADA SJEMENA SOJE U TVRTKI AGROMAIS D.O.O. KRIŽ
Dajana Gregčević
Soja je vodeća je uljna i bjelančevinasta kultura u svijetu. Sve veće potrebe za sojom rezutiraju i sve većom proizvodnjom sjemena soje. Površine pod sjemenskom sojom u Hrvatskoj značajno rastu u zadnjih 10 godina, prema podacima iz 2022. godine treća je zemlja po certificiranim količinama sjemena soje u Europskoj Uniji. U Hrvatskoj postoji velik broj proizvođača i dorađivača sjemena soje, a tvrtka Agromais d.o.o. Kriţ jedna je od najsuvremenije opremljenih dorada. Sjeme...
DRUŠTVENA OBILJEŽJA KULTURNE BAŠTINE KALNIČKOG KRAJA
DRUŠTVENA OBILJEŽJA KULTURNE BAŠTINE KALNIČKOG KRAJA
Ružica Višak
Ovim završnim radom žele se prikazati obilježja kulturne baštine kalničkog kraja. Želi se prikazati na koje sve načine udruge, općina i Turistička Zajednica Kalnika kroz organizaciju raznih manifestacija i događaja doprinose sveukupnoj društvenosti kalničkog kraja. Istraživanje je provedeno metodom intervjua s osobama koje su važne u radu udruga i općine Kalnik, a koje su zadužene za čuvanje kulturne baštine kalničkog kraja. Rezultati istraživanja su pokazali da su...
DRUŠTVENA ULOGA TERAPIJSKOG VRTA ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU
DRUŠTVENA ULOGA TERAPIJSKOG VRTA ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Marija Profozić
U radu je prikazan razvoj prvog terapijskog vrta na primjeru terapijskog vrta Grada Zagreba. Terapijski vrt predstavlja jedan od modela implementacije osoba s poteškoćama u razvoju u društvo i podršku psihosocijalnom funkcioniranju tih osoba. Metodološku osnovu rada čine intervjui s osobama koji su sudjelovali u realizaciji terapijskog vrta i predstavnicom korisnika vrta. Ispitanici ističu važnost društvene uloge terapijskog vrta za osobe s poteškoćama u razvoju i javnost,...
DRUŠTVENI OKVIR RURALNE KULTURNE BAŠTINE VRBOVCA I OKOLICE
DRUŠTVENI OKVIR RURALNE KULTURNE BAŠTINE VRBOVCA I OKOLICE
Samantha Lujić
Predmet ovog rada je prikaz povijesnih činjenica koje su utjecale na oblikovanje kulturne baštine u ruralnom području vrbovečkog kraja. Cilj rada je analizirati karakteristike ruralnog društva i njegov utjecaj na razvoj kulturnog identiteta, a svrha rada je, povratno, afirmirati uzajamni odnos kulturne baštine za društveni razvoj vrbovečkog područja, a koju je potrebno očuvati i za sljedeće generacije. U radu je korišten anketni upitnik o socioekonomskim obilježjima...
DRUŠTVENI ZNAČAJ KULTURNO UMJETNIČKOG DRUŠTVA U RURALNOM RAZVOJU TUROPOLJA
DRUŠTVENI ZNAČAJ KULTURNO UMJETNIČKOG DRUŠTVA U RURALNOM RAZVOJU TUROPOLJA
Gordana Kuzmec
Kulturna baština je vezana uz ljude i stoga ima veliko društveno značenje, pruža osjećaj pripadnosti i sigurnosti. Ključan čimbenik za očuvanje kulturne baštine je osjećaj ljudi prema vlastitoj kulturi i tradiciji, samim time djeluje poticajno na promociju i prenošenje tog osjećaja na mlađe generacije. Kroz isticanje svojeg kulturnog nasljeđa kulturno-umjetnička društva ciljaju na povećanje kvalitete života, poticanje lokalnog razvoja i čine seoska područja...
