Paginacija

PLAN PRIJELAZA S KONVENCIONALNE NA EKOLOŠKU SVINJOGOJSKU PROIZVODNJU NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU MARINA ITRAK
PLAN PRIJELAZA S KONVENCIONALNE NA EKOLOŠKU SVINJOGOJSKU PROIZVODNJU NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU MARINA ITRAK
Michaela Ament
U završnom radu sažeto je prikazan plan prijelaza s konvencionalne na ekološku svinjogojsku proizvodnju na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Marina Itrak koje se tradicionalno bavi svinjogojstvom i proizvodnjom hrane za svinje. Najveće razlike, u usporedbi s dosadašnjom proizvodnom praksom, bit će u gospodarenju zemljištem pri proizvodnji hrane za svinje. U uzgoju svinja morati će poduzeti niz potrebnih mjera u svim segmentima proizvodnje, a neke od najvažnijih u planu...
PODIZANJE MATIČNOG NASADA PLEMSKI SORTE KLEŠČEC
PODIZANJE MATIČNOG NASADA PLEMSKI SORTE KLEŠČEC
Valentina Radić
U završnom radu obrađeni su svi postupci koji su bili nužni da se može podići rasadnik baznog materijala autohtone sorte Kleščec. Postupci su započeli determinacijom i inventarizacijom sorte, višestrukim cijepljenjem i umnožavanjem sorte, ampelografskim i ampelometrijskim ispitivanjima, minivinifikacijom, te gospodarskom valorizacijom sorte. Nakon toga provedena je masovna selekcija, zdravstvena i genetska analiza koja je dovela do potvrde autohtonosti i do 20 potpuno zdravih...
PODIZANJE VINOGRADA NA DALMATINSKOM KRŠU U TVRTCI VINOLINE D.O.O.
PODIZANJE VINOGRADA NA DALMATINSKOM KRŠU U TVRTCI VINOLINE D.O.O.
Marin Plenković
U završnom radu obrađen je projekt podizanja nasada vinograda na dalmatinskom kršu sa svim njegovim specifičnostima, od same pripreme terena pa sve do ulaska u puni urod. Osim agrotehnike rad ukazuje i na samu isplativost takve investicije. Na temelju osnovnih investicijskih pokazatelja nastoji ocijeniti isplativost podizanja vinograda na dalmatinskom kršu s novim tehnologijama u pripremi terena. U radu se obrađuju svi postupci bitni za podizanje vinograda na dalmatinskom kršu na...
PODUZETNIČKA ORIJENTACIJA VINSKE KUĆE HAŽIĆ
PODUZETNIČKA ORIJENTACIJA VINSKE KUĆE HAŽIĆ
Gabrijela Golubić
U radu je prikazan primjer Vinske kuće Hažić koja se uz primarnu djelatnost proizvodnje jabuka i vina, bavi i dopunskim djelatnostima kao što su izravna prodaja proizvedenih proizvoda i pružanje turističkih usluga kroz vinotočje. Također se analiziraju planirane aktivnosti kroz izgradnju smještajnih kapaciteta i proizvodnog pogona za sokove te korištenje energije iz solarne elektrane. Sadašnje i buduće aktivnosti gospodarstva te njihov utjecaj na buduću...
POIMANJE I ZNAČENJE PROMOTIVNOG SPLETA U SLUČAJU PODUZEĆA PIK VRBOVEC
POIMANJE I ZNAČENJE PROMOTIVNOG SPLETA U SLUČAJU PODUZEĆA PIK VRBOVEC
Robert Tomić
Marketing ima središnju ulogu u aktivnostima različitih poduzeća i organizacija, budući da im pomaže identificirati, predvidjeti i zadovoljiti zahtjeve suvremenog potrošača. Marketing pomaže razumjeti što sve stoji iza jednog dobrog proizvoda, usluge ili ideje. Promocija kao jedan od četiri elementa marketing miksa ima zadaću informirati potrošače i potencijalne kupce o postojanju proizvoda ili usluge, utjecati na stvaranje pozitivnih preferencija, te izazvati željenu reakciju...
POJAVNOST I PROBLEMATIKA TRIHINELOZE SVINJA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE HRVACE OD 2015. DO 2019. GODINE
POJAVNOST I PROBLEMATIKA TRIHINELOZE SVINJA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE HRVACE OD 2015. DO 2019. GODINE
Josip Šarić
Predmet ovog rada je problematika trihineloze svinja na području rada Veterinarske ambulante Hrvace u razdoblju od 2015. do 2019. godine te uvid u pojavnost trihineloze u tom razdoblju na navedenom području, istraživanje je provedeno 2020. godine. Cilj rada bio je upoznavanje s osnovnim karakteristikama trihineloze, načinom prenošenja ovog oboljenja na ljude i mogućnošću prevencije. Također ovim radom se je uvidjela važnost kontrole na trihinelozu kod svinja te metode utvrđivanja...
