Pages

PRINOS I AGRONOMSKA SVOJSTVA RAZLIČITIH FAO SKUPINA KUKURUZA NA OPG-U MARKO MIKULANDI
PRINOS I AGRONOMSKA SVOJSTVA RAZLIČITIH FAO SKUPINA KUKURUZA NA OPG-U MARKO MIKULANDI
Luka Grgić
Kukuruz je jedna od značajnih biljaka zbog svoje raznovrsne upotrebe, svojstva koje ima kao biljka i velike širine proizvodnje. Svaki dio biljke moţe se preraditi i iskoristiti što mu daje veliko ekonomsko značenje. Više od 500 različitih industrijskih preraĎevina se dobiva od kukuruza bilo da se radi o prehrambenoj, farmaceutskoj ili nekoj drugoj industriji. Cilj ovog rada na OPG-u Marko Mikulandi je bio utvrditi sklop kukuruza u berbi, vlagu kukuruza u berbi, hektolitarsku masu,...
PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA ULJANE REPICE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU FUNTEK TOMISLAV U 2017./2018. GODINI
PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA ULJANE REPICE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU FUNTEK TOMISLAV U 2017./2018. GODINI
Antun Jakopović
Istraživanje je provedeno na OPG FUNTEK TOMISLAV u Prikraju u Zagrebačkoj županiji tijekom 2017./2018. godine. Istraživano je 11 hibrida uljane repice na ukupnoj površini od 18 ha. U pokusu su istraživani sljedeći hibridi: ALVARO, ALLBERICH, CRISTIANO, FACTOR, FRODO, GORDON, LEONARDO, UMBERTO, H9130216, HYBRIROCK, HYBRIROCK Lumiposa. Cilj istraživanja bio je utvrditi prinos i komponente prinosa istraživanih hibrida uljane repice. Pretkultura je bila pšenica. Na površinama su...
PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA ULJANE REPICE U DEMONSTRACIJSKOM POKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2015./2016.
PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA ULJANE REPICE U DEMONSTRACIJSKOM POKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2015./2016.
Josipa Valaško
Na pokusnoj površini Visokoga gospodarskog učilišta u Kriţevcima tijekom 2015./2016. u suradnji s tvrtkom Dekalb postavljen je demonstracijski pokus s 13 hibrida uljane repice na ukupnoj površini od 1,3 ha. U pokusu su istraţivani sljedeći hibridi: Hybrirock (KWS), Artoga (LG), Arsenal (LG), Sherpa (LG), PT200CL (Pioneer), PR44D06 (Pioneer) i sljedeći Dekalbovi hibridi: DK Expression, DK Imminent CL, DK Explicit, DK Exception, DK Exstorm, DK Exquisite i DK Exprit. Cilj ovoga...
PRINOSI I KVALITETA  ZRNA STOČNOG GRAŠKA U AGROEKOLOŠKIM UVJETIMA KRIŽEVACA U 2016.
PRINOSI I KVALITETA ZRNA STOČNOG GRAŠKA U AGROEKOLOŠKIM UVJETIMA KRIŽEVACA U 2016.
Martin Juršetić
Cilj rada bio je utvrditi utjecaj oblika vegetacijskog prostora (12,5x8 i 25x4 cm) i prihrane dušikom (s 150 kg ha-1 KAN-a prije početka cvatnje graška), kod dvije sorte stočnog graška, Lessna i Jari stočni grašak (JSG). Istraživanje je provedeno u Križevcima u 2016. Određivana je masa suhe tvari kvržica, udio bjelančevina u nadzemnoj masi i zrnu (u suhoj tvari) te prinos i masa 1.000 zrna. Masa suhe tvari kvržica određivana je dva puta, prije početka cvatnje graška i u fazi...
PRINOSI VOLUMINOZNE MASE KRMNIH SIRKOVA U AGROEKOLOŠKIM UVJETIMA KRIŽEVACA U 2016.
PRINOSI VOLUMINOZNE MASE KRMNIH SIRKOVA U AGROEKOLOŠKIM UVJETIMA KRIŽEVACA U 2016.
Marina Čulina
Cilj rada bio je istražiti utjecaj vegetacijskog prostora oblika 35 x 11 cm i 70 x 5,5 cm (25 zrna/m2) za krmne sirkove (S. bicolor) Tarzan, Zerberus i Merlin i oblika 35 x 8 cm i 70 x 4 cm (35 zrna/m2) za križanac sirka i sudanske trave (S. bicolor x sudanense) Freya na visinu biljaka, prinos svježe mase i suhe tvari te odnosa lista, stabljike i metlice u prinosu suhe tvari kod predstavnika). Sjetva je bila 23. svibnja 2016. u Križevcima. Freya je košena 22. kolovoza, a Tarzan,...
PRIPREMA I PRIMJENA HRANIVE OTOPINE U HIDROPONSKOM UZGOJU RAJČICE U ZELENOM HITU D.O.O. LJUBLJANA U 2015. GODINI
PRIPREMA I PRIMJENA HRANIVE OTOPINE U HIDROPONSKOM UZGOJU RAJČICE U ZELENOM HITU D.O.O. LJUBLJANA U 2015. GODINI
Josip Karoglan
U ovom završnom radu opisana je priprema i primjena hranjive otopine kod hidroponskog uzgoja rajčice u Zelenom hitu d.o.o., Ljubljana u 2015. Otopina se pripremala svaka dva do tri dana u tri posude po određenoj recepturi i nakon što se je ručno dobro promiješala, otopina se venturi cijevima dozirala u sustav navodnjavanja kap po kap. Obrok navodnjavanja odredio se na osnovi meteoroloških podataka o naoblaci, intenzitetu Sunčeve svjetlosti i temperaturi zraka. Navodnjavalo se s...
