specijalistički diplomski stručni
POSTUPANJE SA SVINJAMA PRIJE KLANJA I UTJECAJ NA KVALITETU MESA

Danijel Čerkez (2016)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima