Pages

PROIZVODNO-DEMONSTRACIJSKI POKUS SA SORTAMA SOJE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU TRSTENJAK U 2015.
PROIZVODNO-DEMONSTRACIJSKI POKUS SA SORTAMA SOJE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU TRSTENJAK U 2015.
Tomislav Trstenjak
Soja je danas jedna od najznačajnijih uljarica u svijetu. S porastom stanovništva raste i značaj soje. Od zrna soje prave se različita jela ,a veliku važnost soja ima i u industrijskoj proizvodnji. Sojino ulje je prvo u proizvodnji biljnih ulja te se 95% ulja koristi za ljudsku prehranu. U radu se analizirao proizvodno - demonstracijski pokus sa sortama soje na OPG Trstenjak, u Međimurskoj županiji u 2015. godini. U pokusu je bilo posijano tri sorte sjemena soje: Ika, Zora Zlata....
PROIZVODNOST RADA STROJEVA ZA SPREMANJE VOLUMINOZNE KRME U POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI-JEŽ
PROIZVODNOST RADA STROJEVA ZA SPREMANJE VOLUMINOZNE KRME U POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI-JEŽ
Rudolf Kralj
U hranidbi preživača bitna je voluminozna krma koja može biti u obliku sijena, sjenaže i silaže. Za kvalitetno sijeno i sjenažu važna je pravovremena košnja kako bi se smanjili gubici hraniva i očuvala kvaliteta krme. Upotrebom odgovarajućih strojeva i tehnologije možemo smanjiti gubitke koji nastaju kod spremanja voluminozne krme. Kako bi strojevi bili isplativi potrebno je obratiti pažnju na njihovu učinkovitost, radni zahvat, snagu i ostale tehničke karakteristike. U ovom...
PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE KAO OBLIK UDRUŽIVANJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA
PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE KAO OBLIK UDRUŽIVANJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA
Luka Kostanjski
U radu su prikupljene informacije vezane za osnivanje proizvođačkih organizacija kroz zakonodavni okvir koji regulira to područje, na temelju dostupnih podataka o proizvođačkim organizacijama Ministarstva poljoprivrede te kroz intervjue s voditeljem odjela za proizvođačke organizacije u Ministarstvu poljoprivrede, upraviteljicom proizvođačke organizacije Udruga Brezovica te predsjednikom proizvođačke organizacije Mliječni put Hrvatske. Analiza prikupljenih informacija pokazala...
PROJEKT OTVARANJA POSLOVNE JEDINICE ROBIN D.O.O. U KRIŽEVCIMA
U KONTEKSTU ZASTUPLJENOSTI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA
PROJEKT OTVARANJA POSLOVNE JEDINICE ROBIN D.O.O. U KRIŽEVCIMA U KONTEKSTU ZASTUPLJENOSTI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA
Ivana Čeredar
Kako bi se neki pothvat smatrao projektom, mora posjedovati određene karakteristike. Svaki projekt ima cilj i svrhu, sadrži dovoljnu količinu noviteta, izvode ga ljudi koje vodi voditelj projekta, postoji sponzor, resursi su ograničeni, mora sadržavati vremenski plan i raspored te ima sustav kontrole. Projekti su aktivnosti koje imaju financijsko i vremensko ograničenje. ROBIN trgovačko društvo za ugostiteljstvo i trgovinu, d.o.o. sa sjedištem u Križevcima ima dugogodišnju...
PROJEKT SUVREMENOG UPRAVLJANJA POSTOJEĆIM ODLAGALIŠTEM KOMUNALNOG OTPADA „PIŠKORNICA“
PROJEKT SUVREMENOG UPRAVLJANJA POSTOJEĆIM ODLAGALIŠTEM KOMUNALNOG OTPADA „PIŠKORNICA“
Tomislav Petričec
Gospodarenje otpadom danas više nije samo jednostavno prikupljanje i odlaganje sveukupnog otpada, nego je to složeniji proces s velikim brojem aktivnosti koje su međuovisne. Današnji problem otpada sastoji se od tri aktivnosti: stvaranje – skupljanje – zbrinjavanje.. U ovom projektu je opisano kompletno gospodarenje otpadom, što znači način sakupljanja, odvoza, prihvaćanja, te zbrinjavanje otada na komunalnom odlagalištu „Piškornica“ u Koprivnici. Bitna stavka projekta su...
PROJEKTI GRADA KRIŽEVACA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA
PROJEKTI GRADA KRIŽEVACA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA
Neven Kovačević
U radu se primjenjuje koncept održivog razvoja na odabrane projekte u Križevcima u razdoblju 2017. – 2020. Na temelju provedbe strukturiranog intervjua s donositeljima odluka i ankete s partnerima na projektima dobiveni su podaci koji su analizirani i međusobno uspoređeni. Analizirani projekti sadržavali su neke dimenzije održivosti kao što su biološko-ekološka, ekonomska, socio-kulturalna i politička dimenzija održivosti. U radu se zaključuje da projekti u Križevcima imaju...
PROLJETNA PONUDA SJEMENSKOG I SADNOG REPROMATERIJALA U POLJOCENTRU D.O.O. PRODAVAONICA BR. 1 KRIŽEVCI U 2019.
PROLJETNA PONUDA SJEMENSKOG I SADNOG REPROMATERIJALA U POLJOCENTRU D.O.O. PRODAVAONICA BR. 1 KRIŽEVCI U 2019.
Mihaela Benjak
Izbor proljetnog repromaterijala u poljoapoteci Poljocentar u prodavaonici br. 1 bio je raznovrstan. Poljocentar posluje sa skoro svim proizvođačima i distributerima poljoprivrednog repromaterijala u Hrvatskoj: BC Institut d.d. Zagreb (BC), Pioneer sjeme d.o.o. (Pioneer), Poljodar tim d.o.o., Daruvar (Poljodar), Raiffeisen Agro Hrvatska (RWA), KWS sjeme d.o.o. (KWS), Petrokemija d.d., Chromos-Agro, Syngenta, Agrochem Maks, Bayer, BASF, Genera, Monsanto, Herbos, Stockton i dr. Podaci su...
PROLJETNI IZBOR SJEMENSKOG REPROMATERIJALA U POLJOAPOTECI MAROLT D.O.O. U 2019.
PROLJETNI IZBOR SJEMENSKOG REPROMATERIJALA U POLJOAPOTECI MAROLT D.O.O. U 2019.
Dejan Benjak
Bez sjemenskog poljoprivrednog repromaterijala nema ni poljoprivredne proizvodnje. Poznavanjem asortimana i stanja na tržištu uvelike si možemo olakšati poljoprivrednu proizvodnju. U poljoapoteci Marolt d.o.o. izbor proljetnog repromaterijala bio je raznolik i odlično se uskladio sa potrebama kupaca. Dobavljači repromaterijala sa kojima poduzeće Marolt d.o.o. posluje su: BC Institut Zagreb, Pioneer, KWS, Dekalb, Poljoprivredni institut Osijek, RWA, Sygenta, Mladen Commerce i Zki. U...
PROMIDŽBA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U REPUBLICI HRVATSKOJ
PROMIDŽBA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Patricija Tirić
Ekološka poljoprivreda poznata pod nazivom organska ili živa poljoprivreda, poseban je sustav održivog gospodarenja u poljoprivredi, pa tako o sve većem interesu za ovu poljoprivredu svjedoče brojni nazivi koji je prisutan u suvremeno doba, te se slično očekuje da će tako biti i u budućnosti. Danas je konvencionalna poljoprivreda opasna prijetnja za okoliš i samog čovjeka. Ona šteti okolišu i kvaliteti života općenito čestim korištenja mineralnih gnojiva, pesticida,...
PROMOCIJSKA PLATFORMA U FUNKCIJI RAZVOJA SEOSKOG TURIZMA GOSPODARSTVA KEZELE
PROMOCIJSKA PLATFORMA U FUNKCIJI RAZVOJA SEOSKOG TURIZMA GOSPODARSTVA KEZELE
Paula Uroić
Ruralno područje Hrvatske je područje privlačno za sve njegove stanovnike i posjetitelje. Poţeljno je i ugodno za ţivot, rad i boravak u prirodi. Shodno tome u tom prostoru razvijaju se različiti oblici turizma, a jedan od najčešćih je seoski turizam. U radu se proučava primjer dobre prakse razvoja seoskog turizma na seoskom imanju Kezele, s naglaskom na marketinšku promociju što podrazumijeva sve aktivnosti u vidu informiranja trţišta, stvaranja preferencija kod kupaca te...
PROVOĐENJE POLJSKIH POKUSA U SVRHU REGISTRACIJE STREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
PROVOĐENJE POLJSKIH POKUSA U SVRHU REGISTRACIJE STREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
Fran Mesić
Ovaj završni rad govori o važnosti i metodama provođenja poljskih pokusa u svrhu registracije sredstava za zaštitu bilja. U pregledu literature navedeni su tehnički i ekonomski uvjeti koje svaki novi pesticid koji se stavlja na tržište mora zadovoljiti. Govori se i o razvojnom ciklusu jedne aktivne tvari, te o zakonskim odredbama koje se dotiču postupka registracije sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj i ostatku Europske unije. U poglavlju materijali i metode opisane su metode...
PRUŽANJE USLUGA RADA POLJOPRIVREDNOM MEHANIZACIJOM U TVRTKI AGRO LAND, TREMA
PRUŽANJE USLUGA RADA POLJOPRIVREDNOM MEHANIZACIJOM U TVRTKI AGRO LAND, TREMA
Ivan Tinodi
Poljoprivreda je primarna djelatnost svake zemlje sa glavnim i osnovnim ciljem osiguravanja hrane za stanovništvo. Poljoprivredna poduzeća predstavljaju oblik organizacije koji je od iznimne važnosti za poljoprivredu u Republici Hrvatskoj. Rad obuhvaća pružanje usluga rada mehanizacije i analizu poslovnih rezultata poljoprivrednog poduzeća Agro Land koje je u vlasništvu gospodina Siniše Bugarina iz Trema s ciljem utvrđivanja njegovog potencijala i budućih pravaca razvoja....

Pages