Pages

UTJECAJ TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA UREĐAJA KOMBAJNA U ŽETVI ŽITARICA NA KAKVOĆU RADA
UTJECAJ TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA UREĐAJA KOMBAJNA U ŽETVI ŽITARICA NA KAKVOĆU RADA
Matej Makar
U ovom radu istraživane su konstrukcijske karakteristike dva tipa kombajna marke Claas na kakvoću rada. Istraživanje se vršilo na dva različita gospodarstva u proizvodnji ječma sorte Rex. To je ječam hrvatske selekcije visoke kakvoće te ima široki spektar primjene npr. u pivarstvu za slad i sl.. Nakon analize podataka utvrđeno je da noviji model ima neke prednosti tokom vršidbe pokošenih stabljika ječma zbog boljih konstrukcijskih rješenja bubnja i vršalice, dok je postupak...
UTJECAJ TEHNOLOGIJE UZGOJA NA PRINOS I SASTAVNICE PRINOSA KRASTAVACA ZA PRERADU
UTJECAJ TEHNOLOGIJE UZGOJA NA PRINOS I SASTAVNICE PRINOSA KRASTAVACA ZA PRERADU
Vlatka Brlečić Vrabec
U pokusu postavljenom na obiteljskom gospodarstvu tijekom 2013. na lokaciji sjeverozapadne Hrvatske istraživana su dva hibrida krastavaca za preradu Ajax i Crispina te dva načina uzgoja, iz presadnica i izravnom sjetvom. Sjetva, odnosno sadnja je obavljena isti dan. Krastavci su uzgajani na malču od crne polietilenske folije, na armaturi, a tijekom uzgoja su provođene standardne mjere njege. Prilikom višekratnih berbi (u prosjeku četiri puta tjedno) ubrani plodovi razvrstani su u klase...
UTJECAJ TEMPERATURA NA KLIJAVOST SJEMENA ENDIVIJE (Cichorium endivia L.)   I RADIČA (Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi)
UTJECAJ TEMPERATURA NA KLIJAVOST SJEMENA ENDIVIJE (Cichorium endivia L.) I RADIČA (Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi)
Graciela Krešić
Zbog sve većih klimatskih promjena posljednjih godina kod povrtnih vrsta koje se siju u ljeti i ranu jesen javljaju se problemi u nicanju i kasnijem uzgoju. Vrtlari su sve više primorani prilagođavanju rokova sjetve vremenskim prilikama. Cilj istraživanja je ispitati razliku između laboratorijske klijavosti na optimalnoj temperaturi i klijavosti na otvorenom kod četiri sorte endivije i četiri sorte radiča. U svrhu određivanja razlike između laboratorijske i klijavosti na otvorenom...
UTJECAJ TLA NA RAST I RAZVOJ MIRISNE LJUBIČICE (Viola odorata)
UTJECAJ TLA NA RAST I RAZVOJ MIRISNE LJUBIČICE (Viola odorata)
Tea Herceg
Mirisna ljubičica (Viola odorata L.) poznata je ljekovita, jestiva i ukrasna biljka koja cvate privlačnim mirisnim cvjetovima rano u proljeće u uvjetima kontinentalne klime. Sakupljeno je više populacija sa staništa u Mokricama, naseljeno mjesto u sastavu grada Oroslavja, Krapinsko- zagorska županija. Biljke su mjerene 3 puta tijekom vegetacije mirisne ljubičice, na četiri različite lokacije. Sa svake lokacije mjereno je po 10 biljaka. Nakon zadnjeg mjerenja biljke su izvađene iz...
UTJECAJ TLA NA RAST, RAZVOJ I KEMIJSKI SASTAV USKOLISNOG TRPUTCA (Plantago lanceolata L.)
UTJECAJ TLA NA RAST, RAZVOJ I KEMIJSKI SASTAV USKOLISNOG TRPUTCA (Plantago lanceolata L.)
Valentina Brleković
Cilj ovog rada je istražiti utjecaj staništa na morfološke i kemijske karakteristike uskolisnog trputca (Plantago lanceolata L.). Istraživanje je provedeno na području Planine Donje gdje su uzeti uzorci biljnog materijala i tla sa četiri različita staništa. Tijekom vegetacije provedena su morfološka mjerenja. U Agrokemijskom laboratoriju na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, određena su kemijska svojstva tla (pH reakcija, postotak humusa, sadržaj fosfora, kalija,...
UTJECAJ UVJETA SKLADIŠTENJA NA KLIJAVOST SJEMENA POVRTNIH VRSTA
UTJECAJ UVJETA SKLADIŠTENJA NA KLIJAVOST SJEMENA POVRTNIH VRSTA
Ivana Koprivnjak
Sjeme povrtnih vrsta namjenjeno vrtlarima hobistima uglavnom je iz uvoza. Uvoznici sjemena koji pakiraju sjeme u vlastitim doradama u mala pakiranja obavezni su nakon pakiranja ispitati klijavost. Neprodane količine sjemena povlače se s tržišta na kraju sezone i plasiraju u iduće dvije do tri sezone bez kontrole klijavosti te se događa da sjeme u prodaji ima lošu klijavost ili uopće nije klijavo. Cilj istraživanja bio je ispitati klijavost sjemena 24 povrtne vrste na uzorcima...
UTJECAJ VEGETACIJSKE GODINE NA POKAZATELJE SKLADIŠNE I TEHNOLOŠKE KVALITETE PŠENICE U TEHNOLOŠKOM POSTUPKU TVORNICE MLINOVI I PEKARA PODRAVKA D.D.
