specijalistički diplomski stručni
Utjecaj arbuskularne mikorize na fotosintezu, prinos i kvalitetu ploda rajčice

DUBRAVKA ŽUPANIĆ (2015)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima