specijalistički diplomski stručni
Utjecaj ličinki pipe mahunarke (Sitona spp.) na razvoj kvržica na korijenu graška i sadržaj dušika u nadzemnoj masi i zrnu graška

Mario Ščirek (2017)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima