Pages

ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U ŠMAR U PERIODU OD 2012. DO 2015. GODINE
ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U ŠMAR U PERIODU OD 2012. DO 2015. GODINE
Valentina Šmar
Govedarstvo je najvažnija grana stočarstva u svijetu. U načinu uzgoja goveda postoje tri glavna tipa, a to su: mliječno, mesno i kombinirano govedarstvo. U Republici Hrvatskoj uzgojem goveda bave su uglavnom mala seoska gospodarstva gdje su i sami uzgajivači nešto stariji ljudi. Govedarstvo U Hrvatskoj prolazi kroz lošu etapu, što dokazuje svakodnevno smanjenje broja farmi. Najveća zastupljenost goveda kod nas je simentalske pasmine, a zatim slijedi Hostein. Bolesti koje se...
Zaštita autohtonih pasmina domaćih žiuvotinja kroz provedbu državnih potpora
Zaštita autohtonih pasmina domaćih žiuvotinja kroz provedbu državnih potpora
Zdravka Andrašić
Izvorne i zaštićene pasmine predstavljaju vrijedan genetski nasljeđe stvarano stotinama godina i kao takve se trebaju zaštiti i očuvati. Za razliku od selektiranih pasmina koje su se pokazale osjetljive na bolesti i klimatske uvjete, izvorne pasmine imaju sposobnost prilagodbe na sve prisutnije klimatske promjene. Osim toga mogu služiti kao temelj za poboljšanje značajki postojećih pasmina domaćih životinja, mogu se koristiti u održavanju i korištenju pašnih površina,...
Ştavovi potrošača o sigurnosti hrane u Republici Hrvatskoj
Ştavovi potrošača o sigurnosti hrane u Republici Hrvatskoj
Nikolina Kralj
Sigurnost hrane podrazumijeva sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu duž cjelokupnog lanca prehrane „od polja do stola“ koji uključuje proizvodnju, preradu i skladištenje hrane, te transport i stavljanje na tržište. Sigurnost hrane se vezuje uz pojmove rizika i opasnosti. Ovim završnim radom žele se istražiti stavovi potrošača o sigurnosti i zdravstvenoj ispravnosti hrane koja se plasira na tržište Republike Hrvatske. Provedeno je anketno istraživanje na uzorku od 164...

Pages