PROBLEMI U PROIZVODNJI I KANALIMA DISTRIBUCIJE MALIH I SREDNJIH PROIZVOĐAČA MLIJEKA
PROBLEMI U PROIZVODNJI I KANALIMA DISTRIBUCIJE MALIH I SREDNJIH PROIZVOĐAČA MLIJEKA
Ana Koščević
U radu su opisani problemi u proizvodnji i kanalima distribucije s kojima se suočavaju mali i srednji proizvođači mlijeka. Problemi opisani u radu vezani su za ukidanje mliječnih kvota zbog očekivanog pada otkupne cijene mlijeka i zbog uvoza sirovog mlijeka iz ostalih članica Europske unije. Kanali distribucije mlijeka opisani u radu su izravni i neizravni kanal distribucije. U sklopu završnog rada napravljen je intervju s vlasnikom obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Horvatić...
PROCJENA ADAPTIBILNOSTI GENOTIPOVA KUKURUZA PREMA TOLERANTNOSTI NA SUŠU U MIKRO POKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
PROCJENA ADAPTIBILNOSTI GENOTIPOVA KUKURUZA PREMA TOLERANTNOSTI NA SUŠU U MIKRO POKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
Martina Žilić
Kukuruz je jedna od najvažnijih ratarskih kultura. Po zasijanim površinama kukuruz je treća svjetska kultura, dok je u Hrvatskoj vodeća kultura zasijana na 40-45 % od ukupnih sjetvenih površina. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koji genotipovi su najtolerantniji i najprilagodljiviji na sušu. Istraživanje je provedeno 2017. godine na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima. Obavljena je obrada tla za sjetvu, gnojidba i prihrana, sjetva te je praćeni vegetacijski razvoj...
PROCJENA PRILAGODLJIVOSTI RAZLIČITIH GENOTIPOVA SOJE PREMA TOLERANTNOSTI NA SUŠU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2017. GODINE
PROCJENA PRILAGODLJIVOSTI RAZLIČITIH GENOTIPOVA SOJE PREMA TOLERANTNOSTI NA SUŠU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2017. GODINE
Antonio Sitek
Soja potječe iz Kine, gdje je uzgajana još prije 5 tisuća godina, a odatle se širila u azijske zemlje i na druge kontinente. U Republici Hrvatskoj površine zasijane sojom u zadnjih deset godina su se značajno povećale. Uz pravilno odabrane sorte i agrotehniku proizvodnja soje može i dalje rasti. Istraživanje je provedeno 2017. godine na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima. Zasijana su 32 genotipa po 4 ponavljanja. Mjerena je visina cijele biljke, visina do prve etaže,...
PROCJENA SPREMNOSTI OPG MIKEC ZA IMPLEMENTACIJU GLOBAG GAP SUSTAVA
PROCJENA SPREMNOSTI OPG MIKEC ZA IMPLEMENTACIJU GLOBAG GAP SUSTAVA
Goran Mikec
Tokom rada na gospodarstvu OPG Mikec u razdoblju od 1.6.2017. do 31.8.2017., student je izvršavao istraţivanje mogućnosti implementacije GLOBAL G.A.P. sustava na OPG-u Mikec. Radom na gospodarstvu kao pomoćni radnik te razgovorom s obitelji koja radi na gospodarstvu, došao je do bitnih informacija o radu i organizaciji na gospodarstvu. Dobiveni podaci su mu pomogli kod istraţivanja za završni rad. Zaključio je da prema obavezama koje postavlja GLOBAl G.A.P. integrirani...
PROIVZODNJA HIBRIDNOG I SORTNOG JEČMA U PODUZEĆU FUČEC D.O.O. U 2016.
PROIVZODNJA HIBRIDNOG I SORTNOG JEČMA U PODUZEĆU FUČEC D.O.O. U 2016.
Barbara Fučec
U ovom istraživanju uspoređena su dva različita kultivara ječma za hranidbu stoke. Za pripremu tla za sjetvu, te cjelokupan uzgoj ječma primijenjene su sve agrotehničke mjere, te zaštita od korova i bolesti. Za sjetvu je korišteno sjeme sortnog ječma Bosut, 230 kg/ha i hibridnog ječma Jallon, 90 kg/ha. Hibridni ječma Jallon imao je veći prinos od sortnog ječma Bosuta. Broj zrna u klasu hibridnog ječma bio je 58, a broj zrna u klasu sortnog ječma 28.
PROIVZODNJA I DISTRIBUCIJA PROIZVODA OD BAZGE NA PRIMJERU OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA PAVLIĆ
PROIVZODNJA I DISTRIBUCIJA PROIZVODA OD BAZGE NA PRIMJERU OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA PAVLIĆ
Suzana Adam
U radu su opisani ključni čimbenici za samu proizvodnju, preradu i distribuciju proizvoda od bazge. Za potrebe istraživanja obrađeni su dostupni interni podaci OPG-a Pavlić te je proveden intervju s konkretnim pitanjima koja su sadržavala potrebne informacije za izradu rada. Svrha rada je istražiti problematiku proizvodnje i plasmana proizvoda od bazge na tržište Republike Hrvatske. Cilj ovog istraživanja je na konkretnim primjerima dobiti informacije o samoj proizvodnji bazge te...

Pages