Pages

REZULTATI ISPITIVANJA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
REZULTATI ISPITIVANJA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
Jurica Krznar
Visoko gospodarsko učilište već dugi niz godina sije demostracisjko-proizvodne pokuse različitih hibrida kukuruza najpovoljnijih FAO grupa za proizvodnju u podneblju Sjeverozapadne Hrvatske. U ovom završnom radu obrađeni su demonstracijski pokusi 42 hibrida kukuruza iz više sjemenarskih kuća tako što su zasijani po FAO grupama na istoj parceli. Predkultura je bila pšenica. Sjetva je bila obavljena 22.travnja 2016. Tretiranje protiv korova provedeno je sa BASF-ovim herbicidima...
REZULTATI ISPITIVANJA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
REZULTATI ISPITIVANJA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
Jurica Krznar
Visoko gospodarsko učilište već dugi niz godina sije demostracisjko-proizvodne pokuse različitih hibrida kukuruza najpovoljnijih FAO grupa za proizvodnju u podneblju Sjeverozapadne Hrvatske. U ovom završnom radu obrađeni su demonstracijski pokusi 42 hibrida kukuruza iz više sjemenarskih kuća tako što su zasijani po FAO grupama na istoj parceli. Predkultura je bila pšenica. Sjetva je bila obavljena 22.travnja 2016. Tretiranje protiv korova provedeno je sa BASF-ovim herbicidima...
REZULTATI PROIZVODNOG POKUSA DVIJE SORTE PROSA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2013.
REZULTATI PROIZVODNOG POKUSA DVIJE SORTE PROSA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2013.
Antonio Aleksić
Pokus na prosu proveden je na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima u 2013. Pokus je postavljen na prosu sa crvenim i žutim pljevicama nepoznatog sjemenskog podrijetla.Pokus je postavljen u dvije parcele gdje je na 500 kvadrata bio crveni proso, a žuti na 200 kvadrata. Na pokusu nije bilo pojave bolesti ni štetnika. Žetva je obavljena žitnim kombajnom za mikropokuse početkom rujna 2013. Nakon provedenih istraživanja sorta žutog prosa imala je veću hektolitarsku masu i...
REZULTATI RAD SAVEZA UZGAJIVAČA SIMENTALSKOG GOVEDA ZAGREBAČKE  ŽUPANIJE I GRADA ZAGREBA U 2016. 2017.
REZULTATI RAD SAVEZA UZGAJIVAČA SIMENTALSKOG GOVEDA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I GRADA ZAGREBA U 2016. 2017.
Nikola Jelen
Jedan od novijih oblika udruživanja u poljoprivredi na području Europske unije su proizvođačke organizacije, koje se polako razvijaju i u Republici Hrvatskoj. Cilj rada je predstaviti proizvođačku organizaciju Savez uzgajivača simentalskog goveda (SUSG) Zagrebačke županije i grada Zagreba. Savez uzgajivača simentalskog goveda (SUSG) Zagrebačke županije i grada Zagreba priznat je kao proizvođačka organizacija u sektoru govedine i teletine od 2017. godine i ima u istraživanom...
REZULTATI SORTNOG MIKROPOKUSA NA GRAŠKU U PODUZEĆU PODRAVKA D.D. 2014.
REZULTATI SORTNOG MIKROPOKUSA NA GRAŠKU U PODUZEĆU PODRAVKA D.D. 2014.
Ivan Ivić
U Podravci d.d. se 2014. Godine izvodio sortni mikropokus na grašku. Tokom vegetacijskog perioda pratio se rast i razvoj svih posijanih sorata. Pošto se radi o grašku namijenjenom za preradu, pratile su se i njegove proizvodne i kvalitativne značajke, te se provela analiza tih značajki prije i nakon prerade. Sve navedene značajke uzgojenih sorata uspoređuju se sa značajkama sorata koje se već duže nalaze u proizvodnji tzv. Standardnih sorata. Nakon prerade izvodi se degustacija...
REZULTATI SORTNOG POKUSA INDUSTRIJSKE KONOPLJE (CANABIS SATIVA L.) ZA SJEME U 2015.
REZULTATI SORTNOG POKUSA INDUSTRIJSKE KONOPLJE (CANABIS SATIVA L.) ZA SJEME U 2015.
Elizabeta Serini
Cilj ovih istraživanja bio je odrediti koja sorta i pri kojoj gustoći sjetve daje najveće prinose sjemena u našim agroekološkim uvjetima. Istraživanje je provedeno na pokušalištu Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima i na OPG-u Trglačnik u Vidovcu u 2015. godini. Pokus je postavljen po slučajnom bloknom rasporedu u četiri ponavljanja. Površina osnovne parcele u pokusu bila je 10 m2 (2x5 m). U pokusu je istraživano 6 sorata industrijske konoplje (Fedora 17, Uso 31, Felina...
