Pages

POTENCIJALI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA U OPĆINI BEDENICA
POTENCIJALI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA U OPĆINI BEDENICA
Kruno Kušec
U ovom radu se prikazuju i analiziraju potencijali za razvoj ruralnog turizma na području općine Bedenica u Zagrebačkoj županiji. Općina Bedenica razvoj ruralnog turizma temelji na postojećim prirodnim, društvenim i ekonomskim resursima koji se unaprjeđuju, ali ih je potrebno i dalje razvijati. Temeljem podataka dobivenih analizom literature i prikupljanjem u intervjuima, prikazani su najrelevantniji potencijali za razvoj selektivnih vrsta ruralnog turizma, a to su sportsko –...
POTENCIJALI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA U VINARIJI KOVAČEVIĆ
POTENCIJALI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA U VINARIJI KOVAČEVIĆ
Tomislav Hajdinjak
U radu se prikazuju ruralno turistički potencijali obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva – Vinarije Kovačević u gradu Daruvar u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Putem intervjua s vlasnikom OPG-a i analizom ostalih relevantnih izvora podataka analizirana je specifičnost vinarije i ponude u ukupnoj ponudi ruralnog turizma i turizma Bjelovarsko-bilogorske županije. Zaključak rada je da Vinarija Kovačević predstavlja primjer dobre prakse poljoprivrednih, proizvođačkih,...
POTENCIJALI RURALNOG RAZVOJA OPĆINE DRNJE
POTENCIJALI RURALNOG RAZVOJA OPĆINE DRNJE
Zoran Zlatar
Koprivnička Općina Drnje sastoji se od tri naselja; Botova, Drnja i Torčeca i predstavlja primjer područja na kojem se mogu iskoristiti brojne mogućnosti i potaknuti ruralni razvoj. Neki od potencijala na kojima se može temeljiti budući razvoj Općine su blizina granice s Republikom Mađarskom, rijeka Drava i jezero Šoderica te poljoprivreda i ostale gospodarske grane. Cilj rada je istražiti mogućnosti razvoja Drnja putem intervjua i ankete kako bi se potaknuo razvoj i pokrenule...
POTENCIJALI RURALNOG RAZVOJA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO
POTENCIJALI RURALNOG RAZVOJA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO
Davor Atlija
U ovom radu se prikazuju i analiziraju potencijali ruralnog razvoja općine Sveti Ivan Žabno u Koprivničko-križevačkoj županiji. Općina Sveti Ivan Žabno temelji svoj ruralni razvoj na postojećim društvenim i ekonomskim resursima koje je potrebno i dalje unaprjeđivati. Na temelju podataka iz anketnog upitnika i provedenog intervjua prikazani su najrelevantniji potencijali kao što su poljoprivreda, ruralni turizam, obrtništvo, postojeća infrastruktura i lokalno stanovništvo....
POTENCIJALI TUROPOLJA KAO  TURISTIČKE DESTINACIJE
POTENCIJALI TUROPOLJA KAO TURISTIČKE DESTINACIJE
Gordana Kuzmec
Rad se bavi predstavljanjem potencijala Turopolja kao turističke destinacije, te detektiranjem aktualnih obilježja, ponude i potencijala turističke destinacije Turopolje, kako bi se valorizirala njezina spremnost za turističku ponudu. Također se utvrđuju aktivnosti i uloga svih dionika u turizmu destinacije Turopolje usmjerenih na proširenje turističke ponude, izgradnju i promociju potencijalnih atrakcija, promociju kulturne baštine i prirodnih ljepota s ciljem postizanja...
POTPORE ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI KROZ RAZDOBLJE 2014.- 2017.
POTPORE ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI KROZ RAZDOBLJE 2014.- 2017.
Martin Hubak
Rad proučava potpore za poljoprivredu i ruralni razvoj u razdoblju 2014.-2017. godine s ciljem iskazivanja važnosti takvog financiranja u ukupnom financiranju poljoprivrednih gospodarstava. Istraživanje se odnosi na Krapinsko-zagorsku županiju u kojoj se bilježi pad broja poljoprivrednih gospodarstava, ali ujedno i porast obradivih površina osobito oranica. Iz prikaza dobivenih potpora za ruralni razvoj od 2014. do 2017. godine vidljivo je da je najveći broj korisnika koristio mjeru...
