Pages

USPOREDNI PRIKAZ UZGOJA AUTOHTONIH PASMINA CRNE SLAVONSKE I KRŠKOPOLJSKE SVINJE
USPOREDNI PRIKAZ UZGOJA AUTOHTONIH PASMINA CRNE SLAVONSKE I KRŠKOPOLJSKE SVINJE
Dejan Bačani
Svinjogojska proizvodnja u Republici Hrvatskoj ima dugu tradiciju. Mnoge pasmine domaćih životinja nisu mogle izdržati modernu gospodarsku utakmicu te su stoga nepovratno nestale. U ovom radu prikazan je opis dvaju autohtonih pasmina iz dviju država članica EU koje su registirane kao zaštićene pasmine pojedine države. Jedna od njih je crna slavonska svinja registirana u Republici Hrvatskoj te krškopoljska svinja registirana u Republici Sloveniji. Crna slavonska svinja je bila...
UTJECAJ ABIOTSKIH ČIMBENIKA NA ZDRAVSTVENU KAKVOĆU MLIJEKA
UTJECAJ ABIOTSKIH ČIMBENIKA NA ZDRAVSTVENU KAKVOĆU MLIJEKA
Katarina Goričanac
Radom je obuhvaćena obrada rezultata za 129 krava iz dva različita uzgoja, Farma A sa 109 i Farma B sa 20 grla. U istraživanju utjecaja abiotskih čimbenika na zdravstvenu kakvoću kravljeg mlijeka na dvije farme (farma A u Virovitičko – podravskoj županiji i farma B u Koprivničko–križevačkoj županiji) različitog uzgoja i držanja, korišteni su podatci iz godine 2017. i 2018. dobiveni redovitom kontrolom u dva laboratorija, interni laboratorij samokontrole tvornice sira...
UTJECAJ AGROEKOLOŠKIH ČIMBENIKA RAZLIČITIH LOKALITETA NA KOMPONENTE PRINOSA GENOTIPOVA KUKURUZA U 2017. I 2018.
UTJECAJ AGROEKOLOŠKIH ČIMBENIKA RAZLIČITIH LOKALITETA NA KOMPONENTE PRINOSA GENOTIPOVA KUKURUZA U 2017. I 2018.
Krunoslav Hunjak
Klimatske promjene uvjetovale su ljudima, biljkama i životinjama način i mjesto života. Globalno zagrijavanje, toplinski stres, suša, slanost itd., drastično utječu na produktivnost usjeva i ugrožavaju sigurnost hrane. Potreba multidisciplinarnih istraživanja je sve prisutnija u stvaranju usjeva otpornih na abiotičke i biotičke stresove koji mogu održati produktivnost usjeva. Suša je glavni i najčešći uzrok, često puta i nerentabilnih prinosa. U ovom radu prikazani su...
UTJECAJ BIOLOŠKO-DINAMIČKIH PRIPRAVAKA NA SADRŽAJ HUMUSA U TLU
UTJECAJ BIOLOŠKO-DINAMIČKIH PRIPRAVAKA NA SADRŽAJ HUMUSA U TLU
Maja Štefok
Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj biološko - dinamičkih pripravaka na sadržaj humusa u tlu. U istraživanju su korišteni rezultati analiza prosječnih uzoraka tala, analizirani 2017. i 2020. godine u nasadima ribizla i dunje. Utvrđeno je da je primjena biološko - dinamičkih preparata u nasadima uglavnom imala pozitivan učinak na sadržaj humusa u tlu. Sadržaj humusa najviše se povećao za tri godine u nasadu ribizla, na parceli Lužan Srednja, u sloju tla 0 - 30 cm, za...
UTJECAJ BRZINE KRETANJA UREĐAJA ZA USITNJAVANJE BILJNIH OSTATAKA NA KAKVOĆU RADA I RADNI UČINAK
UTJECAJ BRZINE KRETANJA UREĐAJA ZA USITNJAVANJE BILJNIH OSTATAKA NA KAKVOĆU RADA I RADNI UČINAK
Marin Šešelj
U završnom radu istraživan je utjecaj brzine kretanja uređaja za usitnjavanje biljnih ostataka Maschio M100 na kakvoću rada i radni učinak. Istraživanje je obavljeno na površini VGUK kod tri različite brzine. Nakon utvrđivanja intenziteta usitnjavanja odnosno dužine usitnjenih stabljika kakvoća rada bila je zadovoljavajuća i kod njaveće brzine kretanja, 2,0 m/s. S obzirom da veća radna brzina rezultira i veći radni učinak a što je i cilj kod svakog radnog postupka, može se...
UTJECAJ COVID-19 KRIZE NA PROMJENE STAVOVA I PERCEPCIJE PONAŠANJA POTROŠAČA U OBRASCIMA POTROŠNJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
UTJECAJ COVID-19 KRIZE NA PROMJENE STAVOVA I PERCEPCIJE PONAŠANJA POTROŠAČA U OBRASCIMA POTROŠNJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
Zvonimir Kleflin
Pojava pandemije COVID-19 za cijeli svijet bila je velika nepoznanica. Potpuno se promijenio svakodnevni način života, ustaljenje i redovne navike u privatnom životu, ali i radnom mjestu. U anketi je sudjelovao 391 ispitanik iz 11 zemalja. Temeljem rezultata provedenog istraživanja ustanovljeni su glavni čimbenici koji su utjecali na donošenje odluka o kupnji i konzumaciji poput hrane, tako se je došlo do spoznaje da pitanje prepoznatljivosti proizvođača utječe na odabir...
UTJECAJ DOBI PRVOPRASKINJA NA REPRODUKTIVNA SVOJSTVA CRNE SLAVONSKE SVINJE
UTJECAJ DOBI PRVOPRASKINJA NA REPRODUKTIVNA SVOJSTVA CRNE SLAVONSKE SVINJE
Ana Poljak
Utjecaj dobi kod prvog prasenja na reproduktivna svojstva crne slavonske svinje Crna slavonska svinja je autohtona hrvatska pasmina čiji nastanak datira iz druge polovine 19 stoljeća. Uvođenjem modernih pasmina i križanaca, broj crnih slavonskih svinja drastično se smanjio no opstanak pasmine više nije ugrožen. Pasmina je dobro prilagođena za držanje na otvorenom i tradicionalni sustav uzgoja. Cilj ovog rada je utvrditi i analizirati utjecaj dobi kod prvog prasenja na reproduktivna...
UTJECAJ DOBI PRVOPRASKINJA NA REPRODUKTIVNA SVOJSTVA CRNE SLAVONSKE SVINJE
UTJECAJ DOBI PRVOPRASKINJA NA REPRODUKTIVNA SVOJSTVA CRNE SLAVONSKE SVINJE
Ana Poljak
Utjecaj dobi kod prvog prasenja na reproduktivna svojstva crne slavonske svinje Crna slavonska svinja je autohtona hrvatska pasmina čiji nastanak datira iz druge polovine 19 stoljeća. Uvođenjem modernih pasmina i križanaca, broj crnih slavonskih svinja drastično se smanjio no opstanak pasmine više nije ugrožen. Pasmina je dobro prilagođena za držanje na otvorenom i tradicionalni sustav uzgoja. Cilj ovog rada je utvrditi i analizirati utjecaj dobi kod prvog prasenja na reproduktivna...
UTJECAJ FOLIJARNE PRIHRANE NA RAST I RAZVOJ VRSTE IMPATIENS BALSAMINA
UTJECAJ FOLIJARNE PRIHRANE NA RAST I RAZVOJ VRSTE IMPATIENS BALSAMINA
Željka Pešec
Impatiens balsamina (lijepi dečko) je jednogodišnja ukrasna biljka iz porodice nediraka (Balsaminaceae). Visina vrste Impatiens balsamina je do 60 cm, stabljika je uspravna, naraste do 60 cm visine. Listovi su nasuprotni, lancetasti, dugi 3-9 cm, suženi pri osnovi u peteljku, ušiljenog vrha i nazubljenih rubova. Cvate u raznim nijansama od bijele, roza, ljubičaste i crvene boje, još postoje i šarene vrste koje su kombinacije dvaju navedenih boja. Cvjetovi su dvospolni i cvatu u...
UTJECAJ FUNGICIDA ZA TREIRANJE SJEMENA NA KLIJAVOST, ZRAVSTVENO STANJE SJEMENA I DULJINU KORIJENA KLIJANACA
UTJECAJ FUNGICIDA ZA TREIRANJE SJEMENA NA KLIJAVOST, ZRAVSTVENO STANJE SJEMENA I DULJINU KORIJENA KLIJANACA
Lucija Kereša
Sjemenom pšenice prenosi se velik broj bolesti, te je sve više fungicida za tretiranje sjemena prisutno na tržištu. Ispitivanje djelotvornosti fungicida na najvažnije bolesti i klijavost sjemena od izuzetne je važnosti prilikom odabira fungicida. Cilj rada bio je ocjeniti djelovanje tretiranja sjemena pšenice, ječma i pšenoraži fungicidima na energiju klijanja, klijavost sjemena i zdravstveno stanje sjemena te na duljinu korijena klijanaca. Istraživanje je provedeno tretiranjema...
UTJECAJ GNOJDIBE DUŠIKOM NA PRINOS SJEMENA INDUSTRIJSKE KONOPLJE (Cannabis sativa L.)
UTJECAJ GNOJDIBE DUŠIKOM NA PRINOS SJEMENA INDUSTRIJSKE KONOPLJE (Cannabis sativa L.)
Mateja Janči
Istraživanje je provedeno kroz poljske pokuse na pokušalištu Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima u 2017. godini. U pokusu je istraživana industrijska konoplja, sorta Futura 75 gnojena s tri razine gnojidbe dušikom (0, 60 i 120 kg/ha). Pokus je postavljen prema shemi slučajnog bloknog rasporeda u četiri ponavljanja. Na pokusnim površinama provedena je uobičajena agrotehnika za industrijsku konoplju uzgajanu za sjeme. Planirani sklop u žetvi bio je 100 biljaka/m2 ....
UTJECAJ GNOJIDBE DUŠIKOM NA MORFOLOŠKE PARAMETRE KOPRIVE UZGOJENE IZ RIZOMA
UTJECAJ GNOJIDBE DUŠIKOM NA MORFOLOŠKE PARAMETRE KOPRIVE UZGOJENE IZ RIZOMA
Krešimir Šporčić
Jednogodišnji monofaktorijalni poljski pokus postavljen je 2013. u selu Blatuša u Sisačko-moslavačka županija. Poljski pokus postavljen je po metodi slučajnog bloknog rasporeda u 4 ponavljanja. Uzgajana kultura bila je kopriva iz rizoma. Rizomi za sadnju vađeni su blizu lokacije postavljanja pokusa. Cilj istraživanja bio utvrditi utjecaj gnojidbe dušikom i roka košnje na morfološke svojstva koprive. Najbolji rezultati glede istraživanih morfoloških svojstava dobiveni su kod...

Pages