Pages

INSTITUCIJSKE POTPORE RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
INSTITUCIJSKE POTPORE RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
Tomislav Novak
Predmet rada je institucijska potpora razvoja ekološke poljoprivrede u Varaždinskoj županiji. Osnovni motiv za odabir teme istraživanja o institucijskim potporama razvoja ekološke poljoprivrede u Varaždinskoj županiji je bio nedostatak informacija vezanih uz institucije koje bi trebale pružati podršku, objavljivati podatke i pokazatelje stvarnog stanja u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji s ciljem upoznavanja institucija i njihovih programa za poticanje razvoja ekološke...
INSTRUMENTALNO OSJEMENJIVASNJE MATICA KRANJSKE SIVE PČELE POMOĆU SCHLEY APARATA
INSTRUMENTALNO OSJEMENJIVASNJE MATICA KRANJSKE SIVE PČELE POMOĆU SCHLEY APARATA
Saša Perica
Instrumentalno osjemenjivanje kao metoda, alat i sredstvo je nov smjer u pčelarstvu RH te pruža nebrojene mogućnosti razvoja, očuvanja i zadržavanja pozitivnih pasminskih osobina Kranjske sive pčele. Korist od instrumentalnog osjemenjivanja matica Kranjske sive pčele u budućnosti neće biti samo uzgajivačima matica nego i pčelarkama i pčelarima koji će držati kvalitetne i zdrave pčele koje će donijeti velike količine meda i peludi te proizvesti puno voska. Sve naravno uz...
INTENZIVNI TOV PILIĆA U PERUTNINI PTUJ - PIPO D.O.O.  ČAKOVEC U 2013. GODINI
INTENZIVNI TOV PILIĆA U PERUTNINI PTUJ - PIPO D.O.O. ČAKOVEC U 2013. GODINI
Dunja Radiković
Na temelju podataka moţe se zaključiti da Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec svim segmentima tehničke i tehnološke proizvodnje mesa daje posebnu paţnju a to je sljedeće: • Hrana: dostupnost, konzumacija, distribucija, ukusnost, sadrţaj hranjivih tvari, • Svjetlo: primjereno za učinkovit rast i razvoj, ujednačeno izlaganje i intenzitet. • Stelja: razina vlage, razina amonijaka, količina patogena, toksina i zagaĎivača, dubina, korišteni materijal, distribucija. • Zrak:...
INTERAKCIJA GENOTIPOVA SOJE I OKOLIŠA U 2018. NA LOKACIJAMA KRIŽEVCI I GOLA
INTERAKCIJA GENOTIPOVA SOJE I OKOLIŠA U 2018. NA LOKACIJAMA KRIŽEVCI I GOLA
Dubravko Ostić
Na površinama Visokoga gospodarskog Učilišta u Kriţevcima i Goli provodila su se laboratorijska i poljska istraţivanjima kojim su se utvrdili genotipovi soje koji su tolerantiniji na nepovoljne vremenske prilike radi same identifikacije superiorne germplazme koja nam je potrebna radi oplemnjivanja novih sorti soje koje su se prilagoĎene stresnim uvjetima. U istraţivanju je bilo uključeno 32 genotipa soje različite duljine vegetacije, a mjerena su svojstva: vlaga uzoraka (%) ,visina...
INTERNI AUDITI SUSTAVA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANE NA PRIMJERU PREHRAMBENOG PODUZEĆA
INTERNI AUDITI SUSTAVA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANE NA PRIMJERU PREHRAMBENOG PODUZEĆA
Dorijan Vrtar
Sigurnost i kvaliteta hrane jedna je od najistaknutijih tema u gospodarstvima zemalja diljem svijeta. Zbog sve većeg razvoja globalnog tržišta uvode se i internacionaliziraju norme čime su stvoreni točno određeni okviri za definiranje kvalitete. Sustavi upravljanja temeljeni normama predstavljaju uobičajen način poslovanja prehrambenih poduzeća u čijim procesima se primjenjuje metodologija Demingovog PDCA kruga, pri čemu kontrolu procesa sustava upravljanja provode eksternim i...
ISKUSTVA POLJOPRIVREDNIKA U PROIZVODNJI I ZAŠTITI ULJANE REPICE
ISKUSTVA POLJOPRIVREDNIKA U PROIZVODNJI I ZAŠTITI ULJANE REPICE
Karla Pavlak
Uljana repica osnovna je sirovina za proizvodnju hrane za ljude i životinje. Bogata proteinima, predstavlja visokohranjivo krmivo. Također, visoko je vrijedna pčelinja paša. Koristi se i u kemijskoj industriji u proizvodnji ulja i maziva. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kakva iskustva imaju poljoprivredni proizvođači u proizvodnji uljane repice te kako provode mjere zaštite od štetnih organizama i sa kojim se problemima pritom susreću. Najveći broj ispitanika uljanu repicu...
