Pages

STOČARSKA PROIZVODNJA NA GOSPODARSTVU STADLER-WATTENWEILER NJEMAČKA
STOČARSKA PROIZVODNJA NA GOSPODARSTVU STADLER-WATTENWEILER NJEMAČKA
Marko Barčan
Završni rad je napravljen na OPG-u Stadler u mjestu Wattenwailer, koje se nalazi u općini Neuburg, a pokrajini Schwaben u Njemačkoj. Istraživanje je provedeno tijekom obavljanja stručne prakse VI. semestra 2014. na gospodarstvu koje se bavi zaokruženom poljoprivrednom proizvodnjom mlijeka, uzgojem stoke te ratarskom proizvodnjom. Farma posjeduje 600 grla stoke, od toga 220 muznih krava, 200 junica, 130 tovne junadi te 50 teladi. Gospodarstvo obrađuje 220 hektara površina. Od...
STRATEŠKO ODLUČIVANJE U FUNKCIJI POSTIZANJA KONKURENTNOSTI PRODAJE VINA NA TUZEMNOM TRŽIŠTU
STRATEŠKO ODLUČIVANJE U FUNKCIJI POSTIZANJA KONKURENTNOSTI PRODAJE VINA NA TUZEMNOM TRŽIŠTU
Saša Merunka
Ulaskom u EU, Hrvatska je pružila različite vidove pomoći stanovnicima u ruralnom području, sustavom raznih poticaja. Mnogo poduzetnika i obitelji se sve više odlučuju na ostanak i poljoprivrednu proizvodnju te da ponude svoje proizvode na tuzemnom tržištu. Nažalost, nakon teškog rada i uloženog truda, proizvod nije prodan, najčešće zbog ne konkurentnosti.Veliki dio problema bi se riješio kada bi svaki poduzetnik prije ulaska u proizvodnju postavio ovih par jednostavnih...
STROJEVI I METODE U RACIONALNOJ PROMJENI GNOJOVKE U PROIZVODNJI RATARSKIH KULTURA
STROJEVI I METODE U RACIONALNOJ PROMJENI GNOJOVKE U PROIZVODNJI RATARSKIH KULTURA
Nikola Mikinac
Korištenjem gnojovke, kao kvalitetnog organskog gnoja, tlu se vraćaju bitni elementi za poboljšanje plodnosti tla te se postižu znatno veći i bolji prinosi. Gnojovka predstavlja polutekući stajski gnoj ali bez stelje, koji se primjenjuje u gnojidbi u točno određeno vrijeme, a same količine je najbolje izračunati ukoliko se obavi analiza tla. Prilikom aplikacije bilo bi dobro koristiti moderniju mehanizaciju kako bi se spriječili gubitci hranjiva iz same gnojovke, a i izvršila...
STROJEVI I OPEMA NA FARMI TOVNE JUNADI POLJANSKI LUG
STROJEVI I OPEMA NA FARMI TOVNE JUNADI POLJANSKI LUG
Lucija Idžanović
Cilj ovog rada bio je proučiti strojeve i opremu na farmi tovne junadi, njihovu funkcionalnost i prikladnost za primjenu suvremenih tehnoloških procesa u tovu. Istraživanje je provedeno tijekom 2020. Godine ma farmi tovne junadi Poljanski Lug nedaleko od grada Vrbovca. Kapacitet farme je 2300 grla stoke, te se godišnje utovi 3400 grla stoke muškog i ženskog spola. Životinje se na farmi drže na punom podu, odnosno na dubokoj stelji te se primjenjuje slobodan način držanja goveda....
STROJEVI I OPREMA NA FARMI MUZNIH KRAVA NA OPG TUMPAK
STROJEVI I OPREMA NA FARMI MUZNIH KRAVA NA OPG TUMPAK
Sanela Tumpak
Istraživanje je provedeno tijekom 2014. godine na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) Tumpak. Farma je izgrađena 2002. godine, a s intenzivnom proizvodnjom je krenula 2003. godine. Gospodarstvo broji 120 goveda Holštajn pasmine, a od toga 60 muznih krava i 60 teladi i junadi. Mlijeko koje se proizvodi na gospodarstvu otkupljuje mliječna industrija Dukat. Proizvodnja mlijeka na gospodarstvu je pod selekcijskim obuhvatom i kontrolom kvalitete mlijeka Hrvatske poljoprivredne...
STROJEVI I OPREMA NA FARMI MUZNIH KRAVA OPG ŠMAR
STROJEVI I OPREMA NA FARMI MUZNIH KRAVA OPG ŠMAR
Vito Lučić
Istraživanje je provedeno tijekom 2015. Godine na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Šmar koje se nalazi u Dropčevcu nedaleko od Vrbovca. Gospodarstvo broji 115 goveda, a od toga je 60 muzih krava, 25 junica i 30 grla tovne junadi. Mlijeko koje se proizvodi na farmi prodaje se mljekari Euromilk, a jednim dijelom i direktnom prodajom na dva mljekomata. Proizvodnja mlijeka na gospodarstvu je pod selekcijskim obuhvatom i kontrolom mlijeka Hrvatske agencije. Držanje goveda na farmi je...
