specijalistički diplomski stručni
Promotivno-tržišne slabosti ekološke poljoprivrede na području Varaždinske županije

Tanja Banfić (2017)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima