master's thesis
Utjecaj sustava proizvodnje na neka morfološka i kemijska svojstva paprike

Vlatka Kovačić Gradinščak (2015)
Križevci college of agriculture