Pages

Utjecaj supstrata na proizvodnju pelargonija na OPG-u Pavičić
Utjecaj supstrata na proizvodnju pelargonija na OPG-u Pavičić
Ivan Milanović
Pelargonija je vodeća biljka ljetnih cvjetnica, te svojim varijantama boja uljepšava mnoge prozore, balkone i okućnice. Pelargonije pri uzgoju u posudi hranu uzimaju iz supstrata, te je zbog toga vaţno osigurati kvalitetan supstrat za uzgoj. Istraţivanje je provedeno tijekom 2014. godine na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Pavičić iz Grubišnog Polja s ciljem da se odabere najpovoljniji supstrat u uzgoju pelargonija. Pokus je bio postavljen u plastenicima po slučajnom bloknom...
Utjecaj supstrata na rast i razvoj bosiljka
Utjecaj supstrata na rast i razvoj bosiljka
Kristina Benčak
Bosiljak (Ocimumbasilicum L.) je jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice usnača (Lamiaceae) koja potječe sa indijskog potkontinenta. Visina bosiljka je do 80 cm, ima dobro razvijen korijenov sustav, uspravnu i zeljastu stabljiku i cvijetove bijele do svijetloružičaste boje. Slabo podnosi niske temperature, cvijeta početkom lipnja do kraja kolovoza. Zahtijeva puno vlage. Razmnožava se direktnom sjetvom i presadnicama. Berba se obavlja u početnoj fazi cvjetanja i kad na stabljici ima...
Utjecaj sustava proizvodnje na neka morfološka i kemijska svojstva paprike
Utjecaj sustava proizvodnje na neka morfološka i kemijska svojstva paprike
Vlatka Kovačić Gradinščak
Paprika spada među četiri najznačajnije uzgajane vrste povrća na području Hrvatske. U ljudskoj prehrani paprika je vrijedna namirnica mnogostruke upotrebe. Po ostvarenim prinosima u Europi je na pretposljednjem mjestu. Odgovarajući zemljišni uvjeti i klimatski čimbenici omogućuju bolju proizvodnju. Od limitirajućih čimbenika daljnjeg razvoja proizvodnje paprike znanje je zasigurno na prvom mjestu. Od svih tipova paprike, odabrana je paprika tipa kapije u ovom istraživanju i to na...
Utjecaj tretiranja sjemena jarog ječma polimerskom emulzijom, biostimulatorima i njihovom kombinacijom na prinos i komponente prinosa
Utjecaj tretiranja sjemena jarog ječma polimerskom emulzijom, biostimulatorima i njihovom kombinacijom na prinos i komponente prinosa
Lucija Nežak
Na pokusnim poljima Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima u 2021. godini postavljen je pokus jarog ječma sorte Dado. Postavljen je u 4 repeticije s 6 varijanata a to su: Kontrola, Flobond SC 100, BPH 04, Flobond SC 100 + BPH 04, BSH 05, Flobond SC 100 + BSH 05. Flobond SC 100 je polimer, nusprodukt u proizvodnji naftnih derivata i nanesen na sjeme tijekom vegetacije trebao bi pospješiti apsorpciju vode iz tla te tako u sušnom periodu smanjiti stres biljke uzrokovan sušom. Osim...
Utjecaj veličine i oblika vegetacijskog prostora na komponente prinosa bijele lupine (Lupinus albus L.)
Utjecaj veličine i oblika vegetacijskog prostora na komponente prinosa bijele lupine (Lupinus albus L.)
Josipa Pavleković
Pokus sa ekopopulacijom bijele lupine (Lupinus albus L.) koja se uzgaja u Križevcima postavljen je na površinama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima u 2017. godini sa ciljem utvrđivanja utjecaja veličine i oblika vegetacijskog prostora na komponente prinosa lupine. Istraživale su se dvije gustoće sjetve (70 i 85 sjemenki / m2) i dva međuredna razmaka (25 i 50 cm). Pokus je postavljen prema shemi slučajnog bloknog rasporeda u 4 ponavljanja. Istraživano je sljedeće: masa...
Uzgoj pilenki lakog linijskog hibrida Lohman brown do 18 tjedana starosti na farmi PIKO d.o.o. Volavje
Uzgoj pilenki lakog linijskog hibrida Lohman brown do 18 tjedana starosti na farmi PIKO d.o.o. Volavje
Matija Gršić
U završnom radu pod naslovom Uzgoj pilenki lakog linijskog hibrida Lohmann brown na farmi Piko d.o.o. Volavje prikazana je tehnologija i način uzgoja pilenki od jednodnevnih pilića pa do kokoši starosti 18 tjedana, a sve u svrhu kako bi se iskoristio njihov puni genetski potencijal, odnosno dobila puna proizvodnost. Kako bi se puni genetski potencijal mogao ispuniti, uzgoj se odvija u skladu s tehnološkim normama propisanim od strane proizvođača hibrida. Farma Piko d.o.o. jedna je od...
Uzgoj, zdravlje i dobrobit ovaca na farmama Bioplod Lika d.d.
Uzgoj, zdravlje i dobrobit ovaca na farmama Bioplod Lika d.d.
Nikolina Palijan
Na farmama tvrtke Bioplod Lika d.d. u Lici 2016. godine provedeno je istraživanje uzgoja, zdravlja i dobrobiti ovaca. Istraživana su dva stada ličke pramenke, jedno u prelaznom razdoblju za ekološku proizvodnju, drugo u ekološkoj proizvodnji. Autohtona pasmina lička pramenka je odličan izbor za ekološku proizvodnju na tom području. Potvrđena je pretpostavka istraživanja u oba stada s obzirom da su zadovoljena sva propisana načela uzgoja, dobrobiti i zaštite zdravlja ovaca u...
UČINAK DORADE NA KLIJAVOST ODABRANIH SORATA SJEMENSKIH PŠENICA TVRTKE RAIFFEISEN AGRO D.O.O.
UČINAK DORADE NA KLIJAVOST ODABRANIH SORATA SJEMENSKIH PŠENICA TVRTKE RAIFFEISEN AGRO D.O.O.
Mihaela Senjan
Sjemenska proizvodnja strnih žitarica u stalnom je porastu, a iz godine u godinu raste i broj sorata, kako domaćih tako i stranih. Sve se više traže poboljšivači brašna i kvalitetne krušne pšenice, no one su često osjetljive na bolesti te je važno provesti zaštitu sjemena fungicidom. Tvrtka RWA d.o.o. u svojoj ponudi ima vrlo kvalitetne krušne pšenice i poboljšivače brašna koje se dorađuju u pogonu dorade u Novigradu Podravskom. Istraživanje je provedeno u laboratoriju...
UČINAK ISPIRANJA I BIOSTIMULATORA NA INHIBITORE KLIJANJA U SJEMENU CIKLE (Beta vulgaris var. conditiva) I BLITVE  (Beta vulgaris  L. ssp. vulgaris var. flavescens)
UČINAK ISPIRANJA I BIOSTIMULATORA NA INHIBITORE KLIJANJA U SJEMENU CIKLE (Beta vulgaris var. conditiva) I BLITVE (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. flavescens)
Sara Bošnjak
U laboratoriju za kontrolu kakvoće poljoprivrednog reprodukcijskog materijala na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima provedeno je istraživanje utjecaja tretmana i biostimulatora na klijavost sjemena cikle i blitve. U istraživanju su korištena dva uzorka sjemena blitve (rebrašice) i jedan uzorak sjemena cikle (Bikor). Sjeme cikle nabavljeno je od uvoznika sjemena, porijeklom je iz Italije, a proizvedeno je u 2019. godini, dok je sjeme blitve iz domaće proizvodnje, rod 2019. i...
UČINAK KASNE PRIHRANE PŠENICE NA PRINOS I KVALITETU ZRNA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
UČINAK KASNE PRIHRANE PŠENICE NA PRINOS I KVALITETU ZRNA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
Marko Hećimović
U ovom radu istražen je utjecaj treće prihrane na kvalitativne i kvantitativne pokazatelje pšenice u makropokusu na površinama Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Makropokus je postavljen po bloknom rasporedu sa dvije sorte pšenice u tri ponavljnja, sa tri varijante gnojidbe na površini od 1 ha. Prva varijanta gnojidbe je bila bez treće prihrane, dok su druge dvije sadržavale treću prihranu. U trećoj varijanti druga prihrana je bila s Petrokemijasom, novim gnojivom...
UČINAK NAČINA SJETVE I GNOJIDBE NA RAST I RAZVOJ SADNICE KADIFICA (Tagetes sp.)
UČINAK NAČINA SJETVE I GNOJIDBE NA RAST I RAZVOJ SADNICE KADIFICA (Tagetes sp.)
Patricija Ban Jaki
Kadifica (Tagetes sp.) je jednogodišnja cvjetna vrsta koja osim ukrasnih svojstava ima i nematocidno i ljekovito djelovanje. Jedna je od omiljenih ukrasnih vrsta zbog jednostavnosti uzgoja, obilne cvatnje, otpornosti na bolesti i štetnike, te mogućnosti samo zasijavanja. Uzgaja se iz sjemena koje proizvođači sadnica siju širom u razne posude ili u kontejnere. Gnojidba sadnica obavezna je kod uzgoja nekih jednogodišnjih vrsta dok se sadnice kadifice mogu uspješno uzgojiti i bez...
UČINAK PREDTRETMANA I TEMPERATURE NA KLIJAVOST SJEMENA ŠPINATA (Spinacia oleracea L.)
UČINAK PREDTRETMANA I TEMPERATURE NA KLIJAVOST SJEMENA ŠPINATA (Spinacia oleracea L.)
Kristijan Mahnet
Uvoz sjemena špinata poveća se iz godine u godinu, povećava se i broj ispitivanja klijavosti jer se tijekom godine špinat uvozi u nekoliko navrata. Kod ispitivanja klijavosti sjemena primijećeno je da se rezultati klijavosti dobiveni u laboratoriju za ispitivane kakvoće poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ne slažu sa rezultatima klijavost dobivenim u zemljama izvoznicama sjemena. U cilju istraživanja dolazi li u Hrvatsku loše sjeme špinata ili je metoda propisana...

Pages