Paginacija

STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV PIIĆA POLJOPRIVREDNO PERADARSKOG OBRTA "GEJA"
STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV PIIĆA POLJOPRIVREDNO PERADARSKOG OBRTA "GEJA"
Jurica Vrbanić
Cilj ovog rada je bio istražiti tehnologiju i uvjete tova pilića, te strojeve i opremu potrebnu u tovu pilića na peradarskoj farmi. Istraživanje je provedeno na farmi OBRT „GEJA“. Osnovni predmet istraživanja su strojevi i oprema za tov pilića na farmi. Obrađena je i analizirana tehnologija tova i oprema peradarske farme, sve tehnološke operacije jednog turnusa tova pilića, svi potrebni strojevi i uređaji, te sva potrebna oprema i njena funkcija, od prijema jednodnevnih pilića...
STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV PILIĆA OBRTA "RADIĆ PROIZVODNJA"
STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV PILIĆA OBRTA "RADIĆ PROIZVODNJA"
Govinda Kovačić
U ovom završnom radu opisuje se proizvodnja, odnosno tov pilića. Opisuje se farma, način poslovanja, strojevi i oprema na farmi, svi uvjeti te svi potrebni tehnološki postupci za uspješan tov pilića. Obrt o kojem se piše, istražuje i analizira zove se „Radić proizvodnja“. U radu su opisani svi potrebni čimbenici uspješnog poslovanja.
STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV SVINJA OBRTA ZA POLJOPRIVREDNO GOSPODARSKU DJELATNOST DOMAGOJ
STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV SVINJA OBRTA ZA POLJOPRIVREDNO GOSPODARSKU DJELATNOST DOMAGOJ
Domagoj Raknić
U radu se opisuju strojevi i oprema korišteni na farmi za tov svinja Obrta za poljoprivrednu djelatnost Domagoj. Farma je kapaciteta 1450 tovljenika u turnusu. Ugrađena oprema je marke Big Dutchman. Hranidba tovljenika je ad libitum, automatizirana, kao i napajanje, ventilacija, grijanje i izgnojavanje. Farma posluje ekonomično (1,26) s pozitivnim financijskim rezultatom što je vidljivo iz ostvarene dobiti od 118,95 kn po tovljeniku.
STROJEVI I OPREMA U BIOPLINSKOM POSTROJENJU PODUZEĆA ENERGIJA BIOPLINA D.O.O. GREGUROVEC
STROJEVI I OPREMA U BIOPLINSKOM POSTROJENJU PODUZEĆA ENERGIJA BIOPLINA D.O.O. GREGUROVEC
Marija Kašaj
Tema ovog rada bila je analiza bioplinskog postrojenja „Energija bioplina d.o.o.“ u mjestu Gregurovcu u republici Hrvatskoj. Glavna svrha ovog istraživanja bila je pružiti detaljnu analizu rada strojeva i opreme na različite tehnološke načine i procese. U tehnološkom procesu proizvodnje bioplina u bioplinskim potrojenjima.Cilj istraživanja bio je utvrditi njihovu funkcionalnost i učinkovitost u proizvodnji topline i električne energije, kao i mogućnost poboljšanja različitih...
STROJEVI I OPREMA ZA DORADU I PAKIRANJE SJEMENA U RWA D.O.O.
STROJEVI I OPREMA ZA DORADU I PAKIRANJE SJEMENA U RWA D.O.O.
Ivan Vratarić
Proces dorade sjemena započinje predčišćenjem sjemena na aspiratoru koji radi na principu okruglih i sječenih sita s okruglim i duguljastim prorezima. Zadatak mu je izdvojiti veći dio čestica zemlje, pljeve, slame i druge krupne primjese. Iz aspiratora polupročišćeno sjeme ide u tampon ćelije iz kojih se trakom može usmjeravati na bilo koji stroj za daljnju doradu. Polupročišćeno sjeme ide na gravitacijski stol, s gravitacijskog stola na trier selektor, potom na stroj za...
STROJEVI I OPREMA ZA KOMPOSTIRANJE U KOMPOSTANI JAKUŠEVAC
STROJEVI I OPREMA ZA KOMPOSTIRANJE U KOMPOSTANI JAKUŠEVAC
Kristijan Novak
Predmet ovog završnog rada su strojevi i oprema u kompostani Jakuševac Opisnim metodama i shematskim prikazima objašnjen je način rada strojeva i sam nastanak komposta, od bio-otpada pa do finalnog proizvoda. Sva istraživanja provedena su u kompostani „Jakuševac“, te su tamo uzeti svi podaci o kapacitetu same kompostane, kapaciteti strojeva i pojedinosti o otvorenom i zatvorenom sustavu kompostiranja. Istraživanje rada strojeva i opreme za otvoreni i zatvoreni tip kompostiranja u...