REZULTATI UMJETNOG OSJEMENJIVANJA KRAVA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE FARKAŠEVAC
REZULTATI UMJETNOG OSJEMENJIVANJA KRAVA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE FARKAŠEVAC
Valentino Panić
Tema završnog rada su rezultati umjetnog osjemenjivanja junica i krava na području rada Veterinarske ambulante Farkaševac. Veterinarska ambulanta Farkaševac surađuje sa tri najveća uvoznika sjemena bikova u Hrvatskoj, a to su: ReproVet, CUO Varaždin i Nova Genetik. U završnom radu obrađeni su podaci za bikove koji su korišteni za umjetno osjemenjivanje junica i krava u 2014. i 2015. godini, podaci o uspješnosti U.O. odnosno koncipiranje krava i junica osjemenjenih u određeno...
RURALNI RAZVOJ KROZ PROJEKTE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE "MEĐIMURSKI DOLI I BREGI"
RURALNI RAZVOJ KROZ PROJEKTE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE "MEĐIMURSKI DOLI I BREGI"
Ines Majnić
U radu se analizira rad Lokalne akcijske grupe MeĎimurski doli i bregi u razdoblju od osnivanja LAG-a do danas. LAG MeĎimurski doli i bregi predstavlja dobar primjer poticanja ruralnog razvoja kroz primjenu ruralnih i regionalnih politika EU. Osim vlastitih natječaja i projekata LAG pomaţe svojim članovima da se prijave na nacionalne i meĎunarodne fondove kao i na natječaje zaklada, jedinica lokalne i regionalne samouprave, Ministarstava i drugih donatora i natječaja za projekte. LAG...
RURALNO TURISTIČKI POTENCIJALI IZLETIŠTA  "NA MALENOM BRIJEGU
RURALNO TURISTIČKI POTENCIJALI IZLETIŠTA "NA MALENOM BRIJEGU
Martina Halauš
U radu se prikazuju ruralno turistički potencijali izletišta „Na malenom brijegu“ u mjestu Ribnjačka u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Putem intervjua s vlasnikom izletišta i analizom ostalih relevantnih izvora podataka analizirana je specifičnost izletišta i njegove ponude u ukupnoj ponudi ruralnog turizma i turizma Bjelovarsko-bilogorske županije. Zaključak rada je da izletište „Na malenom brijegu“ predstavlja primjer dobre prakse poljoprivrednih, proizvođačkih,...
SJEMENSKA PROIZVODNJA GRAHA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU PONGRAČIĆ U 2015.
SJEMENSKA PROIZVODNJA GRAHA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU PONGRAČIĆ U 2015.
Ivana Pongračić
U radu se analizira proizvodnja standardnog sjemena graha na OPG-u Pongračić u 2015. godini. U sjemenskoj proizvodnji nalazila se sorta graha Trešnjevac, sjetva se vršila u optimalnom roku 04.05.2016. na površini 1,87 ha. Na OPG-u Pongračić stručni nadzor vršen je u dva navrata, prva prvi pregled vršen je datuma 7.7.2015. u stadiju cvatnje iz koje je zaključeno da nije prisutna bakterija Xanthomonas phaseoli. Drugi pregled radio se 3.8.2015. tj. sredina fiziološke zriobe te nisu...
SMJERNICE RAZVOJA EKO SAJMA U ČAZMI IZ PERSPEKTIVE EKOLOŠKIH PROIZVOĐAČA
SMJERNICE RAZVOJA EKO SAJMA U ČAZMI IZ PERSPEKTIVE EKOLOŠKIH PROIZVOĐAČA
Željka Sinković
Ekološka poljoprivreda poljoprivredna je proizvodnja koja ne koristi agrokemikalije. Osnovna načela takve proizvodnje ukazuju na pravilnu obradu tla, poštivanje plodoreda, sadnja raznih sorti, očuvanje biološke raznolikosti te sve manja ovisnost o industriji i iskorištavanju neobnovljivih izvora energije. Eko sajmovi su manifestacije koje okupljaju proizvođače eko proizvoda kako bi izravnom prodajom kupcima ponudili svoje proizvode. Održavaju se cijelu godinu diljem Hrvatske....
SMJEŠTAJ SVINJA I OPREMA NA REPRODUKCIJSKOJ FARMI GRADEC 2., BELJE D.D.
SMJEŠTAJ SVINJA I OPREMA NA REPRODUKCIJSKOJ FARMI GRADEC 2., BELJE D.D.
Josip Kolarić
Prve asocijacije na spomen svinjogojstva danas su svakako moderne farme koje postoje diljem svijeta, od SAD-a, Francuske, Kine pa do Australije. Svaka takva farma ovisi o nekoliko čimbenika koji utječu na proizvodnost i budućnost farme, a među najznačajnijim čimbenicima svakako je oprema, odnosno tehnologija koja se koristi na farmi te način smještaja svinja, radilo se o intenzivnoj ili ekstenzivnoj proizvodnji. Farme intenzivne svinjogojske proizvodnje ponajviše karakterizira visok...

Pages