Pages

RAČUNOVODSTVENO MJERENJE I IZVJEŠTAVANJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE NA PRIMJERU PREHRAMBENOG PODUZEĆA PIK VRBOVEC – MESNA INDUSTRIJA D.D.
RAČUNOVODSTVENO MJERENJE I IZVJEŠTAVANJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE NA PRIMJERU PREHRAMBENOG PODUZEĆA PIK VRBOVEC – MESNA INDUSTRIJA D.D.
Domagoj Tirić
Tema ovog rada je računovodstveno mjerenje i izvještavanje dugotrajne materijalne imovine na primjeru prehrambenog poduzeća PIK Vrbovec. Kao podloga praktičnom dijelu rada, obrađen je teorijski aspekt računovodstvenog mjerenja dugotrajne materijalne imovine te revalorizacija i vrijednosno usklađenje. U kontekstu praktičnog dijela rada obrađeni je uzorak poduzeća PIK Vrbovec MI d.d. Na temelju dostupnih podataka poduzeća analizirana je dugotrajna materijalna imovina (nabava,...
REGIONALNE RAZLIKE U STAVOVIMA KUPACA EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
REGIONALNE RAZLIKE U STAVOVIMA KUPACA EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Tihana Likarević
Predmet ovog rada je uočiti postojeće regionalne razlike na području Sisačko-moslavačke županije između kupaca ekoloških poljoprivrednih proizvoda te predložiti mjere koje bi utjecale na smanjenje tih razlika. Za ovo istraživanje korištena je teritorijalna podjela Sisačko-moslavačke županije na tri regije Posavina, Banovina i Moslavina. U istraživanju je sudjelovalo 180 žena, životne dobi od 25-65 godina. Rezultati su obrađeni odgovarajućim matematičko–statističkim...
REGULIRANJE MIKROKLIMATSKIH UVJETA U PROIZVODNJI JAGODA U PLASTENIKU TVRTKE JAGODAN - HB D.O.O.
REGULIRANJE MIKROKLIMATSKIH UVJETA U PROIZVODNJI JAGODA U PLASTENIKU TVRTKE JAGODAN - HB D.O.O.
Martina Hapač
Jagoda se, kao voće visoke nutritivne kvalitete, sve više traži na tržištu i u vrijeme kad nije dostupna iz uzgoja na otvorenom. Uzgojem u zaštićenim prostorima moguće je postići povoljnije mikroklimatske uvjete nego na otvorenom što ovisi o tipu zaštićenog prostora i njegovoj opremljenosti. U radu je opisana oprema i način reguliranja mikroklimatskih uvjeta u hidroponskoj proizvodnji jagoda u plasteniku pokraj Velike Gorice. Plastenik je veličine 6 000 m2, prekriven dvostrukom...
REVITALIZACIJA BANIJSKE ŠARE SVINJE
REVITALIZACIJA BANIJSKE ŠARE SVINJE
Emanuela Šajković
Počeci nastanka banijske šare bili su u 19. stoljeću, pasmini je prijetilo izumiranje, no, prije desetak godina na obroncima Zrinske gore i Šamarice su skupljeni posljednji primjerci i krenulo se u revitalizaciju. Rješenje o priznavanju nove izvorne i zaštićene pasmine pod nazivom banijska šara rezultat uspješnog rada. Populacija svinja u tipu banijske šare uspješno se razlučila od ostalih populacija, ustanovljena je dobra kakvoća trupa i mesa tovljenika. Kroz tri promatrane...
REZULTATI DEMONSTRACIJAKOG POKUSA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU ZADRAVEC KREŠO U 2019.
REZULTATI DEMONSTRACIJAKOG POKUSA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU ZADRAVEC KREŠO U 2019.
Marin Zadravec
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Zadravec Krešo već dugi niz godina sije demonstracijsko-proizvodne pokuse različitih hibrida kukuruza najpovoljnijih za proizvodnju u podneblju Sjeverozapadne Hrvatske. U ovom završnom radu obrađeni su demonstracijski pokusi 11 hibrida kukuruza iz više sjemenarskih kuća. Predkultura je bio DTS. Obrada tla bila je obavljena u optimalno vrijeme. Sjetva je bila obavljena 20.travnja 2019. Tretiranje protiv korova provedeno je sa Adengom prije nicanja...
REZULTATI DEMONSTRACIJSKOG POKUSA HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2014.
REZULTATI DEMONSTRACIJSKOG POKUSA HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2014.
Saša Ivan Kos
Kukuruz je jedna od tri vodeće poljoprivredne kulture u svijetu. U ovom završnom radu prikazani su rezultati demonstracijskog pokusa hibrida kukuruza koji je bio zasijan na Visokom gospodarskom učilištu u Kriţevcima u 2014. godini. Prezentiran je 41 hibrid iz FAO grupa 200 - 600. Predkultura kukuruzu je bio stočni grašak, a sjetva je obavljena 24. travnja 2014. Provedeno je tretiranje protiv korova herbicidom Lumax u fazi 4 – 5 listova. Prihrana kultivacijom je provedena u fazi 6...
