Pages

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ULJANE REPICE NA OPG-U PETRIĆ U 2013./2014.
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ULJANE REPICE NA OPG-U PETRIĆ U 2013./2014.
Karlo Petrić
Cilj ovih istraživanja bio je opisati i analizirati proizvodnju uljane repice na OPG-u Petrić u 2013./2014. Pratio se uzgoj uljane repice od sjetve do žetve usjeva. Bilježeni su svi agrotehnički zahvati u uzgoju te sve provedene mjere u suzbijanju štetočinja, a nakon žetve utvrđeni su ostvareni prinosi. Sijani su hibridi KWS Hybrirock, Pioneer PT200CL i Pioneer PR46W14 na površini od 10 ha. Sve agrotehničke mjere obavljene su u agrotehnički optimalnim rokovima, a kemijske mjere...
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ULJANE REPICE NA OPG-U PETRIĆ U 2013./2014.
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ULJANE REPICE NA OPG-U PETRIĆ U 2013./2014.
Karlo Petrić
Cilj ovih istraživanja bio je opisati i analizirati proizvodnju uljane repice na OPG-u Petrić u 2013./2014. Pratio se uzgoj uljane repice od sjetve do žetve usjeva. Bilježeni su svi agrotehnički zahvati u uzgoju te sve provedene mjere u suzbijanju štetočinja, a nakon žetve utvrđeni su ostvareni prinosi. Sijani su hibridi KWS Hybrirock, Pioneer PT200CL i Pioneer PR46W14 na površini od 10 ha. Sve agrotehničke mjere obavljene su u agrotehnički optimalnim rokovima, a kemijske mjere...
TEHNOLOGIJA UZGOJA BOROVNICA I VALORIZACIJA SORTI HANNAS CHOICE, DUKE I DRAPER U TVRTCI DARBLU, D.O.O.
TEHNOLOGIJA UZGOJA BOROVNICA I VALORIZACIJA SORTI HANNAS CHOICE, DUKE I DRAPER U TVRTCI DARBLU, D.O.O.
Maja Bundović
Borovnica je voće koje je izrazito traženo na svjetskom tržištu. Hrvatska ima većinu uvjeta koji su potrebni za uspješan uzgoj, te su ju proizvođači prepoznali kao isplativu kulturu. Pokusom tijekom vegetacijske 2017. godine, u tvrtki Dar blue d.o.o., utvrđeno je da su sve tri ispitivane sorte borovnica (Hannah's Choice, Duke i Draper) u hidroponskom uzgoju postigle izvrsnu kakvoću i prosjek veličine ploda prve klase. Iz provedenih kemijskih analiza zaključeno je da rana sorta...
TEHNOLOGIJA UZGOJA GRAŠEVINE I SIVOG PINOTA U KALNIČKOJ POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI KALNIK
TEHNOLOGIJA UZGOJA GRAŠEVINE I SIVOG PINOTA U KALNIČKOJ POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI KALNIK
Adrijan Renjak
Istraživanje je bilo provedeno u vinogradima na području kalničkog vinogorja. Praćene su sorte graševina i pinot sivi. Svrha istraživanja bila je praćenje različitog opterećenja sorti (6-8 rodnih mladica) te način uzgoja vinove loze u Kalničkoj poljoprivrednoj zadruzi u Kalniku. Vinogradarska godina je bila iznimno loša uslijed prevelikih količina oborina s malim brojem sunčanih dana. Grozdovi su bili manji nego što je to uobičajeno. Iz rezultata vidljivo je kako su ključnu...
TEHNOLOGIJA UZGOJA I POMOLOŠKE OSOBINE TREŠANJA NA POKUŠALIŠTU VISOKOGA GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
TEHNOLOGIJA UZGOJA I POMOLOŠKE OSOBINE TREŠANJA NA POKUŠALIŠTU VISOKOGA GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
Tajana Husain
U voćnjaku-pokušalištu Visokog gospodarskog Učilišta u Križevcima praćena je pomotehnika i agrotehnika suvremenog načina uzgoja trešnji. Praćene su sorte: Narana, Vigred, Canada Giant, Regina, Kordia, Giorgia i Sweet Heart. Tijekom vegetacijske 2018. godine praćene su i sve fenološke faze rasta i razvoja ispitivanih sorti. Nakon zriobe i berbe analizirane su pomološke osobitosti ispitivanih sorti (masa ploda i koštice, širina ploda, topljiva suha tvar, te ukupne kiseline i...
TEHNOLOGIJA UZGOJA MALINA I POMOTEHNIČKE OSOBINE SORTE POLKA NA OPG-U STRNKA
TEHNOLOGIJA UZGOJA MALINA I POMOTEHNIČKE OSOBINE SORTE POLKA NA OPG-U STRNKA
Siniša Bošnjak
Malina je voće koje je izrazito traženo na svjetskom tržištu. Hrvatska ima sve uvjete koji su potrebni za optimalan uzgoj malina, međutim hrvatski poljoprivrednici još uvijek nisu prepoznali malinu kao isplativu kulturu. Pokusom tijekom vegetacijske 2018. na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu STRNKA uz isti sustav pomotehnike i agrotehnike utvrđeno je da korištenje sustava uzgoja s naslonom povećava količinu uroda i kakvoću ploda maline sorte Polka, te ujedno omogućava i...