UTJECAJ VEGETACIJSKE GODINE NA POKAZATELJE SKLADIŠNE I TEHNOLOŠKE KVALITETE PŠENICE U TEHNOLOŠKOM POSTUPKU TVORNICE MLINOVI I PEKARA PODRAVKA D.D.
Hrvoje Đuranec
U ovom radu istraživan je utjecaj vegetacijske godine u 2012. i 2013. godini na pokazatelje skladišne i tehnološke kvalitete pšenice u tehnološkom postupku Tvornice mlinovi i pekara, Podravka d.d. Utvrđeno je da su svi ispitivani kultivari pšenice; Bc Adriana, Bc Marina i Bc Mira imali signifikantno lošije pokazatelje skladišne i tehnološke kvalitete kod prijema u Tvornicu mlinovi i pekara Podravke d.d. tijekom žetve 2013. u usporedbi s 2012. godinom. Signifikantno lošiji...
UTJECAJ VODENIH EKSTRAKATA LJEKOVITOG BILJA NA KLIJAVOST SJEMENA I RAST KLIJANACA ODREĐENIH POVRTNIH VRSTA
UTJECAJ VODENIH EKSTRAKATA LJEKOVITOG BILJA NA KLIJAVOST SJEMENA I RAST KLIJANACA ODREĐENIH POVRTNIH VRSTA
Martina Herceg
Alelopatija je proces kojim biljka, gljiva ili mikroorganizam proizvode alelokemikalije koje otpuštanjem u okoliš djeluju inhibirajuće ili stimulirajuće na rast i razvoj drugih organizama. Biljne vrste proizvode alelokemikalije u svim tkivima, a njihovo oslobađanje ima značajnu ulogu u prirodnim ekosustavima i razvoju biljnih zajednica te u agroekosustavima. Značajnost alelopatije u poljoprivrednoj proizvodnji očituje se mogućnošću primjene u cilju poboljšanja svojstava tla...
UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA FAZE RAZVOJA SOJE U MIKROPOKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA FAZE RAZVOJA SOJE U MIKROPOKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
Antonela Vukadin
Soja je kultura koja je danas rasprostranjena širom svijeta. Na području Hrvatske soja se prvi put pojavljuje između 1876. i 1878. godine. Najveće površine zasijane sojom nalaze se u Sjevernoj Americi, dok u Hrvatskoj se najveće površine sojom nalaze u Slavoniji i Baranji. Agrotehnička važnost soje je vrlo velika jer soja posjeduje kvržice koje se nalaze na korijenu biljaka i žive u simbiozi s bakterijama. Njihov zadatak je da dušik iz zraka pretvaraju u dušik lako pristupačan...
UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA KOMPONENTE PRINOSA RAZLIČITIH GENOTIPOVA SOJE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017. i 2018.
UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA KOMPONENTE PRINOSA RAZLIČITIH GENOTIPOVA SOJE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017. i 2018.
Ružica Zvonar
Na površinama Visokoga gospodarskog Učilišta u Križevcima, tijekom 2017. i 2018. godine provedeno je istraživanje s ciljem utvrđivanja genetske adaptabilnosti najvažnijih domaćih genotipova soje na nepovoljne klimatske uvjete, poglavito sušu, a genotipovi soje koji najbolje podnose sušu, koristit će se kao donori gena u budućim križanjima. U istraživanju je bilo uključeno 32 genotipa soje različite duljine vegetacije, a mjerena su svojstva: visina biljke (cm), broj plodnih...
UTJECAJ ZAMRAČIVANJA U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA NA MORFOMETRIJSKA SVOJSTVA KRIZANTEMA ( Chrysanthemum indicum "Cosmo")
UTJECAJ ZAMRAČIVANJA U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA NA MORFOMETRIJSKA SVOJSTVA KRIZANTEMA ( Chrysanthemum indicum "Cosmo")
Veronika Težak
Krizantema (Chrysanthemum indicum) je cvjetna vrsta iz porodice Asteracece koja se u Hrvatskoj uzgaja kako bi krasila posljednja počivališta naših najmilijih te se uglavnom prodaje u vrijeme Svih svetih. U plastenicima poljoprivrednog gospodarstva Težak od početka kolovoza do početka studenog 2021. godine proveden je pokus sa šest kultivara krizanteme Cosmo. Jedna varijanta krizantema zamračivana je nakon što su sadnice već posađene u cvjetne posude, dok je druga varijanta...
UTJECAJ ZEOLITA NA PRIRAST I UVJETE DRŽANJA U TOVU SVINJA
UTJECAJ ZEOLITA NA PRIRAST I UVJETE DRŽANJA U TOVU SVINJA
Romeo Pocrnić
Istraživanje utjecaja zeolita na prirast i uvjete držanja u tovu svinja provedeno je na dvije skupine PIC tovljenika linije 337, na PGO Domagoj. U svakoj je skupini bio po 250 svinja. U pokusnoj je skupini svinjama u smjesu tijekom čitavog tova dodavano 2,5% zeolita te je zeolit posipavan po podu na betonsku rešetku u količini 300 g po boksu svaki dan. Kontrolna vaganja po četiri nasumično odabrane jedinke od ukupno 19 iz boksa provedena su 21., 42., 63., i 84. dan i tijekom čitavog...

Pages