završni rad
UTJECAJ GNOJIDBE NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE I DULJINU CVATNJE KUGLSTOG ŠĆIRA (Gompherena Globosa L.)

Neven Boroša (2017)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima