Pages

RAZLOZI NEPRIJAVLJIVANJA MLADIH POLJOPRIVREDNIKA NA NATJEČAJ "POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA"
RAZLOZI NEPRIJAVLJIVANJA MLADIH POLJOPRIVREDNIKA NA NATJEČAJ "POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA"
Iva Karas
Živimo u 21. stoljeću gdje se poljoprivreda kao jedna od glavnih ljudskih djelatnosti sve manje cijeni, što dovodi do pada broja aktivnih poljoprivrednika, a naročito mladih poljoprivrednika koji imaju veliku ulogu u generacijskoj obnovi poljoprivrede. Programom ruralnog razvoja želi se povećati konkurentnost hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprijediti životni i radni uvjeti u ruralnim područjima uopće. Stoga je cilj ovog rada bilo utvrditi...
RAZROJAVANJE PČELA NA PČELINJAKU OPG-A JAIĆ
RAZROJAVANJE PČELA NA PČELINJAKU OPG-A JAIĆ
Matea Kromar
Značaj rojidbenog nagona je veliki kako na život pčele tako i na aktivnosti pčelara. Pčelama omogućuje daljnje razmnožavanje, a pčelaru znači moguće gubitke pčela i pčelinjih proizvoda. Stoga su pčelari razvili razne načine prvenstveno kao bi spriječili rojenje kao takvo, a ti načini mogu i ne moraju biti uspješni. Ipak od sprječavanja efikasnije se pokazalo umjetno razrojavanje čime pčelar može proširiti svoju proizvodnju bez prevelikih troškova i još zadržava...
RAZVOJ EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI S PRIMJERIMA DOBRE PRAKSE
RAZVOJ EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI S PRIMJERIMA DOBRE PRAKSE
Marijana Grdenić
Ekološka proizvodnja poseban je način održivoga gospodarenja u poljoprivredi koji obuhvaća uzgoj biljaka i životinja, proizvodnju hrane, preradu primarnih proizvoda. Cilj rada bio je utvrditi stanje i razvoj ekološke poljoprivrede u Krapinsko-zagorskoj županiji gdje je provedeno istraživanje tijekom srpnja 2020. Provedeno je anketiranje 20 ekoloških proizvođača koji su u Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji s ciljem da se dobije uvid o razvoju, načinu proizvodnje, prodaji...
RAZVOJ NOVIH PROIZVODA KROZ MUĐUFUNKCIONALNU SURADNJU ODJELA MARKETINGA I NABAVE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
RAZVOJ NOVIH PROIZVODA KROZ MUĐUFUNKCIONALNU SURADNJU ODJELA MARKETINGA I NABAVE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Lucia Šare
Što je to novi proizvod te koje su glavne faze procesa samog razvoja? Kakva je to među odjelna suradnja u razvoju novih proizvoda? Kakva je suradnja između marketinga i nabave, te na koje probleme nailaze? Kako razvoj novog proizvoda izgleda u praksi? Ovo su neka od pitanja na koja se pokušalo odgovoriti u ovom radu. Uspjeh razvoja novih proizvoda zahtijeva puno znanja i iskustva, a zbog mogućnosti rizika neuspjeha u implementaciji novih proizvoda, važno je znati zašto je razvoj...
RAZVOJ NOVIH TRENDOVA U GASTRO TURIZMU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
RAZVOJ NOVIH TRENDOVA U GASTRO TURIZMU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Lea Ištuk
Rad se temelji na istraživanju potreba potrošača s posebnim prehrambenim potrebama i ponudom iste u ugostiteljskim objektima na području Koprivničko-križevačke županije. Istraživanje je provedeno u okviru projekta GASTROTOP putem dvije ankete i to za potrošače i za ugostiteljske objekte. Anketa za potrošače provedena je na uzorku od 260 osoba, a anketa za vlasnike ugostiteljskih objekata na uzorku od 10 ispitanika. Gastro turizam je donedavno bio zanemarivano područje turizma,...
RAZVOJ RURALNOG TURIZMA KROZ AKTRE RURALNOG RAZVOJA OPĆINE SIRAČ
RAZVOJ RURALNOG TURIZMA KROZ AKTRE RURALNOG RAZVOJA OPĆINE SIRAČ
Nicol Žuger
Cilj istraživanja jest prikupljanje i analiziranje podataka ruralnog turizma kroz aktere ruralnog razvoja općine Sirač. Nakon dubljeg istraživanja same općine utvrdili su se akteri nad kojima se proveo intervju. Kroz intervju i razgovor s ispitanicima utvrdilo se postojeće i buduće stanje ruralnog turizma te kako se pojedini akteri žele istaknuti i poboljšati uz spomenute ciljeve uspjeha. Općina Sirač ima iznimno velike kvalitete za razvoj ruralnog turizma, no društveni i...
RAČUNOVODSTVENO MJERENJE I IZVJEŠTAVANJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE NA PRIMJERU PREHRAMBENOG PODUZEĆA PIK VRBOVEC – MESNA INDUSTRIJA D.D.
