specijalistički diplomski stručni
KONCENTRACIJA ESENCIJALNIH MIKROELEMENATA U ZRNU PŠENICE U EKOLOŠKOJ I KONVENCIONALNOJ PROIZVODNJI U 2012.

Marinela Kilić (2016)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima