specijalistički diplomski stručni
Utjecaj različite gnojidbe na morfometrijska svojstva ranog kupusa

Mario Žanko (2017)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima