specijalistički diplomski stručni
Uzgoj, zdravlje i dobrobit ovaca na farmama Bioplod Lika d.d.

Nikolina Palijan (2018)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima