Paginacija

MORFOLOŠKI POKAZATELJI ODREĐENIH LJEKOVITIH VRSTA UZGOJENIH U VRTU LJEKOVITOG BILJA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
MORFOLOŠKI POKAZATELJI ODREĐENIH LJEKOVITIH VRSTA UZGOJENIH U VRTU LJEKOVITOG BILJA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
Mateja Lovreković
U 2015. godine na „Ratarnici“ Visokog gospodarskog učilišta zasnovan je jedan manji vrt ljekovitog i začinskog bilja. Cilj ovog rada bio je morfološki opisati tri ljekovite vrste zastupljene u ljekovitom vrtu Visokog gospoarskog učilišta u Križevcima, arniku (Arnica chamissoris), bergamot (Monarda didyma) i neven (Calendula officinalis). Istraživanje je provedeno na deset biljaka po vrsti, a mjerena su sljedeća morfološka svojstva: prosječna visina, prosječna širina i...
MOTIVI KUPNJE I PERCEPCIJA POTROŠAČA O KVALITETI U KRATKIM LANCIMA OPSKRBE HRANOM
MOTIVI KUPNJE I PERCEPCIJA POTROŠAČA O KVALITETI U KRATKIM LANCIMA OPSKRBE HRANOM
Gorana Pavičić
U radu su predstavljene karakteristike kratkih lanaca opskrbe hranom i važnost razvijanja razliĉitih oblika KOL za plasman lokalno proizvedenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda krajnjim potrošačima. Glavno pitanje kojim se bavimo u ovom radu je, da li je moguće utvrditi glavne čimbenike kvalitete hrane u kratkom lancu opskrbe na temelju percepcije potrošača. U radu su putem empirijskog istraživanja analizirani motivi i sklonosti potrošača za kupovinu hrane putem kratkih...
MOTIVIRANOST MLADIH POLJOPRIVREDNIKA ZA BAVLJENJE POLJOPRIVREDOM U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ
MOTIVIRANOST MLADIH POLJOPRIVREDNIKA ZA BAVLJENJE POLJOPRIVREDOM U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ
Stella Rajić
U ovom radu istražuje se motivacija za bavljenje poljoprivredom kod mladih poljoprivrednika na području sjeverozapadne Hrvatske. Tema je istražena anketnim upitnikom koji je proveden na uzorku od 183 osobe u dobi od 18 do 40 godina. Glavni rezultat istraživanja je da je većina poljoprivrednika motivirana za bavljenje poljoprivredom zato što to voli i zato što žele nastaviti obiteljsku tradiciju. Smatraju da je isplativo baviti se poljoprivredom, no ulaganja u poljoprivrednu...
NAVODNJAVANJE ZELENIH POVRŠINA GRADA ZAGREBA I MOGUĆNOST KORIŠTENJA "KATASTRA ZELENILA" ZA TU NAMJENU
NAVODNJAVANJE ZELENIH POVRŠINA GRADA ZAGREBA I MOGUĆNOST KORIŠTENJA "KATASTRA ZELENILA" ZA TU NAMJENU
Dijana Varga
Za potrebe izrade plana navodnjavanja gradskog zelenila grada Zagreba na odabranoj parkovnoj površini u parku Diane Budisavljević, gradska četvrt Gornja Dubrava analizirani su klimatski uvjeti i izvršena su hidropedološka istraživanja. Determiniran je hipoglej mineralni. Također su izračunati elementi potrebni za navodnjavanje i preporučene su metode (načini) navodnjavanja. Analizom klimatskih uvjeta za grad Zagreb u tridesetogodišnjem razdoblju 1983. – 2012. i za razmatranu...
NEKA OBILJEŽJA STUDENTSKOG RADA U HRVATSKOJ:  ISKUSTVA STUDENATA SA VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
NEKA OBILJEŽJA STUDENTSKOG RADA U HRVATSKOJ: ISKUSTVA STUDENATA SA VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
Ivan Šipuljak
Ovim završnim radom žele se prikazati obilježja studentskog rada studenata Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Želi se prikazati na koje sve načine studenti zarađuju uz studiranje. Stoga je provedeno anketno istraživanje je u obliku anketnog upitnika koji se sastojao od ukupno 25 pitanja. Istraživanje je provedeno na uzorku od 61 studenta od kojih je polovina studenata prve godine, a druga polovina su studenti podjednako zastupljeni po smjerovima "Bilinogojstvo" i...
NESIVOST, VALIVOST I KVALITETA JAJA KRIŽEVAČKE KUKMASTE KOKOŠI U SEZONI 2020./2021.
NESIVOST, VALIVOST I KVALITETA JAJA KRIŽEVAČKE KUKMASTE KOKOŠI U SEZONI 2020./2021.
Ana Kolar
Istraživanje nesivosti, valivosti i kvalitete jaja provedeno je na četiri proizvodna jata oformljena u omjeru spolova 8+1. Na sva četiri proizvodna mjesta kokoši su držane podno u čvrstim objektima s pripadajućim ispustima. Hranjene su krmnom smjesom sa 16% sirovih bjelančevina. Svi istraživani parametri kvalitete jaja zadovoljavaju referentne vrijednosti. Prosječna godišnja nesivost za križevačku kukmicu u ovom je istraživanju bila 185 jaja. Prosječna masa jaja u...
OBILJEŽJA MALIH GRUPA U POSLOVANJU MLJEKARE "EUROMILK" D.O.O.
OBILJEŽJA MALIH GRUPA U POSLOVANJU MLJEKARE "EUROMILK" D.O.O.
Vesna Roginek Duh
Cilj ovog završnog rada je istražiti koja su obilježja malih, neformalnih grupe koje djeluju unutar formalne radne organizacije, ispitati razloge njihovog nastanka, komunikaciju unutar grupe, između samih grupa te njihov utjecaj na međuljudske odnose, konflikte i poslovanje same organizacije. Ovim radom prikazani su stvarni odnosi među zaposlenicima poljoprivredno-prehrambenog poduzeća, mljekare Euro-milk d.o.o. temeljem analize rezultata koji su dobiveni promatranjem i anketnim...
OBILJEŽJA PONUDE SEOSKOG TURIZMA U DALMACIJI
OBILJEŽJA PONUDE SEOSKOG TURIZMA U DALMACIJI
Mario Šarić
Glavni strateški ciljevi hrvatskog turizma u ruralnom području su ravnomjerni regionalni razvoj, samozapošljavanje i motiviranje mladih za ostanak na selu. Pri tome je ruralni turizam značajan čimbenik u aktivaciji i održivom razvoju ruralnih područja koji pomaže očuvanju lokalnog identiteta, tradicije i običaja, štiti okoliš, jača autohtonu, tradicijsku i ekološku proizvodnju te pomaže razvoju ruralnih krajeva na osnovi održivog razvoja. U radu se istražuju četiri...
OBLIICI KREDITIRANJA I FINANCIRANJA MIKRO, MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA U POLJOPRIVREDI
OBLIICI KREDITIRANJA I FINANCIRANJA MIKRO, MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA U POLJOPRIVREDI
Martina Strbad
Financijski instrumenti u poljoprivredi važna su kategorija za njen opstanak i daljnji razvoj. Kako poljoprivreda ima svoja obilježja i specifičnosti, u takvo okruženje treba uklopiti financijske instrumente koji će svojim djelovanjem pomoći i unaprijediti ovu gospodarsku djelatnost. Financijski će instrument ostvariti svoju svrhu ako u svakoj fazi poljoprivredne proizvodnje od sjemena do uroda može unaprijediti proizvodnju. Ovo je istraživanju bio cilj utvrditi koji su sve...
ODREĐIVANJE BIOGENIH ELEMENATA U RAZLIČITIM GENOTIPOVIMA PŠENICE U 2017.
ODREĐIVANJE BIOGENIH ELEMENATA U RAZLIČITIM GENOTIPOVIMA PŠENICE U 2017.
Dijana Čeh
U prehrani preko dvije trećine svjetske populacije nedostaje jedan ili više esencijalnih minerala, a slaba prehrana mineralima trenutačno se smatra se jednim od najozbiljnijih globalnih izazova čovječanstva koji se može izbjeći. Brojni istraživači nastoje dokučiti kako poboljšati nutritivnu vrijednost osnovnih usjeva, a naročito pšenice. Mnogi su pokazali da postoje značajne razlike u koncentracijama minerala u zrnu žitarica između pšenice (Triticum aestivum L.) i njenih...
ODREĐIVANJE VREMENA BERBE POJEDINIH CVJETNICA NAMJENJENIH IZRADI SUHIH ARANŽMANA
ODREĐIVANJE VREMENA BERBE POJEDINIH CVJETNICA NAMJENJENIH IZRADI SUHIH ARANŽMANA
Andreja Huzjak
Cvjetne vrste za izradu suhih aranžmana mogu se koristi kao ukras na gredici, za rez i za sušenje. Nisu zahtjevne u pogledu tla, vlage, otporne su na bolesti i štetnike, te zbog svojih pozitivnih karakteristike predstavljaju idealne vrste za gradske površine i privatne vrtove. Ako se koriste za sušenje najvažnije je poznavati točno vrijeme berbe da bi cvjetovi zadržali oblik i boju. Istraživanje je provedeno na pet najpoznatijih cvjetnih vrsta Helichrysum bracteatum (slamnati...
ODRŽIVA PROIZVODNJA PRASADI MATIČNIH KRMAČA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU RUMEK
ODRŽIVA PROIZVODNJA PRASADI MATIČNIH KRMAČA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU RUMEK
Tatjana Horvat
Prikazan je uzgoj čistokrvnih svinja pasmina landras i crna slavonska i proizvodnost matičnih krmača na OPG-u Rumek u usporedbi s velikim farmama u RH i drugim obiteljskim gospodarstvima kroz broj oprasene, živooprasene, mrtvooprasene i odbijene prasadi te dogovječnost krmača. Analizom je u razdoblju od 2012. do 2015. godine obuhvaćeno za pasminu landras 3.444 legla na velikim farmama u RH, 3.924 legla na obiteljskim gospodarstvima u RH i 190 legala na OPG Rumek, te za crnu slavonsku...

Paginacija