POMOLOŠKA I FIZIKALNO-KEMIJSKA SVOJSTVA PLODOVA TRADICIONALNIH  SORTI JABUKA U VOĆNJAKU NA POKUŠALISTU VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
POMOLOŠKA I FIZIKALNO-KEMIJSKA SVOJSTVA PLODOVA TRADICIONALNIH SORTI JABUKA U VOĆNJAKU NA POKUŠALISTU VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
Vedran Znamenaček
U voćnjaku pokušališta Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima 2014. godine podignut je nasad 27 tradicionalnih sorti jabuka, od kojih je na 8 sorti: 'Ananas Reneta', ’Gospoinjača', 'Grofova', 'Imperica', 'Muškatna Mirisava’, 'Poglavnikova’, 'Senabija' i 'Slastica' provedena analiza i usporedba pomoloških (masa ploda, visina ploda, širina ploda i indeks oblika ploda) i fizikalno-kemijskih svojstava plodova (tvrdoća ploda, topljiva suha tvar u plodu, ukupne kiseline,...
PONUDA I PRODAJA PROLJETNOG SJEMENSKOG REPROMATERIJALA U POLJOPRIVREDNOJ LJEKARNI „DUGA“ D.O.O. U 2020.
PONUDA I PRODAJA PROLJETNOG SJEMENSKOG REPROMATERIJALA U POLJOPRIVREDNOJ LJEKARNI „DUGA“ D.O.O. U 2020.
Tomislav Strabić
Stručnu praksu odradio sam u poljoprivrednoj apoteci „Duga d.o.o.“ u Križevcima, te sam odlučio ponudu i prodaju proljetnog sjemenskog repromaterijala iskoristiti kao temu svoga završnoga rada. Tijekom stručne prakse stekao sam znanja u vezi nabave robe, stavljanja robe u prodaju, rada na blagajni, te rada s kupcima. U ponudi su bili veliki i mali paketići sjemena povrća, hibridi kukuruza, sjemenski krumpir, sadnice voćaka i vinove loze. Najveći izbor sitnog sjemena povrća je...
PONUDA SORATA I REPROMATERIJALA ZA MERKANTILNU PROIZVODNJU SOJE U PRVČA P.Z. KOPRIVNICA U 2016.
PONUDA SORATA I REPROMATERIJALA ZA MERKANTILNU PROIZVODNJU SOJE U PRVČA P.Z. KOPRIVNICA U 2016.
Petar Peroković
Soja je glavna bjelančevinasta i uljna kultura koja se uzgaja u svijetu. Njezina proizvodnja je u stalnom porastu. Najveći proizvođač soje u svijetu je SAD sa 85 milijuna tona na 30 milijuna hektara. Hrvatska uzgaja soju na oko 100 000 hektara. Što se tiče agrotehnike, soja je vrlo zahtjevna kultura koja traži da se sve agrotehničke mjere provedu sa pravilom struke. U poljoprivrednoj ljekarni Prvča P. Z. u ponudi se nalaze četiri sorte soje od kojih je u 2016. godini najprodavanija...
PONUDA SORATA I REPROMATERIJALA ZA MERKATILNU PROIZVODNJU SOJE U PRVČA P.Z. KOPRIVNICA U 2016.
PONUDA SORATA I REPROMATERIJALA ZA MERKATILNU PROIZVODNJU SOJE U PRVČA P.Z. KOPRIVNICA U 2016.
Petar Peroković
SAŽETAK Soja je glavna bjelančevinasta i uljna kultura koja se uzgaja u svijetu. Njezina proizvodnja je u stalnom porastu. Najveći proizvođač soje u svijetu je SAD sa 85 milijuna tona na 30 milijuna hektara. Hrvatska uzgaja soju na oko 100 000 hektara. Što se tiče agrotehnike, soja je vrlo zahtjevna kultura koja traži da se sve agrotehničke mjere provedu sa pravilom struke. U poljoprivrednoj ljekarni Prvča P. Z. u ponudi se nalaze četiri sorte soje od kojih je u 2016. godini...
POSLOVNA ETIČNOST U PODUZEĆIMA NA SJEVEROZAPADNOM PODRUČJU HRVATSKE
POSLOVNA ETIČNOST U PODUZEĆIMA NA SJEVEROZAPADNOM PODRUČJU HRVATSKE
Luka Pomper
Cilj rada je analiza poslovne etičnosti u poduzećima u sjeverozapadnom djelu Hrvatske odnosno, istraživanje stavova zaposlenika o etičkim stavovima i dilemama vezanim uz etički kodeks poduzeća, donošenje odluka nadređenih u skladu s moralnim ponašanjem te postupanje nadređenih u skladu s etičkim načelima. Svrha istraživanja je uvećati znanja o obilježjima poslovne etičnosti među zaposlenicima u poduzeću, između zaposlenika i nadređenih osoba, te o obilježjima...
POSTUPAK ZAŠTITE NAZIVA AUTOHTONIH HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA NA NACIONALNOJ I EUROPSKOJ RAZINI
POSTUPAK ZAŠTITE NAZIVA AUTOHTONIH HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA NA NACIONALNOJ I EUROPSKOJ RAZINI
Tanja Pilek
Poznato je da kako na hrvatskom tako i na međunarodnom tržištu vlada velika konkurencija za plasman prehrambenih proizvoda. U toj borbi za konkurentnost sve se više cijene autohtoni proizvodi, odnosno proizvodi koji se odlikuju posebnom kakvoćom. Takve prehrambene proizvode čije posebne karakteristike proizlaze iz vrijednosti njihovih sastojaka, načina proizvodnje i prerade, te podneblja iz kojega dolaze, a koji su zbog toga na posebnom glasu ne samo na domaćem nego i na...

Paginacija