Pages

UREĐAJI I OPREMA ZA PRIMJENU GNOJOVKE NA OPG ĐURANEC
UREĐAJI I OPREMA ZA PRIMJENU GNOJOVKE NA OPG ĐURANEC
Adriano Đuranec
Kako bi se ostvarila što bolja plodnost tla i veći prinosi, potrebno je istom osigurati potrebnu količinu hranjivih tvari. Gnojidba kao i prihrana tla jedne su od vrlo važnih agrotehničkih mjera, a jedan od načina na koji se hranjive tvari tlu mogu osigurati je upotreba gnojovke, odnosno polutekućeg stajskog gnojiva bez stelje. Apliciranjem gnojovke na tlo dolazi do zatvaranja kruženja pojedinih hranjivih tvari u prirodi. Biljke koje su izrasle na tlu služe za životinjsku ishranu,...
UREĐAJI I OPREMA ZA PRIMJENU GNOJOVKE U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
UREĐAJI I OPREMA ZA PRIMJENU GNOJOVKE U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
Antonija Šatrak
Vraćanjem hranjivih tvari u tlo dobivaju se veći prinosi i bolja plodnost tla. Jedan od načina kako to postići je uporaba gnojovke, odnosno polutekućeg stajskog gnojiva bez stelje. Gnojidba se smatra jednom od najvažnijih agrotehničkih mjera u uzgoju biljaka i pravilna primjena gnojiva je važna da bi se dobili kvalitetni i visoki prinosi. Mehanizacija koja se koristi u korištenju gnojovke treba biti izrađena tako da očuva hranjive tvari u gnojovci i da se što bolj može unijeti u...
USPJEŠNOST LOKALNE AKCIJSKE GRUPE SJEVERNA BILOGORA U KORIŠTENJU MJERA RURALNOG RAZVOJA
USPJEŠNOST LOKALNE AKCIJSKE GRUPE SJEVERNA BILOGORA U KORIŠTENJU MJERA RURALNOG RAZVOJA
Martin Dent
Ruralna područja se u posljednjih nekoliko godina počela razvijati i u tome znatno veliku ulogu imaju sami LAG-ovi. U ovom radu prikazana je usporedba LAG-a Sjeverna Bilogora sa susjednim LAG-ovima kako bi se prikazala uspješnost i učinkovitost istraživanog LAG-a u poticanju razvoja ruralnog područja. U izradi rada korištena analiza prikupljenih podataka o raspisanim LAG-ovim natječajima iz Programa ruralnog razvoja te metoda komparacije LAG-a Sjeverna Bilogora s LAG-ovima u...
USPJEŠNOST UMJETNOG OSJEMENJIVANJA KRMAČA I NAZIMICA SMRZNUTOM SPERMOM NERASTOVA  RAZLIČITIH/ISTIH PASMINA
USPJEŠNOST UMJETNOG OSJEMENJIVANJA KRMAČA I NAZIMICA SMRZNUTOM SPERMOM NERASTOVA RAZLIČITIH/ISTIH PASMINA
Ivona Kostiha
Istraživanje uspješnosti umjetnog osjemenjivanja krmača i nazimica smrznutom spermom nerastova (DSS) provedeno je na 6 plotkinja od kojih je četiri krmače i dvije nazimice, a korištena je DSS sperma nerastova pasmine Landras Bayern Genetik GmbH. Uspješnost koncepcije plotkinja nakon osjemenjivanja DSS nije zadovoljavajuća te iznosi 50%. DSS nerastova upotrebljava se samo u iznimnim slučajevima jer pokretljivost spermija i njihova morfologija koji direktno utječu na uspješnost...
USPOREDBA EKOLOŠKOG I KONVENCIONALNOG UZGOJA KOZA NA DVA GOSPODARSTVA
USPOREDBA EKOLOŠKOG I KONVENCIONALNOG UZGOJA KOZA NA DVA GOSPODARSTVA
Josip Palijan
Provedeno je istraživanje proizvodnje kozjeg mlijeka švicarske sanske pasmine na OPG-u Ornik u ekološkom uzgoju i OPG-u Malinarić u konvencionalnom uzgoju u razdoblju od 2011. do 2015. Oba gospodarstva zadovoljavaju uzgojne uvjete s obzirom na sve aspekte kozarske proizvodnje, no trebali bi poboljšati hranidbu. Na ekološkom je gospodarstvu zabilježena duža laktacija, povezana je i s višom razinom proizvodnje mlijeka i dugovječnijim grlima (deseta laktacija). Na ekološkom...
USPOREDBA KORIŠTENJA AGRONET APLIKACIJE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
USPOREDBA KORIŠTENJA AGRONET APLIKACIJE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
Martina Halauš
Rad se bavi istraživanjem korištenja AGRONET aplikacije u Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. Cilj rada je usporediti dobivene podatke u Bjelovarskobilogorskoj s istim podacima u Koprivničko-križevačkoj županiji prema istraživanju koje je provedeno 2017. godine (Horvat, 2018.). Kao osnovna metoda istraživanja koristi se anketa kojom se istražuje korištenje AGRONET aplikacije od strane poljoprivrednika, njihovo zadovoljstvo uslugama Agencije za plaćanja...
