Pages

PROIZVODNJA ODABRANIH VRSTA POKRIVAČA TLA U TVRTKI "CVJETIĆ" D.O.O. STUBIČKI STRMEC
PROIZVODNJA ODABRANIH VRSTA POKRIVAČA TLA U TVRTKI "CVJETIĆ" D.O.O. STUBIČKI STRMEC
Kristina Hrenek
Pokrivači tla su vrste koje svojim gustim habitusom prekrivaju tlo. Mnoge trajnice su odlični pokrivači tla, a često ih susrećemo na teško dostupnim mjestima poput kosina i obronaka, na kojima osim estetske imaju i funkcionalnu ulogu. Pokrivače koristimo i kao obrube oko gredica te u kamenjarima gdje čine skladnu cjelinu s kamenom, a mogu se kombinirati i s ljetnicama u ukrasnim uzgojnim posudama. Cilj ovog rada je istražiti proizvodnju žednjaka (Sedum spp.), čuvarkuće...
PROIZVODNJA OVČJEG MLIJEKA NA GOSPODARSTVU POLJO LIKA D.O.O. OD 2015-2020.
PROIZVODNJA OVČJEG MLIJEKA NA GOSPODARSTVU POLJO LIKA D.O.O. OD 2015-2020.
Milan Mirosavljević
Tvrtka Poljo-Lika nalazi se u mjestu Sadilovac u Ličko - senjskoj županiji. Proizvodnjom mlijeka Lakon pasmine ovaca intenzivnije su se počeli baviti 2018. godine. Na proizvodnju ovčjeg mlijeka odlučili su se zbog isplativije proizvodnje od uzgoja mliječnih krava koje također imaju u sklopu svoje tvrtke. U istraživanom razdoblju tvrtka Poljo-Lika držala je u početku oko 60 odraslih (muznih) ovaca, 30 šilježica i 2 ovna da bi 2018. podigli broj na 200 odraslih (muznih) ovaca. U...
PROIZVODNJA OVČJEG MLIJEKA NA OPG GOLEK-KOKINAC OD 2008.-2016.
PROIZVODNJA OVČJEG MLIJEKA NA OPG GOLEK-KOKINAC OD 2008.-2016.
Anita Hajdinjak
OPG Golek se nalazi u mjestu Kokinac, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Proizvodnjom mlijeka istočnofrizijske pasmine ovaca počeli su se baviti 2003. godine. Na proizvodnju ovčjeg mlijeka odlučili su se zbog isplativije proizvodnje od uzgoja krava koje također imaju na svome OPG-u. Tijekom perioda istraživanja OPG Golek držalo je oko 60 odraslih ovaca, 30 šilježica i 2 ovna. Proizvodnja ovčjeg mlijeka na OPG Golek-u razdoblju od 2008.-2016. imala je velike oscilacije. Trajanje...
PROIZVODNJA PILEĆEG MESA NA FARMI - OBRT ZA PERADARSTVO OLETIĆ
PROIZVODNJA PILEĆEG MESA NA FARMI - OBRT ZA PERADARSTVO OLETIĆ
Elizabeta Oletić
U radu pod naslovom „Proizvodnja pilećeg mesa na farmi – Obrt za peradarstvo Oletić“ prikazani su rezultati tova jednog turnusa od 13000 pilića linijskog hibrida Ross na farmi 'Oletić' u Stanetincu, općina Štrigova u Međimurskoj županiji. Peradnjak je korisne površine 730,88 m2. Oprema za hranidbu i napajanje pilića je automatska s visećim okruglim hranilicama i nipple pojilicama proizvođača Big Dutchman. Grijanje pilića u peradnjaku je pomoću plinskih infracrvenih...
PROIZVODNJA SILAŽNOG KUKURUZA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU BUREK U 2014.
PROIZVODNJA SILAŽNOG KUKURUZA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU BUREK U 2014.
Martin Kveštek
Kukuruz je, uz pšenicu i rižu, jedna od tri vodeće poljoprivredne kulture u svijetu. No, na žalost, zbog raznih razloga površine pod kukuruzom u Hrvatskoj se smanjuju. Na gospodarstvu se nalazi ukupno 450 grla stoke od toga 180 komada krava, 100 komada junadi u tovu, 50 komada teladi i ostalo su junice za rasplod. Primarna proizvodnja je mlijeko koje se prodaje u „ Dukat d.d“Predkultura za silažni kukuruz je bila zob. Na svim površinama na kojima je zasijan kukuruz bilo je...
PROIZVODNJA SILAŽNOG KUKURUZA NA OPG-U ČAKIJA ZA POTREBE BIO-PLINSKOG  POSTOJENJA BIO-PLINARA ORGANICA, GREGUROVEC
PROIZVODNJA SILAŽNOG KUKURUZA NA OPG-U ČAKIJA ZA POTREBE BIO-PLINSKOG POSTOJENJA BIO-PLINARA ORGANICA, GREGUROVEC
Danijel Čakija
Kukuruz se uzgaja u cijelom svijetu, a područje uzgoja vrlo mu je veliko, što mu omogućuje različita duljina vegetacije, raznolika mogućnost upotrebe i sposobnost kukuruza da može uspijevati na lošijim tlima i u lošijim klimatskim uvjetima. U intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji i hranidbi goveda kukuruzna silaža je dragocjena krma. To je najjeftinije voluminozno energetsko krmivo za preživače. Siliranje kukuruza provodi se u vrijeme voštane zriobe zrna. Cilj ovog rada je bio...
