Paginacija

SOCIO-DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA VOĆARA U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
SOCIO-DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA VOĆARA U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
Mihaela Ćuk
U ovom radu se prikazuju neka socio-demografska obilježja voćara u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Provedbom intervjua dobiveni su podaci o spolnoj, dobnoj i obrazovnoj strukturi, površinama pod voćarskim kulturama, proizvodnji i plasmanu voća, prijenosu znanja o voćarstvu i slično. Na održivost i perspektive voćarstva u Županiji najviše utječe nedostatak mladih voćara koji će nastaviti obiteljski posao, nedostatak radne snage, izostanak stručne naobrazbe, obiteljska...
SOCIO-EKONOMSKI OKVIR RAZVOJA OPĆINE DRNJE
SOCIO-EKONOMSKI OKVIR RAZVOJA OPĆINE DRNJE
Zoran Zlatar
U ovom radu analiziran je socio – ekonomski okvir razvoja općine Drnje koja svoj razvoj temelji na važnim društvenim institucijama i relativno razvijenom gospodarstvu. Temeljem provedenih intervjua i podataka iz anketnog upitnika može se zaključiti da postojeću gospodarsku osnovu i poljoprivredu kao važnu djelatnost stanovnika općine Drnje, treba obogatiti novim gospodarskim djelatnostima kao što je npr. ruralni turizam. Ruralni turizam može na novi način povezati i ojačati...
SOCIO-EKONOMSKI OKVIR RAZVOJA SELA DRAGANIĆ
SOCIO-EKONOMSKI OKVIR RAZVOJA SELA DRAGANIĆ
Mihael Popić
U ovom radu analiziran je socio-ekonomski okvir razvoja sela Draganić koje svoj razvoj temelji na važnim društvenim institucijama i relativno razvijenom gospodarstvu. Temeljem provedenog intervjua i podataka iz anketnog upitnika može se zaključiti da postojeću gospodarsku osnovu koja počiva na tri gospodarske zone i poljoprivredi kao važnoj životnoj djelatnosti stanovnika Draganića, treba obogatiti novim gospodarskim djelatnostima kao što je, primjerice, ruralni turizam. Ruralni...
SOCIO-KULTURNA OBILJEŽJA STANOVNIŠTVA GORNJE RIJEKE
SOCIO-KULTURNA OBILJEŽJA STANOVNIŠTVA GORNJE RIJEKE
Neven Kovačević
Ovim završnim radom prikazana su socio-kulturna obilježja stanovnika Gornje Rijeke koja podrazumijevaju izražen lokalni identitet koji se veže za Sidoniju Rubido-Erdödy i dvorac, lokalne manifestacije vezane uz povijesnu ličnost i neke povijesne događaje. U radu se, putem provedenog intervjua, prikazuju mišljenja ispitanika o mogućnostima koje treba iskoristiti kako bi se postojeća baština još bolje čuvala, te donijela veću ekonomsku korist za stanovništvo općine. Također,...
SORTNA VARIJABILNOST U SADRŽAJU MINERALA U ZRNU OZIME KRUŠNE PŠENICE U 2018.
SORTNA VARIJABILNOST U SADRŽAJU MINERALA U ZRNU OZIME KRUŠNE PŠENICE U 2018.
Antonija Martinčić
U svijetu veliki,rastući problem predstavlja nestašica hrane koja je usko vezana za siromašne zemlje trećeg svijeta; no drugi problem vezan za ljudsku prehranu javlja se u bogatim zemljama koja hrane ima čak i u izobilju. Taj problem je slaba nutritivna vrijednost hrane, pogotovo pšenice koja je jedna od najzastupljenijih i najkorištenijih namirnica u ljudskoj prehrani. Oplemenjivanjem bilja, konkretno pšenice moguće je barem reducirati taj problem. Oplemenjivanjem na nutritivna...
STANJE I MOGUĆNOSTI RAZVOJA EKOLOŠKOG UZGOJA GOVEDA NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
STANJE I MOGUĆNOSTI RAZVOJA EKOLOŠKOG UZGOJA GOVEDA NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Tihomir Pojatina
Bjelovarsko-bilogorska županija s obzirom na geografski položaj, klimatske specifiĉnosti, ĉisti okoliš i kvalitetne pašnjake ima povoljne uvjete za uzgoj i proizvodnju goveda na ekološki prihvatljiv naĉin. Dosadašnje govedarstvo u Bjelovarsko bilogorskoj županiji većinom se temelji na manjim mješovitim gospodarstvima, gdje se goveda uzgajaju na malom prostoru, pri ĉemu se uvjeti drţanja nisu prilagođavali dobrobiti životinja već stvaranju što veće dobiti. Ekološki uzgoj...