RAČUNOVODSTVENO MJERENJE I IZVJEŠTAVANJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE NA PRIMJERU PREHRAMBENOG PODUZEĆA PIK VRBOVEC – MESNA INDUSTRIJA D.D.
Domagoj Tirić
Tema ovog rada je računovodstveno mjerenje i izvještavanje dugotrajne materijalne imovine na primjeru prehrambenog poduzeća PIK Vrbovec. Kao podloga praktičnom dijelu rada, obrađen je teorijski aspekt računovodstvenog mjerenja dugotrajne materijalne imovine te revalorizacija i vrijednosno usklađenje. U kontekstu praktičnog dijela rada obrađeni je uzorak poduzeća PIK Vrbovec MI d.d. Na temelju dostupnih podataka poduzeća analizirana je dugotrajna materijalna imovina (nabava,...
REGIONALNE RAZLIKE U STAVOVIMA KUPACA EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
REGIONALNE RAZLIKE U STAVOVIMA KUPACA EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Tihana Likarević
Predmet ovog rada je uočiti postojeće regionalne razlike na području Sisačko-moslavačke županije između kupaca ekoloških poljoprivrednih proizvoda te predložiti mjere koje bi utjecale na smanjenje tih razlika. Za ovo istraživanje korištena je teritorijalna podjela Sisačko-moslavačke županije na tri regije Posavina, Banovina i Moslavina. U istraživanju je sudjelovalo 180 žena, životne dobi od 25-65 godina. Rezultati su obrađeni odgovarajućim matematičko–statističkim...
REGULIRANJE MIKROKLIMATSKIH UVJETA U PROIZVODNJI JAGODA U PLASTENIKU TVRTKE JAGODAN - HB D.O.O.
REGULIRANJE MIKROKLIMATSKIH UVJETA U PROIZVODNJI JAGODA U PLASTENIKU TVRTKE JAGODAN - HB D.O.O.
Martina Hapač
Jagoda se, kao voće visoke nutritivne kvalitete, sve više traži na tržištu i u vrijeme kad nije dostupna iz uzgoja na otvorenom. Uzgojem u zaštićenim prostorima moguće je postići povoljnije mikroklimatske uvjete nego na otvorenom što ovisi o tipu zaštićenog prostora i njegovoj opremljenosti. U radu je opisana oprema i način reguliranja mikroklimatskih uvjeta u hidroponskoj proizvodnji jagoda u plasteniku pokraj Velike Gorice. Plastenik je veličine 6 000 m2, prekriven dvostrukom...
REVITALIZACIJA BANIJSKE ŠARE SVINJE
REVITALIZACIJA BANIJSKE ŠARE SVINJE
Emanuela Šajković
Počeci nastanka banijske šare bili su u 19. stoljeću, pasmini je prijetilo izumiranje, no, prije desetak godina na obroncima Zrinske gore i Šamarice su skupljeni posljednji primjerci i krenulo se u revitalizaciju. Rješenje o priznavanju nove izvorne i zaštićene pasmine pod nazivom banijska šara rezultat uspješnog rada. Populacija svinja u tipu banijske šare uspješno se razlučila od ostalih populacija, ustanovljena je dobra kakvoća trupa i mesa tovljenika. Kroz tri promatrane...
REZULTATI DEMONSTRACIJAKOG POKUSA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU ZADRAVEC KREŠO U 2019.
REZULTATI DEMONSTRACIJAKOG POKUSA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU ZADRAVEC KREŠO U 2019.
Marin Zadravec
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Zadravec Krešo već dugi niz godina sije demonstracijsko-proizvodne pokuse različitih hibrida kukuruza najpovoljnijih za proizvodnju u podneblju Sjeverozapadne Hrvatske. U ovom završnom radu obrađeni su demonstracijski pokusi 11 hibrida kukuruza iz više sjemenarskih kuća. Predkultura je bio DTS. Obrada tla bila je obavljena u optimalno vrijeme. Sjetva je bila obavljena 20.travnja 2019. Tretiranje protiv korova provedeno je sa Adengom prije nicanja...
REZULTATI DEMONSTRACIJSKOG POKUSA HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2014.
REZULTATI DEMONSTRACIJSKOG POKUSA HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2014.
Saša Ivan Kos
Kukuruz je jedna od tri vodeće poljoprivredne kulture u svijetu. U ovom završnom radu prikazani su rezultati demonstracijskog pokusa hibrida kukuruza koji je bio zasijan na Visokom gospodarskom učilištu u Kriţevcima u 2014. godini. Prezentiran je 41 hibrid iz FAO grupa 200 - 600. Predkultura kukuruzu je bio stočni grašak, a sjetva je obavljena 24. travnja 2014. Provedeno je tretiranje protiv korova herbicidom Lumax u fazi 4 – 5 listova. Prihrana kultivacijom je provedena u fazi 6...

Pages