završni rad
INTERNI AUDITI SUSTAVA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANE NA PRIMJERU PREHRAMBENOG PODUZEĆA

Dorijan Vrtar (2017)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima