završni rad
UTJECAJ GNOJIDBE DUŠIKOM NA MORFOLOŠKE PARAMETRE KOPRIVE UZGOJENE IZ RIZOMA

Krešimir Šporčić (2017)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima