Pages

Utjecaj gnojidbe na prinos, kemijski sastav i hranidbenu vrijednost zrna kukuruza
Utjecaj gnojidbe na prinos, kemijski sastav i hranidbenu vrijednost zrna kukuruza
Marija Premec
Zbog sve većeg zanimanja za zaštitu okoliša, povećanje plodnosti tla, ali i zbog mogućnosti dodatnog zapošljavanja stanovništva ruralnih područja, na pokušalištu Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, provedeno je istraživanje o mogućnostima proizvodnje stočne hrane na principima ekološke poljoprivrede. Pokus je postavljen po slučajnom bloknom rasporedu u četiri ponavljanja. Veličina parcele svakoga gnojidbenog tretmana iznosila je 70 m2, a tretmani su bili: I -...
Utjecaj gnojidbe organskim i mineralnim gnojivima na prinos i kvalitetu
 smjese talijanskog ljulja i crvene djeteline
Utjecaj gnojidbe organskim i mineralnim gnojivima na prinos i kvalitetu smjese talijanskog ljulja i crvene djeteline
Zoran Crkvenčić
U radu je istraživan utjecaj gnojidbe organskim i mineralnim gnojivima na prinos i kvalitetu smjese talijanskog ljulja i crvene djeteline. Istraživanje je provedeno u 2010. u mjestu Poljanec u Varaždinskoj županiji. Pokus je postavljen po shemi slučajnog bloknog rasporeda u 4 ponavljanja. Varijante gnojidbe su bile sljedeće: bez gnojidbe (G1), gnojidba sa 40 t/ha krutog goveđeg gnoja (zaorano) + prihrana sa 20 000 l/ha gnojnice u proljeće i iza 1. otkosa (G2), gnojidba sa 30 t/ha...
Utjecaj integrirane i ekološke proizvodnje kupina na neke pomološke i kemijske značajke ploda
Utjecaj integrirane i ekološke proizvodnje kupina na neke pomološke i kemijske značajke ploda
Denis Matić
Prema površinama pod kupinom u svijetu prednjače Europa i Sjeverna Amerika. Od većih europskih proizvođača tu su još Mađarska, Velika Britanija, Rumunjska, Poljska i Njemačka. Uzgoj kupina u Republici Hrvatskoj još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini. Kao prednosti kupine ističu se njen rani ulazak u rod (već u drugoj godini), visoki i stabilni prinosi (do 30 tona po hektaru), dugi životni vijek, plod bogat vitaminima i mineralima, dok je cvijet kupine izvrsna pčelinja...
Utjecaj ličinki pipe mahunarke (Sitona spp.) na
 razvoj kvržica na korijenu graška i sadržaj dušika u nadzemnoj masi i zrnu graška
Utjecaj ličinki pipe mahunarke (Sitona spp.) na razvoj kvržica na korijenu graška i sadržaj dušika u nadzemnoj masi i zrnu graška
Mario Ščirek
Grašak ima sposobnost ostvarenja simbioze s kvržičnim bakterijama iz roda Rhizobium koje imaju sposobnost usvajanja atmosferskog dušika. Kako se ličinke pipa mahunarki hrane kvržicama, dolazi u pitanje ova korist od bakterija i potreba prihrane dušikom. Pokus sa stočnim graškom zrnašem postavljen je na površinama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima u 2014. godini sa ciljem utvrđivanja utjecaja pipe mahunarke na opstojnost kvržica na korijenu biljaka i sadržaj...
Utjecaj različite gnojidbe na morfometrijska svojstva ranog kupusa
Utjecaj različite gnojidbe na morfometrijska svojstva ranog kupusa
Mario Žanko
Kupus je najčešće lisnato povrće u Hrvatskoj, gdje se zbog klimatske raznolikosti može uzgajati tijekom cijele godine. Kupus se uglavnom uzgaja u konvencionalnom sustavu, što bi moglo dovesti do zagađenja okoliša i ugrožavanja zdravlja potrošača. Kako bi se izbjegle moguće štetne posljedice prekomjerne uporabe mineralnih gnojiva, straživana je mogućnost njihovog smanjenja i veća upotreba organskih gnojiva. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj različitih gnojidbe...
Utjecaj supstrata na proizvodnju pelargonija na OPG-u Pavičić
Utjecaj supstrata na proizvodnju pelargonija na OPG-u Pavičić
Ivan Milanović
Pelargonija je vodeća biljka ljetnih cvjetnica, te svojim varijantama boja uljepšava mnoge prozore, balkone i okućnice. Pelargonije pri uzgoju u posudi hranu uzimaju iz supstrata, te je zbog toga vaţno osigurati kvalitetan supstrat za uzgoj. Istraţivanje je provedeno tijekom 2014. godine na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Pavičić iz Grubišnog Polja s ciljem da se odabere najpovoljniji supstrat u uzgoju pelargonija. Pokus je bio postavljen u plastenicima po slučajnom bloknom...