ISPITIVANJE  GOSPODARSKIH VRIJEDNOSTI RAZLIČITIH SORATA I LINIJA PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
ISPITIVANJE GOSPODARSKIH VRIJEDNOSTI RAZLIČITIH SORATA I LINIJA PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
Matea Dodig
Oplemenjivanjem pšenice tijekom poslijednjih 50 godina dobijale su se sorte visoke rodnosti, a tek osamdesetih godina prošlog stoljeća javlja se naglašenija potreba za pekarskom kakvoćom. U ovom radu analizirao se demonstracijski pokus pšenice gdje je naglasak na gospodarskoj vrijednosti različitih sorata i linija pšenice u Koprivničko-kriţevačkoj ţupaniji na Visokom gospodarskom učilištu u Kriţevcima. Istraţivanjem se dokazalo da je oplemenjivanje bilja najjeftiniji...
ISPITIVANJE KVALITATIVNIH POKAZATELJA SJEMENSKOG GRAHA NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
ISPITIVANJE KVALITATIVNIH POKAZATELJA SJEMENSKOG GRAHA NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
Božica Tomašić
Proizvodnja sjemena povrća posljednjih desetak godina u stalnom je padu, a ponuda je bazirana na uvozu. Uvozno sjeme loše je kvaliete i upitne sortnosti. Zalaganjem hrvatskih stručnjaka u sjemenarstvu pokrenuta je proizvodnja sjemena blitve, cikle i graha. Na području Varaždinske županije Poljoprivredna zadruga Veliki Bukovec okupila je kooperante i pokrenula proizvodnju graha sorte Trešnjar. U 2014. godini proizvedena je količina od 1230 kg čija kvaliteta je ispitana u laboratoriju...
ISPLATIVOST PROIZVODNJE I PRODAJE SJEMENA HIBRIDNOG KUKURUZA NA POLJOPRIVREDNOM INSTITUTU OSIJEK SEZONA 2018/2019
ISPLATIVOST PROIZVODNJE I PRODAJE SJEMENA HIBRIDNOG KUKURUZA NA POLJOPRIVREDNOM INSTITUTU OSIJEK SEZONA 2018/2019
Jurica Mlinarić
Proizvodnja sjemena poljoprivrednog bilja jedan je od osnovnih preduvjeta za razvoj poljoprivrede. Zemlje koje imaju svoju proizvodnju sjemena i sadnog materijala ostvaruju značajnu prednost pred onima koji ovise o uvozu. Poljoprivredni institut Osijek je među vodećima u tom području u RH. Njegove sorte i hibridi poljoprivrednog bilja osim što se siju u Hrvatskoj, siju se i širom Europe, Azije i sjevera afričkog kontinenta. Osim stalnog razvoja u smjeru novih proizvoda velika pažnja...
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ZA POTREBE UVOZA STOKE ZA UZGOJ I KLANJE
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ZA POTREBE UVOZA STOKE ZA UZGOJ I KLANJE
Filip Tretinjak
Istraživanje tržišta je unaprijed osmišljeni (planirani) proces prikupljanja i analiziranja podataka u svrhu pružanja informacija bitnih za donošenje (marketinških) odluka za potrebe upravljanja marketingom. Na temelju saznanja do kojih se dolazi istraživanjem tržišta, utvrđuje se i vodi poslovna politika. Marketinški se program poduzeća planira, provodi i njime se upravlja u uvjetima postojećih okruženja: eksternog(vanjskog) i internog (unutrašnjeg). U Republiku Hrvatsku...
ISTRAŽIVANJE VARIJABILNOSTI KVANTITETE GERM PLAZME PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2019.
ISTRAŽIVANJE VARIJABILNOSTI KVANTITETE GERM PLAZME PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2019.
Lucija Nežak
Cilj rada bio je utvrditi kakve su nove sorte glede kvalitete i kvantitete radi eventulatne prijave za nove sorte. Sjetva pšenica bila je 19.10.2018. godine. Norma sjetve iznosila je 230 kg/ha, a predkultura je bila soja. U radu su analizirani rezultati mikropokusa pšenice na učilištu u 2019. godini. Mikropokus je postavljen po slučajnom blok rasporedu u 3 repeticije sa 20 varijanata. Tijekom vegetacije izmjerena je gustoća sklopa svih varijanata, pri čemu se ističu genotipovi J-301...
IZARVNI MARKETING I POJEDINI OBLICI NJEGOVE PROVEDBE U PROCESU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
IZARVNI MARKETING I POJEDINI OBLICI NJEGOVE PROVEDBE U PROCESU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
Tomislav Kovačić
Poljoprivrednici kod poljoprivredne proizvodnje redovito koriste proizvode za ishranu bilja te ih stoga moraju redovito kupovati. Moguće ih je kupiti na različitim mjestima, primjerice u poljoprivrednim ljekarnama, putem internet stranica, putem kataloga i od poljoprivrednih predstavnika. S obzirom na to da se brojna poduzeća bave distribucijom proizvoda za ishranu bilja, svako poduzeće koje se želi probiti na tržištu i doći do dovoljno potrošača mora razviti dobru...

Pages