Pages

UTJECAJ SORTE NA KOMPONENTE PRINOSA MALINE
UTJECAJ SORTE NA KOMPONENTE PRINOSA MALINE
Martina Bahat
Malina ( Rubus idaeus) je višegodišnja samonikla biljka, pripada redu Rosales, obitelji Rosaceae, podobitelji Rosaideae, rodu Rubus, podrodu Idaeobatus. Vjeruje se da je malina podrijetlom iz Juţne Azije i da je toliko stara da su je jeli i špiljski ljudi. Kroz vjekove cijenjena je kao ljekovita biljka. Stari Grci pripisivali su joj moć poticanja plodnosti, u koju su svrhu više koristili njene listove nego plodove. MeĊutim, oĉaravajući okus ploda maline najzasluţniji je za njen...
UTJECAJ SORTE NA PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA RAJČICE UZGAJANE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU
UTJECAJ SORTE NA PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA RAJČICE UZGAJANE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU
Denis Aleksić
Kod uzgoja rajčice u zaštićenom prostoru vrlo je važan pravilan odabir sortimenta. Biraju se sorte visoke indeterminantne stabljike, dobre otpornosti na pucanje i održivosti na prodajnom mjestu koje dobro zameću plodove i u nepovoljnim uvjetima poput niskih ili visokih temperatura i relativne vlage zraka te slabog intenziteta svijetla. Kako se na tržištu stalno pojavljuju nove sorte prije uvođenja u proizvodnju poželjno ih je provjeriti. Stoga je u plasteniku obiteljskog...
UTJECAJ SORTE NA PRINOS KUPINA NA OPG-U ŠPOLJARIĆ
UTJECAJ SORTE NA PRINOS KUPINA NA OPG-U ŠPOLJARIĆ
Mateja Semper
Kupina (Rubus fruticosus agg.) je biljka penjačica iz roda Rubus porodice ruža (Rosaceae). U svijetu je poznato oko 375 sorata kupine, dok se intenzivno uzgaja oko 20 sorata. Plod kupine se koristi u prehrani kao voće, ali služi za preradu sokova, kupinovih vina te džemova. Istraživanje je provedeno na sortama kupina Dirksen Thornless, Thornfree i Black Satin, a cilj istraživanja je bio utvrditi razlike u prinosima između navedenih sorti. Sorta Dirksen Thornless porijeklom je iz...
UTJECAJ STANIŠTA NA MORFOLOŠKA I  KEMIJSKA SVOJSTVA POLJSKE METVICE (Menta arvensis L.)
UTJECAJ STANIŠTA NA MORFOLOŠKA I KEMIJSKA SVOJSTVA POLJSKE METVICE (Menta arvensis L.)
Mia Puljiz
Poljska metvica je višegodišnja zeljasta biljka koja spada u porodicu Lamiaceae tj. usnače. Može narasti od 10 do 60 cm. Poznata je po svojim ljekovitim namjenama, posebno se koristi za liječenje prehlade, vrućice, probave te kardiovaskularne poremećaje. Karakterizira ju miris mentola koji je osnovni sastojak eteričnog ulja. Cilj ovog rada bio je istražiti morfološka i kemijska svojstva poljske metvice (Mentha arvensis L.). Istraživanje je provedeno na dva staništa Maksimir i...
UTJECAJ TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA UREĐAJA KOMBAJNA U ŽETVI ŽITARICA NA KAKVOĆU RADA
UTJECAJ TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA UREĐAJA KOMBAJNA U ŽETVI ŽITARICA NA KAKVOĆU RADA
Matej Makar
U ovom radu istraživane su konstrukcijske karakteristike dva tipa kombajna marke Claas na kakvoću rada. Istraživanje se vršilo na dva različita gospodarstva u proizvodnji ječma sorte Rex. To je ječam hrvatske selekcije visoke kakvoće te ima široki spektar primjene npr. u pivarstvu za slad i sl.. Nakon analize podataka utvrđeno je da noviji model ima neke prednosti tokom vršidbe pokošenih stabljika ječma zbog boljih konstrukcijskih rješenja bubnja i vršalice, dok je postupak...
UTJECAJ TEHNOLOGIJE UZGOJA NA PRINOS I SASTAVNICE PRINOSA KRASTAVACA ZA PRERADU
UTJECAJ TEHNOLOGIJE UZGOJA NA PRINOS I SASTAVNICE PRINOSA KRASTAVACA ZA PRERADU
Vlatka Brlečić Vrabec
U pokusu postavljenom na obiteljskom gospodarstvu tijekom 2013. na lokaciji sjeverozapadne Hrvatske istraživana su dva hibrida krastavaca za preradu Ajax i Crispina te dva načina uzgoja, iz presadnica i izravnom sjetvom. Sjetva, odnosno sadnja je obavljena isti dan. Krastavci su uzgajani na malču od crne polietilenske folije, na armaturi, a tijekom uzgoja su provođene standardne mjere njege. Prilikom višekratnih berbi (u prosjeku četiri puta tjedno) ubrani plodovi razvrstani su u klase...
