undergraduate thesis
UTJECAJ GNOJIDBE NA PRINOS KRUMPIRA U EKOLOŠKOM UZGOJU NA GOSPODARSTVU SCHULTENHOF

Stjepan Škrljak (2018)
Križevci college of agriculture