Pages

UVOĐENJE HACCP-SUSTAVA U OBITELJSKU TVRTKU "MESNICE KURILOVČAN" D.O.O.
UVOĐENJE HACCP-SUSTAVA U OBITELJSKU TVRTKU "MESNICE KURILOVČAN" D.O.O.
Andrija Pavljak
Implementacija HACCP sustava zakonski je preduvjet u Europskoj Uniji za proizvođače hrane već nekoliko godina. Uvođenje HACCP sustava podrazumijeva sustavnu identifikaciju i nadzor nad svim izvorima kemijske, fizičke i mikrobiološke opasnosti u bilo kojoj od tehnoloških faza proizvodnje, skladištenja, transporta i distribucije prehrambenih proizvoda. U ovom radu prikazana je implementacija HACCP sustava u maloj obiteljskoj mesnici. Određene su kritične kontrolne točke, te...
UZGOJ BOBA (Vicia faba L.) IZRAVNOM SJETVOM I IZ PRESADNICA ZA PRODAJU U SVJEŽEM STANJU
UZGOJ BOBA (Vicia faba L.) IZRAVNOM SJETVOM I IZ PRESADNICA ZA PRODAJU U SVJEŽEM STANJU
Tomislav Tomičić
Uobičajen način uzgoja boba za mlado zrno je izravna sjetva rano u proljeće čim to vremenski uvjeti dozvole. U ponekim godinama stanje tla i vremenski uvjeti ne dozvoljavaju ranu sjetvu pa se uzgoj iz presadnica može smatrati alternativom za izbjegavanje kasne sjetve. Tijekom 2023. godine na proizvodnim površinama obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Tomičić provedeno je istraživanje na bobu s ciljem da se utvrdi utjecaj načina uzgoja (iz presadnica različite starosti i...
UZGOJ GOVEDA U SUSTAVU KRAVA-TELE NA OPG-U MILAN JURČEVIĆ
UZGOJ GOVEDA U SUSTAVU KRAVA-TELE NA OPG-U MILAN JURČEVIĆ
Danijel Jurčević
Istraživanje uzgoja sustav krava-tele provedeno je na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) Jurčević iz mjesta Ladislav, općina Hercegovac koja se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Istraživanje je provedeno u razdoblju od 2011. do 2017. godine. Vlasnik OPG Jurčević je Milan Jurčević ujedno je i jedini člana gospodarstva koje se bavi proizvodnjom mesa junadi i sustavom krava-tele od 2011. godine. Prvotno se gospodarstvo bavilo proizvodnjom mlijeka, da bi se 2011....
UZGOJ GOVEDA U SUSTAVU KRAVA-TELE PASMINE SALERS NA GOSPODARSTU OREŠKOVIĆ
UZGOJ GOVEDA U SUSTAVU KRAVA-TELE PASMINE SALERS NA GOSPODARSTU OREŠKOVIĆ
Ivan Orešković
Pod sustav krava - tele podrazumijeva se uzgoj goveda na pašnjaku tijekom cijele godine. Uzgoj u sustavu krava - tele bazira se na proizvodnji mesa ili teleta za daljnji uzgoj. U ovom sustavu koriste se mesne i kombinirane pasmine goveda. Gospodarstvo Orešković počelo se baviti uzgojem goveda pasmine Salers u sustavu krava - tele 2017. kada su uvezli 24 junice i jednog bika iz Francuske. Uvidom u cjelokupnu situaciju na gospodarstvu, izdržljivost goveda te sve pogodne karakteristike za...
UZGOJ I OČUVANJE KOKOŠI HRVATICE U DALMATINSKOJ ZAGORI UZ POTPORU FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
UZGOJ I OČUVANJE KOKOŠI HRVATICE U DALMATINSKOJ ZAGORI UZ POTPORU FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Željka Abramović
Na temelju provedenog istraživanja vidljivo je da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske prepoznao važnost zaštite autohtonih, hrvatskih pasmina i zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta u Republici Hrvatskoj što potvrđuje potpora projekta Kokoš hrvatica u Dalmatinskoj zagori. Postoji dosljednost provedbe uzgojnog programa kokoši hrvatice u Dalmatinskoj zagori (potvrđeno u provedenom intervjuu), prema svim važećim propisanim načelima....
UZGOJ JEZERSKO-SOLČEVSKIH OVACA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE
UZGOJ JEZERSKO-SOLČEVSKIH OVACA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE
Lorena Botković
Jezersko-solčavska ovca je slovenska autohtona pasmina poznata i kao „Slovenka“, najviše je raširena u kontinentalnom djelu Hrvatske. Snaţne je konstitucije, ima prepoznatljiv oblik glave tzv. konveksan profil. Prosječna masa ovaca je oko 70 kg, ovnova do 100 kg. Ima kvalitetniju vunu nego pramenka. Vrlo je dobre plodnosti. Masa janjadi pri roĎenju je 4 kg. a u dobi od 4 mjeseca janjad moţe postići masu od 30 do 35 kg. Uzgaja se i u Republici Hrvatskoj, a razlog njenog uzgoja...