UTJECAJ TLA NA RAST I RAZVOJ MIRISNE LJUBIČICE (Viola odorata)
UTJECAJ TLA NA RAST I RAZVOJ MIRISNE LJUBIČICE (Viola odorata)
Tea Herceg
Mirisna ljubičica (Viola odorata L.) poznata je ljekovita, jestiva i ukrasna biljka koja cvate privlačnim mirisnim cvjetovima rano u proljeće u uvjetima kontinentalne klime. Sakupljeno je više populacija sa staništa u Mokricama, naseljeno mjesto u sastavu grada Oroslavja, Krapinsko- zagorska županija. Biljke su mjerene 3 puta tijekom vegetacije mirisne ljubičice, na četiri različite lokacije. Sa svake lokacije mjereno je po 10 biljaka. Nakon zadnjeg mjerenja biljke su izvađene iz...
UTJECAJ TLA NA RAST, RAZVOJ I KEMIJSKI SASTAV USKOLISNOG TRPUTCA (Plantago lanceolata L.)
UTJECAJ TLA NA RAST, RAZVOJ I KEMIJSKI SASTAV USKOLISNOG TRPUTCA (Plantago lanceolata L.)
Valentina Brleković
Cilj ovog rada je istražiti utjecaj staništa na morfološke i kemijske karakteristike uskolisnog trputca (Plantago lanceolata L.). Istraživanje je provedeno na području Planine Donje gdje su uzeti uzorci biljnog materijala i tla sa četiri različita staništa. Tijekom vegetacije provedena su morfološka mjerenja. U Agrokemijskom laboratoriju na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, određena su kemijska svojstva tla (pH reakcija, postotak humusa, sadržaj fosfora, kalija,...
UTJECAJ UVJETA SKLADIŠTENJA NA KLIJAVOST SJEMENA POVRTNIH VRSTA
UTJECAJ UVJETA SKLADIŠTENJA NA KLIJAVOST SJEMENA POVRTNIH VRSTA
Ivana Koprivnjak
Sjeme povrtnih vrsta namjenjeno vrtlarima hobistima uglavnom je iz uvoza. Uvoznici sjemena koji pakiraju sjeme u vlastitim doradama u mala pakiranja obavezni su nakon pakiranja ispitati klijavost. Neprodane količine sjemena povlače se s tržišta na kraju sezone i plasiraju u iduće dvije do tri sezone bez kontrole klijavosti te se događa da sjeme u prodaji ima lošu klijavost ili uopće nije klijavo. Cilj istraživanja bio je ispitati klijavost sjemena 24 povrtne vrste na uzorcima...
UTJECAJ VEGETACIJSKE GODINE NA POKAZATELJE SKLADIŠNE I TEHNOLOŠKE KVALITETE PŠENICE U TEHNOLOŠKOM POSTUPKU TVORNICE MLINOVI I PEKARA PODRAVKA D.D.
UTJECAJ VEGETACIJSKE GODINE NA POKAZATELJE SKLADIŠNE I TEHNOLOŠKE KVALITETE PŠENICE U TEHNOLOŠKOM POSTUPKU TVORNICE MLINOVI I PEKARA PODRAVKA D.D.
Hrvoje Đuranec
U ovom radu istraživan je utjecaj vegetacijske godine u 2012. i 2013. godini na pokazatelje skladišne i tehnološke kvalitete pšenice u tehnološkom postupku Tvornice mlinovi i pekara, Podravka d.d. Utvrđeno je da su svi ispitivani kultivari pšenice; Bc Adriana, Bc Marina i Bc Mira imali signifikantno lošije pokazatelje skladišne i tehnološke kvalitete kod prijema u Tvornicu mlinovi i pekara Podravke d.d. tijekom žetve 2013. u usporedbi s 2012. godinom. Signifikantno lošiji...
UTJECAJ VODENIH EKSTRAKATA LJEKOVITOG BILJA NA KLIJAVOST SJEMENA I RAST KLIJANACA ODREĐENIH POVRTNIH VRSTA
UTJECAJ VODENIH EKSTRAKATA LJEKOVITOG BILJA NA KLIJAVOST SJEMENA I RAST KLIJANACA ODREĐENIH POVRTNIH VRSTA
Martina Herceg
Alelopatija je proces kojim biljka, gljiva ili mikroorganizam proizvode alelokemikalije koje otpuštanjem u okoliš djeluju inhibirajuće ili stimulirajuće na rast i razvoj drugih organizama. Biljne vrste proizvode alelokemikalije u svim tkivima, a njihovo oslobađanje ima značajnu ulogu u prirodnim ekosustavima i razvoju biljnih zajednica te u agroekosustavima. Značajnost alelopatije u poljoprivrednoj proizvodnji očituje se mogućnošću primjene u cilju poboljšanja svojstava tla...
UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA FAZE RAZVOJA SOJE U MIKROPOKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA FAZE RAZVOJA SOJE U MIKROPOKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
Antonela Vukadin
Soja je kultura koja je danas rasprostranjena širom svijeta. Na području Hrvatske soja se prvi put pojavljuje između 1876. i 1878. godine. Najveće površine zasijane sojom nalaze se u Sjevernoj Americi, dok u Hrvatskoj se najveće površine sojom nalaze u Slavoniji i Baranji. Agrotehnička važnost soje je vrlo velika jer soja posjeduje kvržice koje se nalaze na korijenu biljaka i žive u simbiozi s bakterijama. Njihov zadatak je da dušik iz zraka pretvaraju u dušik lako pristupačan...

Pages