POZICIONIRANJE SEOSKOG TURIZMA NA WEB STRANICAMA TURISTIČKIH ZAJEDNICA
POZICIONIRANJE SEOSKOG TURIZMA NA WEB STRANICAMA TURISTIČKIH ZAJEDNICA
Dora Jurić
Ovaj rad bavi se problematikom nedovoljne i neadekvatne zastupljenosti i promocije ruralnog i seoskog turizma te agroturizma u Hrvatskoj. Predmet rada je (loše) pozicioniranje navedenih oblika turizma od strane Hrvatske turističke zajednice, a cilj je bio ispitati i utvrditi njihovo pozicioniranje na internetskim stranicama područnih i lokalnih turističkih zajednica, analizirajući svaku stranicu pojedinačno. Rezultati istraživanja pokazali su da turističke zajednice u Hrvatskoj...
PRAĆENJE BOLESTI PREŽIVAČA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC OD 2012. DO 2022.
PRAĆENJE BOLESTI PREŽIVAČA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC OD 2012. DO 2022.
Mario Moharić
Cilj završnog rada je praćenje pojave i kretanja bolesti preživača na području općine Gornji Mihaljevec u razdoblju od 2012. do 2022. godine. Odabrana općina je obrađena zbog toga jer je ona mjesto stanovanja autora ovoga rada te je stručna praksa odrađena na terenu u istoj općini u tvrtci Bioinstitut d.o.o. Naglasak je na zoonozama tj. bolestima koje su zajedničke ljudima i životinjama te su izrazito opasne za zdravlje ljudi. U radu su obrađene najučestalije bolesti na...
PRAĆENJE FENOLOŠKIH FAZA RASTA RAZLIČITIH LINIJA I SORATA PŠENICE U MIKROPOKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2020
PRAĆENJE FENOLOŠKIH FAZA RASTA RAZLIČITIH LINIJA I SORATA PŠENICE U MIKROPOKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2020
Josip Budimir
Pšenica kao jedna od najstarijih i najeksploatiranijih poljoprivrednih kultura izaziva veliku znanstvenu pozornost. Zbog svoje velike privredne i ekonomske važnosti spada u strateške značajne namirnice. Oplemenjivanjem pšenice tijekom posljednjih 50 godina dobivale su se sorte visoke rodnosti, a tek osamdesetih godina prošlog stoljeća javlja se naglašenija potreba za pekarskom kakvoćom. Cilj ovog istraživana je bio analizirati pokus pšenice gdje je naglasak na praćenju...
PREDNOSTI KASTRACIJE I STERILIZACIJE KUĆNIH LJUBIMACA U URBANOJ SREDINI
PREDNOSTI KASTRACIJE I STERILIZACIJE KUĆNIH LJUBIMACA U URBANOJ SREDINI
Ana Dušak
Cilj rada je istražiti pad brojnosti pasa i mačaka lutalica te utjecaj zahvata kastracije i sterilizacije na zdravstveni status kućnih ljubimaca poznije dobi. Kastracija je kirurški zahvat kojim se uklanjaju spolne žlijezde, odnosno u muških životinja sjemenici (orhidektomija). Sterilizacija je operacija koja obuhvaća kirurško odstranjivanje jajnika i maternice. U radu su predočeni i razmatrani podaci o broju kastriranih i steriliziranih pasa i mačaka od 2016. godine do 2019....
PRIMJENA ATOMIZERA "ZUPAN  DT 1000"  U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI
PRIMJENA ATOMIZERA "ZUPAN DT 1000" U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI
Jiri Mikulić
U radu je analizirana kakvoća rada vučenog uređaja Zupan DT 1000 u postupku zaštite voćaka šljive i višnje. Analizom je utvrđeno da ovaj uređaj omogućuje kvalitetnije i ekonomičnije provođenje zaštite šljiva i višanja. Osim ekonomičnosti i povećanja učinkovitosti, ovim načinom prskanja dobivaju se ekološki prihvatljive šljive i višnje što znači da se dobivaju eko proizvodi koji su još uvijek deficitarni na tržištu te je istraživanim gospodarstvima osiguran plasman.
PRIMJENA BLOCHCHAIN SUSTAVA SLJEDIVOSTI U POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM LANCU OPSKRBE
PRIMJENA BLOCHCHAIN SUSTAVA SLJEDIVOSTI U POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM LANCU OPSKRBE
Hrvoje Gregurić
Rad se bavi jednim od glavnih problema u poljoprivredno-prehrambenom lancu opskrbe hranom, a to je netransparentnost podataka i nemogućnost dokazivanja cjelovite sljedivosti od polja do stola. Potrošači danas itekako žele znati porijeklo robe, trgovci im to isto žele omogućiti, prijevoznici i otkupljivači odgovornost prebacuju na proizvođače, a proizvođači tada moraju dokazati da su se u proizvodnji pridržavali načela dobre poljoprivredne prakse i da hrana koju...

Pages