UZGOJ KADIFICA (TAGETES SP.) U VRTNOM CENTRU AGROKUĆA D.O.O. KOPRIVNICA
UZGOJ KADIFICA (TAGETES SP.) U VRTNOM CENTRU AGROKUĆA D.O.O. KOPRIVNICA
Maja Bešenić
Kadifica je idealna za tradicijske seoske vrtove, urbane okućnice, gradske parkove, a sadi se na cvjetne gredice, u kamenjare i cvjetne posude. Osim što je jednostavna za uzgoj korisna je jer tjera štetnike u vrtu. Predmet ovog istraţivanja je proizvodnja kadifica u Vrtnom centru Agrokuća d.o.o. u Koprivnici. Istraţivanje je provedeno kroz sve faze proizvodnje, od sjetve od pripreme proizvodnog prostora, načina sjetve, mjera zaštite do konačnog proizvoda za trţište. Istraţivana...
UZGOJ KORABICE NA EKOLOŠKOM GOSPODARSTVU SCHULTENHOF, NJEMAČKA
UZGOJ KORABICE NA EKOLOŠKOM GOSPODARSTVU SCHULTENHOF, NJEMAČKA
Tomislav Kovač
SAŽETAK Korabica (Brassica oleracea var. gongylodes L.) povrtna je kultura iz porodice krstašica. Interesantna je uzgajivačima povrća, posebice za uzgoj u rano proljeće, jer zbog kratke vegetacije do tehnološke zriobe među prvima dolazi na tržište. Za jelo se koriste zadebljala stabljika i mlado lišće. Korabica je dobar izvor minerala i dijetalnih vlakana, a sadrži i brojne fitonutrijenate poput izotiocijanata, sulforafana, indol-3-karbinola koji pokazuju antikancerogeno...
UZGOJ KUKURUZA NA FARMAMA MLIJEČNIH KRAVA UŽEG KRIŽEVAČKOG KRAJA
UZGOJ KUKURUZA NA FARMAMA MLIJEČNIH KRAVA UŽEG KRIŽEVAČKOG KRAJA
Stjepan Lazar
Kukuruz je najzastupljenija kultura na stočarskim gospodarstvima, najviše se uzgaja u obliku zrna, ali i za proizvodnju silažne mase. Cilj ovog istraživanja je analizirati uzgoj kukuruza na gospodarstvima u križevačkom kraju. Istraživanje je obavljeno u 2016. na 7 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja se bave proizvodnjom kravljeg mlijeka, a broj krava se kreće od 5 do 13. Značajke uzgoja kukuruza na gospodarstvima su da su ukupne površine pod kukuruzom vrlo usitnjene...
UZGOJ MUŠKATNE TIKVE PRI RAZLIČITOJ GNOJIDBI NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
UZGOJ MUŠKATNE TIKVE PRI RAZLIČITOJ GNOJIDBI NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
Nives Sabo
Pokus je proveden s ciljem da se istraži utjecaj različitih varijanti gnojidbe na prinos i troškove gnojidbe muškatne tikve. Muškatna tikva uzgajana je iz presadnica, a korištena je hibridna sorta Pluto F1 sjemenske kuće Sakata. Utvrđena je prosječna masa te prinos tržnih i ne tržnih plodova. Pri primjeni mineralnog i dehidriranog organskog gnojiva Siforga prinosi su bili viši za 15,52%, s Itapollinom za 10,69%, a u kombinaciji sa zrelim stajskim gnojem za 4,21%. Kod prinosa...
UZGOJ PELARGONIJA NA OPG-U TEŽAK U 2017. GODINI
UZGOJ PELARGONIJA NA OPG-U TEŽAK U 2017. GODINI
Ivica Težak
Istraţivanje je provedeno tijekom 2017. godine na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Teţak nedaleko Varaţdina. Cilj istraţivanja bio je praćenje uzgoja pelargonija u 2017. godini. Tijekom istraţivanja u 2017. godini bilo je zasaĎeno oko 100 000 biljaka. Od ukupnog broja pelargonija u 2017. godini zasaĎeno je 35 000 uspravnih pelargonija, 50 000 jednostrukih visećih, 10 000 duplih visećih te oko 5 000 engleskih pelargonija. Sve proizvedene pelargonije proizvode se iz reznica u...
UZGOJ ROMANOVSKIH OVACA NA OPG PREPELEC BOTKOVIĆ
UZGOJ ROMANOVSKIH OVACA NA OPG PREPELEC BOTKOVIĆ
Lara Botković
Romanovska ovaca nastala je u Rusiji, u dolini rijeke Volge. Smatra se najplodnijom pasminom ovaca u svijetu. Otporna je, sitnije građe i skromnih zahtjeva. Spolnu zrelost postiže vrlo rano (u dobi od 4 mjeseca starosti), a cilj je iskoristiti poliestričnost i dobiti tri janjenja u dvije godine i janjad tijekom čitave godine. Na gospodarstvu vrlo uspješno uzgajaju ženske dvizice za daljnji rasplod, a mušku janjad koriste u proizvodnji mesa (tov janjadi). Ovce se uzgajaju na ekološki...

Pages