Pages

UTJECAJ FOLIJARNE PRIHRANE NA RAST I RAZVOJ VRSTE IMPATIENS BALSAMINA
UTJECAJ FOLIJARNE PRIHRANE NA RAST I RAZVOJ VRSTE IMPATIENS BALSAMINA
Željka Pešec
Impatiens balsamina (lijepi dečko) je jednogodišnja ukrasna biljka iz porodice nediraka (Balsaminaceae). Visina vrste Impatiens balsamina je do 60 cm, stabljika je uspravna, naraste do 60 cm visine. Listovi su nasuprotni, lancetasti, dugi 3-9 cm, suženi pri osnovi u peteljku, ušiljenog vrha i nazubljenih rubova. Cvate u raznim nijansama od bijele, roza, ljubičaste i crvene boje, još postoje i šarene vrste koje su kombinacije dvaju navedenih boja. Cvjetovi su dvospolni i cvatu u...
UTJECAJ FUNGICIDA ZA TREIRANJE SJEMENA NA KLIJAVOST, ZRAVSTVENO STANJE SJEMENA I DULJINU KORIJENA KLIJANACA
UTJECAJ FUNGICIDA ZA TREIRANJE SJEMENA NA KLIJAVOST, ZRAVSTVENO STANJE SJEMENA I DULJINU KORIJENA KLIJANACA
Lucija Kereša
Sjemenom pšenice prenosi se velik broj bolesti, te je sve više fungicida za tretiranje sjemena prisutno na tržištu. Ispitivanje djelotvornosti fungicida na najvažnije bolesti i klijavost sjemena od izuzetne je važnosti prilikom odabira fungicida. Cilj rada bio je ocjeniti djelovanje tretiranja sjemena pšenice, ječma i pšenoraži fungicidima na energiju klijanja, klijavost sjemena i zdravstveno stanje sjemena te na duljinu korijena klijanaca. Istraživanje je provedeno tretiranjema...
UTJECAJ GNOJDIBE DUŠIKOM NA PRINOS SJEMENA INDUSTRIJSKE KONOPLJE (Cannabis sativa L.)
UTJECAJ GNOJDIBE DUŠIKOM NA PRINOS SJEMENA INDUSTRIJSKE KONOPLJE (Cannabis sativa L.)
Mateja Janči
Istraživanje je provedeno kroz poljske pokuse na pokušalištu Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima u 2017. godini. U pokusu je istraživana industrijska konoplja, sorta Futura 75 gnojena s tri razine gnojidbe dušikom (0, 60 i 120 kg/ha). Pokus je postavljen prema shemi slučajnog bloknog rasporeda u četiri ponavljanja. Na pokusnim površinama provedena je uobičajena agrotehnika za industrijsku konoplju uzgajanu za sjeme. Planirani sklop u žetvi bio je 100 biljaka/m2 ....
UTJECAJ GNOJIDBE DUŠIKOM NA MORFOLOŠKE PARAMETRE KOPRIVE UZGOJENE IZ RIZOMA
UTJECAJ GNOJIDBE DUŠIKOM NA MORFOLOŠKE PARAMETRE KOPRIVE UZGOJENE IZ RIZOMA
Krešimir Šporčić
Jednogodišnji monofaktorijalni poljski pokus postavljen je 2013. u selu Blatuša u Sisačko-moslavačka županija. Poljski pokus postavljen je po metodi slučajnog bloknog rasporeda u 4 ponavljanja. Uzgajana kultura bila je kopriva iz rizoma. Rizomi za sadnju vađeni su blizu lokacije postavljanja pokusa. Cilj istraživanja bio utvrditi utjecaj gnojidbe dušikom i roka košnje na morfološke svojstva koprive. Najbolji rezultati glede istraživanih morfoloških svojstava dobiveni su kod...
UTJECAJ GNOJIDBE DUŠIKOM NA PRINOS STABLJIKE I SJEMENA LANA (Linum usitatissimum L.)
UTJECAJ GNOJIDBE DUŠIKOM NA PRINOS STABLJIKE I SJEMENA LANA (Linum usitatissimum L.)
Leo Ljubić
Ovaj rad daje prikaz istraživanja provedenog na pokušalištu Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima u 2022. godini. U radu se iznose rezultati morfoloških i gospodarskih svojstava predivog lana sorte Agatha gnojene s četiri različite količina dušika (0, 30, 60 i 90 kg/ha) primijenjenih u različito vrijeme. Poljski pokus postavljen je prema metodi slučajnog bloknog rasporeda u četiri ponavljanja. Površina osnovne parcele u pokusu bila je 5 m2 (1 m x 5 m). Na površinama su...
UTJECAJ GNOJIDBE NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE I DULJINU CVATNJE KUGLSTOG ŠĆIRA (Gompherena Globosa L.)
UTJECAJ GNOJIDBE NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE I DULJINU CVATNJE KUGLSTOG ŠĆIRA (Gompherena Globosa L.)
Neven Boroša
Gomphrena globosa je kod nas u Hrvatskoj relativno nepoznata ukrasna biljka koja spada u porodicu Amaranthacea (šćireve). Ubraja se u jednogodišnje cvjetne vrste, koristi se kao ukras na cvjetnoj gredici, ali se može sušiti i upotrebljavati za izradu suhih aranžmana. Nije zahtjevna u pogledu tla, vlage, otporna je na bolesti i štetnike, te zbog svojih pozitivnih karakteristike predstavlja idealne vrste za gradske površine i privatne vrtove. Istraživanje je provedeno na...