STROJEVI I OPREMA NA FARMI TOVNE JUNADI PODUZEĆA ŠIRJAN D.O.O. KUSIJEVEC
STROJEVI I OPREMA NA FARMI TOVNE JUNADI PODUZEĆA ŠIRJAN D.O.O. KUSIJEVEC
Bruno Riđanec
Istraživanje strojeva i opreme na farmi tovne junadi provedeno je tijekom 2016. godine u poduzeću Širjan d.o.o., u selu Kusijevec. Farma posjeduje trenutno 3295 komada tovne junadi. Junad se tovi u 2 faze i to predtov koji traje oko 2 mjeseca ili do težine 220 kg te završni tov do 550 kg. Na farmi je slobodan način držanja junadi i to na rešetkastom podu u stajama za završni tov te na dubokoj stelji u staji za predtov. Primarna djelatnost je tov junadi što je i glavni financijski...
STROJEVI I OPREMA NA FARMI TOVNIH PILIĆA NA OPG TATAROVIĆ
STROJEVI I OPREMA NA FARMI TOVNIH PILIĆA NA OPG TATAROVIĆ
Dino Šuveljak
Cilj ovog završnog rada je istražiti strojeve i opremu potrebnu u tovu pilića na peradarskoj farmi, a ujedno istražiti i tehnologiju i uvjete tova pilića. Istraživanje je provedeno na OPG Tatarović iz Dautana, Nova Rača. Istražena je tehnologija tova pilića i strojevi i oprema peradarske farme, sve tehnološke operacije jednog turnusa tova pilića i za to potrebni strojevi i uređaji, te sva potrebna oprema i njena funkcija, od prijema jednodnevnih pilića i njihovog smještaja,...
STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV JUNADI OBRTA "ZORA" VRBOVEC
STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV JUNADI OBRTA "ZORA" VRBOVEC
Mladen Tušek
Istraživanje je provedeno tijekom 2014. godine na obrtu Zora u selu Gaj na farmi koja se bavi tovom junadi. Farma posjeduje trenutno 370 komada tovne junadi. Junad se tovi u 2 faze i to predtov koji traje oko 2 mjeseca ili do težine 220kg te završni tov do 550kg. Na farmi je slobodan način držanja junadi i to na rešetkastom podu u stajama za završni tov te na dubokoj stelji u staji za predtov. Primarna djelatnost je tov junadi što je i glavni financijski prihod dok je uslužni...
STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV PIIĆA POLJOPRIVREDNO PERADARSKOG OBRTA "GEJA"
STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV PIIĆA POLJOPRIVREDNO PERADARSKOG OBRTA "GEJA"
Jurica Vrbanić
Cilj ovog rada je bio istražiti tehnologiju i uvjete tova pilića, te strojeve i opremu potrebnu u tovu pilića na peradarskoj farmi. Istraživanje je provedeno na farmi OBRT „GEJA“. Osnovni predmet istraživanja su strojevi i oprema za tov pilića na farmi. Obrađena je i analizirana tehnologija tova i oprema peradarske farme, sve tehnološke operacije jednog turnusa tova pilića, svi potrebni strojevi i uređaji, te sva potrebna oprema i njena funkcija, od prijema jednodnevnih pilića...
STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV PILIĆA OBRTA "RADIĆ PROIZVODNJA"
STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV PILIĆA OBRTA "RADIĆ PROIZVODNJA"
Govinda Kovačić
U ovom završnom radu opisuje se proizvodnja, odnosno tov pilića. Opisuje se farma, način poslovanja, strojevi i oprema na farmi, svi uvjeti te svi potrebni tehnološki postupci za uspješan tov pilića. Obrt o kojem se piše, istražuje i analizira zove se „Radić proizvodnja“. U radu su opisani svi potrebni čimbenici uspješnog poslovanja.
STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV SVINJA OBRTA ZA POLJOPRIVREDNO GOSPODARSKU DJELATNOST DOMAGOJ
STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV SVINJA OBRTA ZA POLJOPRIVREDNO GOSPODARSKU DJELATNOST DOMAGOJ
Domagoj Raknić
U radu se opisuju strojevi i oprema korišteni na farmi za tov svinja Obrta za poljoprivrednu djelatnost Domagoj. Farma je kapaciteta 1450 tovljenika u turnusu. Ugrađena oprema je marke Big Dutchman. Hranidba tovljenika je ad libitum, automatizirana, kao i napajanje, ventilacija, grijanje i izgnojavanje. Farma posluje ekonomično (1,26) s pozitivnim financijskim rezultatom što je vidljivo iz ostvarene dobiti od 118,95 kn po tovljeniku.

Pages