DRUŠTVENI ZNAČAJ URBANIH VRTOVA U GRADU ZAGREBU
DRUŠTVENI ZNAČAJ URBANIH VRTOVA U GRADU ZAGREBU
Silvija Mucić
U ovom radu analizira se društveni značaj urbanih vrtova u Gradu Zagrebu putem provedbe intervjua sa stručnjacima zaduženima za razvoj urbanih vrtova i korisnika tih vrtova. Iako urbani vrtovi postoje već desetljećima u Gradu Zagrebu i postojali su primarno zbog uzgoja hrane za vlastite potrebe, danas su urbani vrtovi važni zbog jačanja svijesti o njihovoj ulozi u održivom razvoju, utjecaju ekološki uzgojene hrane na zdravlje čovjeka kao i pokretanju projekta Gradski vrtovi uz...
DRUŠTVENO KORISNO UČENJE I STUDENTSKE AKTIVNOSTI NA PRIMJERU DIGITALNIH DOGAĐAJA I STUDENTSKIH PROJEKATA 2020.-2021.
DRUŠTVENO KORISNO UČENJE I STUDENTSKE AKTIVNOSTI NA PRIMJERU DIGITALNIH DOGAĐAJA I STUDENTSKIH PROJEKATA 2020.-2021.
Martin Topljak
Rad se bavi kronološkim prikazom studentskih aktivnosti studenata Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima u razdoblju od 2020. do 2021. s naglaskom na društveno korisno učenje. Studenti VGUK-a sudjelovali su u ukupno 6 izvannastavnih aktivnosti koje su provedene u obliku digitalnih događaja (hackatona) i studentskih projekata i na taj način odgovorili na izazove u lokalnoj zajednici – gradu Križevcima i okolici za vrijeme pandemije Covid-19. Tom prilikom studenti su se...
DRŽANJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH  KONJA U KONJIČKOM CENTRU  MILL EQUESTRIAN U VELIKOJ BRITANIJI
DRŽANJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH KONJA U KONJIČKOM CENTRU MILL EQUESTRIAN U VELIKOJ BRITANIJI
Ana Krnetić
U radu se opisuje dresurno jahanje – njegova povijest, načela, pravila i dresurnje radnje. Detaljno su opisane dresurne kategorije, od najniže do najveće, navedeni su bodovi potrebni za prelazak u višu kategoriju od postignute i radnje koje se traže od konja u svakoj od njih. Nakon upoznavanja s dresurnim jahanjem, opisano je korištenje i držanje konja u konjičkom centru Mill Equestrian. Vlasnica centra, gđa Fiona Skiper od malena je vezana uz konje, trenirala je u raznim...
DUGOVJEČNOST I PROIZVODNI REZULTATI PIC HIBRIDNIH KRMAČA
DUGOVJEČNOST I PROIZVODNI REZULTATI PIC HIBRIDNIH KRMAČA
Ljubica Žnjidarić
Provedeno je istraživanje proizvodnih pokazatelja u reprodukciji za 14 716 oprasenih životinja na svinjogojskoj farmi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj kroz tri godine (2016., 2017. i 2018.). Cilj je analiza i prikaz plodnosti i dugovječnosti krmača PIC hibrida te utjecaja rednog broja prasenja na rezutate u reprodukciji. Primjetna je visoka negativna povezanost između broja rođene prasadi i rednog broja legla (p<0,01). Utvrđena je statistički značajna povezanost (r=0,73; p<0,05) između...
Diversifikacija ruralnih gospodarskih aktivnosti kroz IPARD program
Diversifikacija ruralnih gospodarskih aktivnosti kroz IPARD program
Ivan Gospić
IPARD je EU pretpristupni program za poljoprivredu i ruralni razvoj za razdoblje 2007.–2013., a diversifikacija je upotpunjavanje ili proširivanje proizvodnog ili prodajnog asortimana uključivanjem novih proizvoda i usluga koji se razlikuju od dosadašnjih. Svrha ovog rada bila je istražiti doprinos pretpristupnog programa IPARD (Mjera 302) na razvoj nepoljoprivrednih aktivnosti u ruralnim područjima Republike Hrvatske te analizirati vrstu ulaganja koja su sredstvima ovog fonda...

Paginacija