REZULTATI DEMONSTRACIJSKOG SORTNOG POKUSA PŠENICE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
REZULTATI DEMONSTRACIJSKOG SORTNOG POKUSA PŠENICE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
Mario Furdi
U raduseanalizirademonstracijski pokus pšenice u Međimurskoj županiji na OPG-u Šopar koji je provodila PodružnicaPoljoprivredne savjetodavne službe Međimurske županije 2015. godine. U pokusu je bilo posijano trideset sorata i jedan hibrid pšenice.Proizvođačke kuće koje su sudjelovale u pokusu su: RWA, KWS, SYNGENTA, POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK, talijanska ISTERA i slovenski AGROMAG. Predkultuta ovom pokusu bio je krumpir. Pokus je zasijan5.studenoga 2014.Sjetva je bila...
REZULTATI ISPITIVANJA GOSPODARSKE VRIJEDNOSTI SORATA I LINIJA PŠENICE U MIKROPOKUSIMA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2012. GODINE
REZULTATI ISPITIVANJA GOSPODARSKE VRIJEDNOSTI SORATA I LINIJA PŠENICE U MIKROPOKUSIMA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2012. GODINE
Tomislav Puklin
Sorte i linije pšenice ispitane su na Visokom Gospodarskom Učilištu u Križevcima na pokusnom polju. Uz ispitivanja na gospodarske vrijednosti, utvrđenesu i ocijenjene pojave bolesti na zasijanom sortimentu. Ako se osvrnemo na proizvodnju pšenice u posljednja tri desetljeća vidimo da postoji stalan rast proizvodnje pšenice po hektaru. Zahvaljujući našim domaćim sortama s genetskom otpornosti protiv najvažnijih bolesti pšenice, dobrim kvantitativnim i kvalitativnim svojstvima...
REZULTATI ISPITIVANJA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
REZULTATI ISPITIVANJA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
Jurica Krznar
Visoko gospodarsko učilište već dugi niz godina sije demostracisjko-proizvodne pokuse različitih hibrida kukuruza najpovoljnijih FAO grupa za proizvodnju u podneblju Sjeverozapadne Hrvatske. U ovom završnom radu obrađeni su demonstracijski pokusi 42 hibrida kukuruza iz više sjemenarskih kuća tako što su zasijani po FAO grupama na istoj parceli. Predkultura je bila pšenica. Sjetva je bila obavljena 22.travnja 2016. Tretiranje protiv korova provedeno je sa BASF-ovim herbicidima...
REZULTATI ISPITIVANJA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
REZULTATI ISPITIVANJA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
Jurica Krznar
Visoko gospodarsko učilište već dugi niz godina sije demostracisjko-proizvodne pokuse različitih hibrida kukuruza najpovoljnijih FAO grupa za proizvodnju u podneblju Sjeverozapadne Hrvatske. U ovom završnom radu obrađeni su demonstracijski pokusi 42 hibrida kukuruza iz više sjemenarskih kuća tako što su zasijani po FAO grupama na istoj parceli. Predkultura je bila pšenica. Sjetva je bila obavljena 22.travnja 2016. Tretiranje protiv korova provedeno je sa BASF-ovim herbicidima...
REZULTATI PROIZVODNO-DEMONSTRACIJSKOG POKUSA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
REZULTATI PROIZVODNO-DEMONSTRACIJSKOG POKUSA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
Matija Novak
Demonstracijsko-proizvodni pokusi hibrida kukuraza različitih sjemenarskih kuća provodi se niz godina na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima s ciljem da se utvrde najpovoljnije vegetacijske FAO grupe za proivodnju na području Sjeverozapadne Hrvatske. U istraživanju je zastupljeno 40 hibrida različitih FAO grupa zasijanih na jednoj parceli. Svaki hibrid posijan je u 4 reda, nakon berbe i krunjenja kukuruza mjerili su se različiti parametri (vlaga u berbi, hektolitarska masa,...
REZULTATI PROIZVODNOG POKUSA DVIJE SORTE PROSA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2013.
REZULTATI PROIZVODNOG POKUSA DVIJE SORTE PROSA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2013.
Antonio Aleksić
Pokus na prosu proveden je na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima u 2013. Pokus je postavljen na prosu sa crvenim i žutim pljevicama nepoznatog sjemenskog podrijetla.Pokus je postavljen u dvije parcele gdje je na 500 kvadrata bio crveni proso, a žuti na 200 kvadrata. Na pokusu nije bilo pojave bolesti ni štetnika. Žetva je obavljena žitnim kombajnom za mikropokuse početkom rujna 2013. Nakon provedenih istraživanja sorta žutog prosa imala je veću hektolitarsku masu i...

Pages