USPOREDBA KVALITATIVNIH I KVANTITATIVNIH SVOJSTAVA LINIJA HIBRIDA OZIMOG JEČMA U 2019. NA AGRONOMSKOM SVEUČILIŠTU MENDEL
USPOREDBA KVALITATIVNIH I KVANTITATIVNIH SVOJSTAVA LINIJA HIBRIDA OZIMOG JEČMA U 2019. NA AGRONOMSKOM SVEUČILIŠTU MENDEL
Nikolina Srbljan
Linije i hibridi ispitani su na sveučilištu Mendel u Brnu. Mikropokus se sastojao od osam linija i hibrida ozimog ječma. Cilj mikropokusa je bio usporediti kvantitativna i kvalitativna svojstva ozimog ječma, te na temelju provedenih analiza utvrditi koje su linije ili hibridi većeg i stabilnijeg prinosa, i s visokim sadržajem bjelančevina u zrnu, kako bi se mogle dalje koristiti u oplemenjivačkim programima i komercijalnom uzgoju. Prinos t/ha izračunat je na osnovi mase zrna pokusa...
USPOREDBA LABORATORIJSKE I POLJSKE KLIJAVOSTI ODABRANIH SORATA SJEMENSKE SOJE (Glycine max L.)
USPOREDBA LABORATORIJSKE I POLJSKE KLIJAVOSTI ODABRANIH SORATA SJEMENSKE SOJE (Glycine max L.)
Mateja Lončar
Soja je važna kultura u proizvodnji sjemena u Hrvatskoj, iz godine u godinu se povećavaju površine pod sjemenskom sojom. U proizvodnji soje velik problem predstavlja snižena klijavost sjemena čiji uzrok su nenormalni klijanci koji se kod soje javljaju u puno većem postotku nego kod zrnatih mahunarki. Cilj istraživanja je ispitati razliku između poljske i laboratorijske klijavosti šest sorata sjemenske soje. U svrhu određivanja razlike između laboratorijske i poljske klijavosti...
USPOREDBA NAČINA DRŽANJA KOKOŠI NESILICA NA FARMI PIKO D.O.O.
USPOREDBA NAČINA DRŽANJA KOKOŠI NESILICA NA FARMI PIKO D.O.O.
Krešimir Čeko
USPOREDBA NAČINA DRŽANJA KOKOŠI NESILICA NA FARMI PIKO D.O.O Istraživanje je provedeno tijekom 2015. i 2016. na farmi „Piko“ d.o.o. u Volavju pokraj Jastrebarskog, na 125 000 nesilica lakog linijskog hibrida Lohman-Brown u sustavu držanja u obogaćenim kavezimai gotovo 50 000 nesilica na podnom načinu. Farma posjeduje vlastitu sortirnicu i pakiraonicu jaja, te je u tijeku izrada pogona za sušenje gnoja koji bi predstavljao dodatni izvor prihoda. Također ima i vlastitu...
USPOREDBA PRINOSA I KVALITETE SORTI JAGODA: CLERY, DELY I MURANO NA OPG-U "HIŽAK"
USPOREDBA PRINOSA I KVALITETE SORTI JAGODA: CLERY, DELY I MURANO NA OPG-U "HIŽAK"
Lorena Maturanec
Jagoda (Fragaria) je višegodišnja zeljasta biljka koja ima širok areal rasprostranjenosti kao i mnogo načina uzgoja. Jagode su jedne od ranih voćnih vrsta koje dozrijevaju već u svibnju. Plodovi obiluju s oko 60% vode, šećerima do 12% te vitaminom C od 24-97 mg%. Obzirom da rode već u prvoj godini možemo reći da je jagoda vrlo rentabilna voćna vrsta te da brzo vraća uložena sredstva u proizvodnju. Istraživanje je provedeno na ispitivanju prinosa i kvalitete jagoda ovisno roku...
USPOREDBA PROIZVODNJE I PLASMANA ODABRANIH SORTI MAĆUHICA NA OPG-U JAGODIĆ
USPOREDBA PROIZVODNJE I PLASMANA ODABRANIH SORTI MAĆUHICA NA OPG-U JAGODIĆ
Tihana Kešer
Maćuhica je dvogodišnja cvjetna vrsta koji se sadi u jesen i traje sve do ljeta, a može se saditi i u proljeće. Predstavlja jednu od najvažnijih cvjetnih vrsta za uzgoj na otvorenom. Veoma je dekorativna zbog svojih raskošnih baršunastih cvjetova jakih boja. Osim što služi kao ukrasna biljka koja krasi naše domove, ali i gradske parkove kojima donosi život u jesenskim i zimskim mjesecima. Na tržištu je prisutan veliki broj sorata maćuhica, a osnovna podjela je na krupnocvjetne...
USPOREDBA RAZLIČITIH SORATA RAJČICE U TIPU VOLOVSKOG SRCA
USPOREDBA RAZLIČITIH SORATA RAJČICE U TIPU VOLOVSKOG SRCA
Antonia Čor
Rajčica je jedna od povrtnih kultura koja se najviše koristi za prehrani ljudi. U posljednje vrijeme prisutan je velik broj sorata i hibrida na tržištu, ali je još uvijek među vrtlarima jedna od najtraženijih sorata volovsko srce. U svrhu ocjenjivanja morfoloških karakteristika volovskog srca na Visokom gospodarskom učilištu postavljen je pokus sa pet autohtonih sorata, dvije standardne sorte i jednom hibridnom sortom u tipu volovskog srca. Tijekom vegetacije provedeni su...

Pages