STROJEVI I OPREMA ZA TOV PILIĆA NA FARMI OPG DRAŽEN FUREŠ
STROJEVI I OPREMA ZA TOV PILIĆA NA FARMI OPG DRAŽEN FUREŠ
Petar Jakopović
Cilj ovog rada je bio istražiti tehnologiju i uvjete tova pilića, te strojeve i opremu potrebnu u tovu pilića na peradarskoj farmi. Istraživanje je provedeno na OPG Dražen Fureš iz Bojnikovca pored Križevaca. Predmet istraživanja bili su strojevi i oprema za tov pilića na farmi OPG Dražen Fureš. Prikazana je tehnologija i oprema peradarske farme, sve tehnološke operacije jednog turnusa tova pilića, svi potrebni strojevi i uređaji, te sva potrebna oprema i njena funkcija,...
STROJEVI I OPREMA ZA TOV PILIĆA NA FARMI OPG KOVAČIĆ
STROJEVI I OPREMA ZA TOV PILIĆA NA FARMI OPG KOVAČIĆ
Mateja Golub
Cilj ovog rada bio je istražiti tehnologiju i uvjete tova pilića, te strojeve i opremu potrebnu u tovu pilića na peradarskoj farmi. Istraživanje je provedeno na OPG „P.P. Kovačić“ iz Šoprona, Kalnik. Predmet istraživanja su strojevi i oprema za tov pilića na farmi OPG „P.P. Kovačić. Obrađena je tehnologija i oprema peradarske farme, sve tehnološke operacije jednog turnusa tova pilića, svi potrebni strojevi i uređaji, te sva potrebna oprema i njena funkcija, od prijema...
STROJEVI I UREĐAJI U MJEŠAONI STOČNE HRANE "PRIRAST D.O.O:"
STROJEVI I UREĐAJI U MJEŠAONI STOČNE HRANE "PRIRAST D.O.O:"
Luka Šantić
U dijelu prvom rada govori se o vrstama stočne hrane i procesu prerade stočne hrane u krmne smjese. Drugi dio izdvaja koji su strojevi, uređaji i objekti potrebni za proizvodnju krmne smjese. U trećem dijelu prikazane su financijske kalkulacije za proizvodnju krmne smjese kao i poslovanje tvrtke Prirast d.o.o.
STROJEVI ZA SPREMANJE SJENAŽE NA OPG MILICA JENDRIJEV
STROJEVI ZA SPREMANJE SJENAŽE NA OPG MILICA JENDRIJEV
Božidar Jendrijev
U spremanju sjenaže na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima važnu ulogu ima usklađenost kapaciteta pojedinih strojeva u liniji za spremanje sjenaže s potrebama gospodarstva. Istraživanje radnog učinka i utroška radnog vremena strojeva za spremanje sjenaže provedeno je na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Milica Jendrijev koje se bavi proizvodnjom mlijeka i tovom junadi. Istraživanje je provedeno na parceli veličine 1 ha i 0,36 ha. Na gospodarstvu koriste liniju...
STROJNA MUŽNJA NA FARMI MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U BORIS JAKOLIĆ
STROJNA MUŽNJA NA FARMI MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U BORIS JAKOLIĆ
Dario Jakolić
Istraživanje je provedeno tijekom 2020. godine na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) Boris Jakolić. Farma je izgrađena 2003. godine, a s intenzivnom proizvodnjom je krenula 2005. godine. Gospodarstvo broji 14 goveda simentalske pasmine te 1 govedo holštajn-simentalske pasmine, od toga 11 muznih krava i 2 junice i 2 teladi. Mlijeko koje se proizvodi na gospodarstvu otkupljuje mliječna industrija Vindija. Proizvodnja mlijeka na gospodarstvu je pod selekcijskim obuhvatom i...
SWOT ANALIZA ZAŠTIĆENE OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA KROZ PRIZMU PROIZVOĐAČA
SWOT ANALIZA ZAŠTIĆENE OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA KROZ PRIZMU PROIZVOĐAČA
Marija Kaleb
Zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla nosi proizvod koji je svojom kvalitetom i ugledom povezan s određenim zemljopisnim područjem u kojem se provodila ključna odnosno najmanje jedna faza u proizvodnji tog proizvoda. Cilj rada je analizirati poljoprivredno-prehrambene proizvode koji su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla te uvidjeti kroz prizmu proizvođača koje su snage, slabosti, prilike i opasnosti korisnika ove oznake, na temelju koje je napravljena SWOT analiza. Shodno...

Paginacija