TEHNOLOGIJA, EKONOMIČNOST I RENTABILNOST PROIZVODNJE JABUKA U TVRTKI MOSLAVINA ENERGIJA D.O.O.
TEHNOLOGIJA, EKONOMIČNOST I RENTABILNOST PROIZVODNJE JABUKA U TVRTKI MOSLAVINA ENERGIJA D.O.O.
Josipa Vinceković
U voćnjacima tvrtke Moslavina energija d.o.o. praćena je tehnologija, odnosno pomotehnika i agrotehnika, te ekonomičnost i rentabilnost proizvodnje jabuka tijekom 2020. godine. Sorte u voćnjacima su Golden delicious, Idared i Gala. Nakon berbe izračunata je isplativost proizvodnje jabuka. Analiza isplativosti proizvodnje provedena je izračunom ekonomičnosti i rentabilnosti, a prema tim ekonomskim pokazateljima proizvodnja je već sada ekonomična (Ep=1,19) i rentabilna (Rp=15,81%),...
TENDENCIJE KRETANJA POVRTNE PROIZVODNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ 2009.-2013.
TENDENCIJE KRETANJA POVRTNE PROIZVODNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ 2009.-2013.
Petra Tomiša
U završnom radu obrađeno je stanje povrtlarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj, kroz razdoblje pet godina (2009.-2013.) s osvrtom na neke pokazatelje u Evropskoj Uniji. U radu su obrađene površine, ukupna proizvodnja, proizvodnja po hektaru, potrošnja, te izvoz i uvoz povrća u promatranom razdoblju. Prognozirane su i tendencije kretanja buduće povrtlarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Sagledani su čimbenici koji utječu na postojeće stanje u toj proizvodnji danas, te mogući...
TERAPIJSKO JAHANJE U UDRUZI ZA TERAPIJU I AKTIVNOST POMOĆU KONJA "PEGAZ"  RIJEKA
TERAPIJSKO JAHANJE U UDRUZI ZA TERAPIJU I AKTIVNOST POMOĆU KONJA "PEGAZ" RIJEKA
Tea Uremović
Istraživanje za izradu ovog rada provedeno je u udruzi „Pegaz“ u Rijeci s ciljem promoviranja provođenja terapijskog jahanja i prikaza utjecaja terapije i konja na osobe s posebnim potrebama. Spomenute metode terapija u ovom radu i slična istraživanja mogu doprinijeti poboljšanju terapija i boljem napretku korisnika, boljem dresiranju konja te komercijalizaciji proizvodnje specifične opreme za terapijsko jahanje. Terapijsko jahanje predstavlja već dugi niz godina dokazanu metodu...
TERAPIJSKO JAHANJE U UDRUZI ZA TERAPIJU I AKTIVNOST POMOĆU KONJA "PEGAZ"  RIJEKA
TERAPIJSKO JAHANJE U UDRUZI ZA TERAPIJU I AKTIVNOST POMOĆU KONJA "PEGAZ" RIJEKA
Tatjana Tušek
Istraživanje za izradu ovog rada provedeno je u udruzi „Pegaz“ u Rijeci s ciljem promoviranja provođenja terapijskog jahanja i prikaza utjecaja terapije i konja na osobe s posebnim potrebama. Spomenute metode terapija u ovom radu i slična istraživanja mogu doprinijeti poboljšanju terapija i boljem napretku korisnika, boljem dresiranju konja te komercijalizaciji proizvodnje specifične opreme za terapijsko jahanje. Terapijsko jahanje predstavlja već dugi niz godina dokazanu metodu...
TOV BROJLERA NA FARMI "PERADARSKI OBRT GEJA"  U DUBOVICI
TOV BROJLERA NA FARMI "PERADARSKI OBRT GEJA" U DUBOVICI
Michaela Ament
Cilj ovog rada bio je opisati tehnologiju proizvodnje pilećeg mesa na farmi „Peradarski obrt Geja“ u Dubovici. Kapacitet peradnjaka je 20 000 pilića. Peradnjak je sagrađen 2003., a renoviran 2014. godine. Tov je trajao 38 dana, a u tovu je korišten hibrid Cobb. Prosječna masa jednodnevnih pilića iznosila je 45 grama, a završna masa bila je 2,42 kg. Mortalitet je iznosio 3%. Oprema za hranjenje je belgijskog proizvođača Roxell, a oprema za napajanje američkog proizvođača Valco...
TOV JUNADI NA FARMI "TREMA" TSH ČAKOVEC D.D.
TOV JUNADI NA FARMI "TREMA" TSH ČAKOVEC D.D.
Mario Lacković
Tov junadi predstavlja osnovu proizvodnje junećeg, odnosno goveđeg mesa. Povećanje opsega proizvodnje današnjih proizvođača, napretka hranidbe i genetike, iskorištavanje hrane biljnog podrijetla i njezine pretvorbe u hranjive tvari potrebne čovjeku, govedarstvu daju veliku vrijednost i stavljaju u vrh proizvodnje. Danas tržište stavlja veliki naglasak na kvalitetu mesa te uglavnom traži junetinu s manjim udjelom masnog tkiva i što većim udjelom mišićnog tkiva. Kako bi se...

Pages