Utjecaj supstrata na rast i razvoj bosiljka
Utjecaj supstrata na rast i razvoj bosiljka
Kristina Benčak
Bosiljak (Ocimumbasilicum L.) je jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice usnača (Lamiaceae) koja potječe sa indijskog potkontinenta. Visina bosiljka je do 80 cm, ima dobro razvijen korijenov sustav, uspravnu i zeljastu stabljiku i cvijetove bijele do svijetloružičaste boje. Slabo podnosi niske temperature, cvijeta početkom lipnja do kraja kolovoza. Zahtijeva puno vlage. Razmnožava se direktnom sjetvom i presadnicama. Berba se obavlja u početnoj fazi cvjetanja i kad na stabljici ima...
Utjecaj sustava proizvodnje na neka morfološka i kemijska svojstva paprike
Utjecaj sustava proizvodnje na neka morfološka i kemijska svojstva paprike
Vlatka Kovačić Gradinščak
Paprika spada među četiri najznačajnije uzgajane vrste povrća na području Hrvatske. U ljudskoj prehrani paprika je vrijedna namirnica mnogostruke upotrebe. Po ostvarenim prinosima u Europi je na pretposljednjem mjestu. Odgovarajući zemljišni uvjeti i klimatski čimbenici omogućuju bolju proizvodnju. Od limitirajućih čimbenika daljnjeg razvoja proizvodnje paprike znanje je zasigurno na prvom mjestu. Od svih tipova paprike, odabrana je paprika tipa kapije u ovom istraživanju i to na...
Utjecaj tretiranja sjemena jarog ječma polimerskom emulzijom, biostimulatorima i njihovom kombinacijom na prinos i komponente prinosa
Utjecaj tretiranja sjemena jarog ječma polimerskom emulzijom, biostimulatorima i njihovom kombinacijom na prinos i komponente prinosa
Lucija Nežak
Na pokusnim poljima Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima u 2021. godini postavljen je pokus jarog ječma sorte Dado. Postavljen je u 4 repeticije s 6 varijanata a to su: Kontrola, Flobond SC 100, BPH 04, Flobond SC 100 + BPH 04, BSH 05, Flobond SC 100 + BSH 05. Flobond SC 100 je polimer, nusprodukt u proizvodnji naftnih derivata i nanesen na sjeme tijekom vegetacije trebao bi pospješiti apsorpciju vode iz tla te tako u sušnom periodu smanjiti stres biljke uzrokovan sušom. Osim...
Utjecaj veličine i oblika vegetacijskog prostora na komponente prinosa bijele lupine (Lupinus albus L.)
Utjecaj veličine i oblika vegetacijskog prostora na komponente prinosa bijele lupine (Lupinus albus L.)
Josipa Pavleković
Pokus sa ekopopulacijom bijele lupine (Lupinus albus L.) koja se uzgaja u Križevcima postavljen je na površinama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima u 2017. godini sa ciljem utvrđivanja utjecaja veličine i oblika vegetacijskog prostora na komponente prinosa lupine. Istraživale su se dvije gustoće sjetve (70 i 85 sjemenki / m2) i dva međuredna razmaka (25 i 50 cm). Pokus je postavljen prema shemi slučajnog bloknog rasporeda u 4 ponavljanja. Istraživano je sljedeće: masa...
Uzgoj pilenki lakog linijskog hibrida Lohman brown do 18 tjedana starosti na farmi PIKO d.o.o. Volavje
Uzgoj pilenki lakog linijskog hibrida Lohman brown do 18 tjedana starosti na farmi PIKO d.o.o. Volavje
Matija Gršić
U završnom radu pod naslovom Uzgoj pilenki lakog linijskog hibrida Lohmann brown na farmi Piko d.o.o. Volavje prikazana je tehnologija i način uzgoja pilenki od jednodnevnih pilića pa do kokoši starosti 18 tjedana, a sve u svrhu kako bi se iskoristio njihov puni genetski potencijal, odnosno dobila puna proizvodnost. Kako bi se puni genetski potencijal mogao ispuniti, uzgoj se odvija u skladu s tehnološkim normama propisanim od strane proizvođača hibrida. Farma Piko d.o.o. jedna je od...
Uzgoj, zdravlje i dobrobit ovaca na farmama Bioplod Lika d.d.
Uzgoj, zdravlje i dobrobit ovaca na farmama Bioplod Lika d.d.
Nikolina Palijan
Na farmama tvrtke Bioplod Lika d.d. u Lici 2016. godine provedeno je istraživanje uzgoja, zdravlja i dobrobiti ovaca. Istraživana su dva stada ličke pramenke, jedno u prelaznom razdoblju za ekološku proizvodnju, drugo u ekološkoj proizvodnji. Autohtona pasmina lička pramenka je odličan izbor za ekološku proizvodnju na tom području. Potvrđena je pretpostavka istraživanja u oba stada s obzirom da su zadovoljena sva propisana načela uzgoja, dobrobiti i zaštite zdravlja ovaca u...

Pages