STANJE I PERSPEKTIVA UZGOJA ISTARSKE KOZE
STANJE I PERSPEKTIVA UZGOJA ISTARSKE KOZE
Suzana Horvat
Istarska koza jedna je od tri hrvatske izvorne (autohtone) pasmine koza za koju se može reći da je trenutačno znatno veće povijesne i genetske negoli gospodarske važnosti. Budući da je istarska koza kritično ugrožena pasmina, u pogledu njenog gospodarenja u prvi plan svakako treba staviti njeno očuvanje, a zatim i njeno gospodarsko korištenje. Uz vrlo malo ulaganja mliječnost istarske koze bolja je od mliječnosti drugih naših autohtonih pasmina. Broj uzgojno valjanih životinja...
STANJE I PERSPEKTIVE EKOLOŠKOG UZGOJA ROGAČA (Cratonia siliqua L.) U HRVATSKOJ
STANJE I PERSPEKTIVE EKOLOŠKOG UZGOJA ROGAČA (Cratonia siliqua L.) U HRVATSKOJ
Mislav Fucijaš
Cilj ovog rada je upoznati se s biljkom rogač (Ceratonia siliqua L), prikazati aktualno stanje u ekološkom uzgoju rogača u Hrvatskoj te perspektive za njegov daljnji uzgoj u ekološkoj poljoprivredi. Materijali koji nam daju jasan uvid u proces podizanja ekološkog nasada rogača prikupljeni su metodom istraživačkog razgovora s vlasnikom prve ovakve plantaže u Hrvatskoj. Drugi dio ovog rada obuhvaća preradu rogača, opisuje korake od branja plodova rogača pa sve do prerade u brašno...
STANJE I PERSPEKTIVE RURALNOG TURIZMA NA PRIMJERU VINARIJE CONER
STANJE I PERSPEKTIVE RURALNOG TURIZMA NA PRIMJERU VINARIJE CONER
Josip Pleskalt
Cilj izrade završnog rada bio je uočiti komparativne prednosti bavljenja ruralnim turizmom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koja obiluje brojnim prirodnim bogatstvima i privlači sve veći broj turista svake godine. Restoran i vinarija Coner odličan su primjer perspektivnog gospodarstva koje uspješno spaja kontinentalni i obalni turizam u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i na otoku Pagu. U restoranu i vinariji Coner tim od 22 ljudi pruža zasigurno nezaboravna iskustva sa svojom...
STANJE I PERSPEKTIVE RURALNOG TURIZMA NA SEOSKOM DOMAĆINSTVU MATEZOVIĆ
STANJE I PERSPEKTIVE RURALNOG TURIZMA NA SEOSKOM DOMAĆINSTVU MATEZOVIĆ
Maja Cvetek
Ruralni prostor u Hrvatskoj zauzima 91,6% njezine površine i obilježava ga velika biološka i društvena raznolikost, što predstavlja ogromni potencijal za razvoj ruralnog turizma. U radu je prikazano stanje i perspektive ruralnog turizma na seoskom domaćinstvu Matezović, koje se nalazi u mjestu Gračec, u Zagrebačkoj županiji. Kroz intervju i razgovor s vlasnikom i prikupljanjem relevantnih podataka sa svih dostupnih informacijskih izvora istraženo je stanje i perspektive seoskog...
STANJE MLJEKARSKOG SEKTORA OD USPOSTAVE SREDIŠNJEG LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETE MLIJEKA (SLKM)
STANJE MLJEKARSKOG SEKTORA OD USPOSTAVE SREDIŠNJEG LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETE MLIJEKA (SLKM)
Lucija Majhen
Proizvodnja mlijeka vrlo je zahtjevna gospodarska grana pa se uspješnost proizvodnje usko povezuje s poznavanjem biotehničkih, ekonomskih i drugih stručnih područja. Mlijeko je prirodna hrana stvorena u tijelima životinja – sisavaca za hranidbu njihove mladunčadi. Uspostavom SLKM-a i primjenom jedinstvenog kriterija za utvrđivanje kvalitete sviježeg mlijeka u razdoblju od 2003. do 2016. godine došlo je do značajnih strukturnih promjena u sektoru proizvodnje mlijeka. Na početku...
STAVOVI POTROŠAČA O PONUDI I POTROŠNJI EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA
STAVOVI POTROŠAČA O PONUDI I POTROŠNJI EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA
Ivana Kušan
Podizanjem svijesti o zdravlju i brizi za očuvanjem okoliša, razvija se i ekološka poljoprivredna proizvodnja. Potrošači se sve više okreću „zdravijem“ načinu života te ekološki poljoprivredno-prehrambeni proizvodi postaju sve traženiji na tržištu. To je dovelo do povećanja poljoprivredne površine pod ekološkom poljoprivredom. Zbog izrazite potražnje ekoloških prehrambenih proizvoda raste i tržište ekološke hrane kako i u svijetu tako i u Republici Hrvatskoj. Pošto...

Paginacija