PROIZVODNJA SJEMENA JAROG STOČNOG GRAŠKA NA POVRŠINAMA BC INSTITUTA U RAZDOBLJU OD 2016. DO 2018.
PROIZVODNJA SJEMENA JAROG STOČNOG GRAŠKA NA POVRŠINAMA BC INSTITUTA U RAZDOBLJU OD 2016. DO 2018.
Ivan Katavić
U istraživanju je analiziran uzgoj sjemena Jarog stočnog graška u periodu od 2016. do 2018. godine u Bc institutu na lokaciji Odranski Obrež i Blato. Grašak je u 2016. sijan 30.1., u 2017. 23.2., a u 2018. 31.1. Za sjetvu je korišteno 220 kg/ha sjemena (200 klijavih zrna/m2). Gnojidbom je primjenjivano 132-135 kg/ha N, 54-64 kg/ha P2O5 i 81-96 kg/ha K2O. Zaštita od korova obavljana je s herbicidom Corum (1,25 l/ha) u fazi 2 lista. Zaštita od graškovog žiška obavljana je...
PROIZVODNJA SURFINIJA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU GADŽIĆ
PROIZVODNJA SURFINIJA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU GADŽIĆ
Marija Jagatić
Predmet istraţivanja završnog rada je proizvodnja surfinija na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Gadţić. Surfinija je popularna ljetna cvjetnica, naroĉito za terase, balkone i prozore. Odgovara joj sunĉano mjesto, uspjeva na laganom plodnom tlu. Zalijeva se redovno, ali umjereno da ne bi došlo do truljenja. Zemlja za surfinije treba biti obogaćena makro i mikro elementima, prije svega ţeljezom. Od mjera njege preporuĉa se povremeno pinciranje izdanaka. Surfinije se mogu...
PROIZVODNJA ULJA IZ SJEMENKI VINOVE LOZE NA OPG IVAN CMREČNJAK
PROIZVODNJA ULJA IZ SJEMENKI VINOVE LOZE NA OPG IVAN CMREČNJAK
Ivana Kranjčec
Na svakom poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi proizvodnjom vina javlja se znatna količina komine kao sporedni proizvod, tzv. biološki otpad. Nažalost na većini gospodarstava u Hrvatskoj on se još uvijek ne iskorištava ili se iskorištava vrlo malo za dobivanje vrijednih proizvoda poput ulja iz koštica vinove loze i dr. U ovom završnom radu obrađena je relativno primitivna metodika i način ekstrakcije ulja iz sjemenki vinove loze na OPG Cmrečnjak. Nakon svih potrebnih...
PROIZVODNJA ŠEĆERNE REPE NA OPG-U SMONTARA U 2014. GODINI
PROIZVODNJA ŠEĆERNE REPE NA OPG-U SMONTARA U 2014. GODINI
Dino Smontara
Na OPG Smontara u 2014. godini šećerna repa se uzgajala na 7 ha. Pedkulture šećernoj repi bili su ječam i pšenica. Sijane su sorte Serenada, Marianka i Alfonsa. Sve agrotehničke mjere obavljene su u agrotehnički optimalnim rokovima. Obavljene su dvije kultivacije, prvo kultiviranje zajedno s prihranom kad je šećerna repa bila u fazi drugog do trećeg para pravih listova, a drugo kultiviranje obavljeno je pred zatvaranje redova. Gnojidbom su dodane sljedeće količine čistih...
PROIZVODNJA, TRŽIŠTE I DISTRIBUCIJA ORGANSKIH GNOJIVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
PROIZVODNJA, TRŽIŠTE I DISTRIBUCIJA ORGANSKIH GNOJIVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mario Matijašević
Gnojidba je jedan od najvažnijih zahvata u agronomiji čija je zadaća da raznim biljnim kulturama osigura sva neophodna hraniva kojih nema u tlu. U poljoprivrednoj proizvodnji koriste se prirodna (organska) i sintetska (mineralna) gnojiva. Svaka od ove dvije vrste gnojiva ima svoje prednosti i mane. Organska gnojiva su osnova za proizvodnju zdravstveno ispravne hrane i njihovo korištenje umanjuje potencijalno negativan učinak koji može izazvati nekontrolirana primjena mineralnih...
PROIZVODNJI REZULTATI U PČELINJIM ZAJEDNICAMA UZGOJENIM DOOLITTLEOVOM I MULLEROVOM METODOM
PROIZVODNJI REZULTATI U PČELINJIM ZAJEDNICAMA UZGOJENIM DOOLITTLEOVOM I MULLEROVOM METODOM
Predrag Radošević
Osnova uspješnog pčelarenja je uzgoj matica. Najmanje 10% pčelinjih zajednica ulaze slabo i nedovoljno razvijene u glavne paše, a bit pčelarenja se u najkraćem smislu svodi na stalnu borbu pčelara za što više legala u košnici. Ispunjenje tog cilja u najvećoj mjeri ovisi o matici. Na stacioniranom pčelinjaku OPG-a Predrag Radošević provedeno je istraživanje s ciljem utvrđivanja proizvodnih rezultata u pčelinjim zajednicama uzgojenim Doolittleovom i Müllerovom metodom, tj....

Pages