UTJECAJ GNOJIDBE NA ODREĐENA KVALITATIVNA I KVANTITATIVNA SVOJSTVA  RAZLIČITIH SORATA PŠENICE NA OPG-U PLANTAK U 2020.
UTJECAJ GNOJIDBE NA ODREĐENA KVALITATIVNA I KVANTITATIVNA SVOJSTVA RAZLIČITIH SORATA PŠENICE NA OPG-U PLANTAK U 2020.
Andrija Vidović
Pšenica je najznačajniji ratarski usjev i jedna je od najrasprostranjenijih žitarica u svijetu, a prema ukupnim zasijanim površinama je na prvom mjestu. Nezamjenjiva je u ishrani ljudi kao glavna krušarica te je izvor jednog od osnovnih prehrambenih proizvoda u prehrani ljudi, te je predmet istraživanja utjecaja agrotehničkih mjera, a posebno gnojidbe na visinu prinosa i kvalitetu zrna. Istraživanje je provedeno na OPG Plantak u 2019. na 2020. godinu. To je obiteljsko poljoprivredno...
UTJECAJ GNOJIDBE NA PRINOS I KEMIJSKI SASTAV ŠPINATA
UTJECAJ GNOJIDBE NA PRINOS I KEMIJSKI SASTAV ŠPINATA
Ana Mikulec
Pokus je postavljen na proizvodnoj površini Srednje gospodarske škole u Križevcima. Uzgajan je špinat, sorta Norvak. Analize kemijskog sastava i komponenti prinosa izvršene su u laboratoriju Visokog gospodarskog učilišta. Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj različite gnojidbe na prinos i komponente prinosa špinata te na neka kemijska svojstva. Najveći biološki i tržni prinos špinata postignut je na varijanti konvencionalne gnojidbe. Također je u špinatu s te varijanti...
UTJECAJ GNOJIDBE NA PRINOS I KVALITATIVNE POKAZATELJE SORATA PŠENICE U MAKROPOKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
UTJECAJ GNOJIDBE NA PRINOS I KVALITATIVNE POKAZATELJE SORATA PŠENICE U MAKROPOKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
Dino Zanić
U ovom radu analizira se pokus Petrokemije u kojem se prati utjecaj III. prihrane dušikom na kvalitativne i kvantitanivne pokazatelje pšenice na pokusnim površinama Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Pokus je posijan 25.10.2016. te je predkultura bila lupina. U pokusu je posijano 9 sorata pšenice: Sofru, Graindor,Athlon, Julie, Izalco, Lenoy, Hyfi, Renan i Bernstein, te je pokus posijan u 3 varijante. Tijekom pokusa pratile su se faze ravoja pšenice, te su se radila...
UTJECAJ GNOJIDBE NA PRINOS KRUMPIRA U EKOLOŠKOM UZGOJU NA GOSPODARSTVU SCHULTENHOF
UTJECAJ GNOJIDBE NA PRINOS KRUMPIRA U EKOLOŠKOM UZGOJU NA GOSPODARSTVU SCHULTENHOF
Stjepan Škrljak
Cilj istraživanja bio je prikazati utjecaj ekološke gnojidbe na prinos gomolja krumpira na ekološkom gospodarstvu Schultenhof u Njemačkoj u 2017. godini. Uzgajano je osam sorti krumpira. Tri sorte su sađene ranije a pet kasnije. Gnojidba je izvršena samo nakon sadnje. Korišteno je granulirano ekološko gnojivo Haarmehl-Pallets u količini 590 kg/ha. Od uzgajanih sorti krumpira ranijeg roka sadnje, najveći prinos ostvaren je sa sortom Leyla 15 t/ha. Sorte krumpira sađene u ranijem...
UTJECAJ GODIŠNJEG DOBA NA KOLIČINU I KVALITATIVNA SVOJSTVA MLIJEKA
UTJECAJ GODIŠNJEG DOBA NA KOLIČINU I KVALITATIVNA SVOJSTVA MLIJEKA
Petra Podgorelec
Mlijeko je zasigurno jedan od vrjednijih prehrambenih proizvoda animalnog podrijetla, a koristi se gotovo u čitavom svijetu. Sastav kravljeg mlijeka je vrlo važno kvalitativno svojstvo proizvođačima mlijeka, prehrambenoj industriji mlijeka, kao i samim potrošačima. Mlijeko u svom sastavu sadrži vrlo vrijedne mikronutritivne tvari (kalcij, fosfor, vitamine B i D), visoko kvalitetne proteine (poput kazeina) te masne kiseline mliječne masti koje imaju vrlo povoljan utjecaj na zdravlje...
UTJECAJ GREŠAKA UZORKOVANJA MLIJEKA NA KONAČNI REZULTAT LABORATORISJKIH ISPITIVANJA U SLKM-U OD 2004.-2011.
UTJECAJ GREŠAKA UZORKOVANJA MLIJEKA NA KONAČNI REZULTAT LABORATORISJKIH ISPITIVANJA U SLKM-U OD 2004.-2011.
Tomislav Bahunek
Utvrđen je utjecaj grešaka uzorkovanja mlijeka na konačni rezultat laboratorijskih ispitivanja provedenih u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji (HPA) – Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka (SLKM-u) u Križevačkoj poljani u Križevcima, za razdoblje od 2004. do 2011. U tom vremenskom razdoblju ukupno je analizirano 5 416 658 komercijalnih i 6 056 947 selekcijskih uzoraka kravljeg, kozjeg i ovčjeg mlijeka. Iz dostupnih podataka može se zaključiti da niti značajnim...

Pages