završni rad
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA ZDENAČKOJ FARMI D.O.O.

Veselin Čadonja (2015)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima