Pages

ORGANIZACIJA TEHNOLOŠKIH POLSTUPAKA DORADE I SKLADIŠTENJA MERKANTILNE PŠENICE U PODUZEĆU "MLINOPROM" PREMA POKAZATELJIMA SKLADIŠNE I TEHNOLOŠKE KVALITETE
ORGANIZACIJA TEHNOLOŠKIH POLSTUPAKA DORADE I SKLADIŠTENJA MERKANTILNE PŠENICE U PODUZEĆU "MLINOPROM" PREMA POKAZATELJIMA SKLADIŠNE I TEHNOLOŠKE KVALITETE
Filip Rutić
Cilj ovog rada je utvrditi organizaciju dorade merkantilne openice u poduzeću „Mlinoprom“ od prijema do manipulacije merkantilne pšenice prije prerade, kako bi finalni proizvodi bili zadovoljavajuće kvalitete. Postupci koji su obuhvaćeni obuhvaćaju sve tehnološke operacije od prijema robe pa daljnja manipulacije robom, uključujući i skladištenje, praćenje bitnih parametara i po potrebi nužnih intervencija tijekom skladištenja u silosu. U tim tehnološkim procesima...
OSNIVANJE REHABILITACIJSKOG VRTA U UDRUZI INVALIDA BEDEKOVČINA
OSNIVANJE REHABILITACIJSKOG VRTA U UDRUZI INVALIDA BEDEKOVČINA
Marko Plukavec
Završni rad ''Osnivanje rehabilitacijskog vrta u Udruzi invalida Bedekovčina'' bavi se predstavljanjem osnivanja rehabilitacijskog vrta što uključuje prikaz konkretnog primjera sa svim pratećim elementima. Provedbom intervjua te volontiranjem u udruzi prikupljani su i analizirani podaci nužni za izradu ovog rada. Opisane su vrste vrtova, navedene su im karakteristike, konkretni vrt detaljno je opisan sa svojim tehnikama sadnje i njege te su opisane vrste koje se nalaze u njemu....
OSNOVNI ELEMENTI MARKETINŠKE PRIPREME PROIZVODNJE KUKURUZNOG BRAŠNA
OSNOVNI ELEMENTI MARKETINŠKE PRIPREME PROIZVODNJE KUKURUZNOG BRAŠNA
Ivan Tunjić
U ovom radu obuhvaćeni su svi elementi marketinške pripreme poslovnih pothvata za pokretanje proizvodnje kukuruznog brašna od marketinških planova, pokretanja proizvodnje, potrebnog postrojenja do finalnog proizvoda. Poduzeće zahtjeva dobru marketinšku strategiju kako bi zadovoljilo tržišta koja se konstantno mijenjaju. Iz prethodno navedenih razloga, svako poduzeće mora pronaći način koji ima najviše smisla i logike, a s obzirom na situaciju u kojoj se nalaze, odnosno...
OZNAČAVANJE DOMAĆEG POVRĆA PUTEM QR KODA - ZAJEDNIČKI PROJEKT VEEMEE AGROPLATFORME I ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH POVRĆARA
OZNAČAVANJE DOMAĆEG POVRĆA PUTEM QR KODA - ZAJEDNIČKI PROJEKT VEEMEE AGROPLATFORME I ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH POVRĆARA
Hrvoje Gregurić
Sljedivost domaće robe od značajne je važnosti i za proizvođače i za potrošače zbog visoke stope uvoznog povrća koje se u velikoj mjeri označava (deklarira) kao domaće. VeeMee agroplatforma dugoročno je rješenje za sljedivost proizvoda zbog svih dionika u logističkodistributivnim procesima, a može poslužiti i za ostvarivanje izvoznih prilika. Zbog jednostavnosti korištenja QR koda prihvatljiva je svim zainteresiranim stranama. Važno je naglasiti da je bit sljedivosti...
Održivost ovčarske proizvodnje na području grada Garešnice
Održivost ovčarske proizvodnje na području grada Garešnice
Željko Hasanac
Ovčarska proizvodnja na području Grada Garešnice unatoč nedostatku tradicije ima vrlo velike potencijale koji nisu dovoljno iskorišteni. Istraživanjem je utvrđeno da se radi o proizvodnji koja je na promatranom području ozbiljnije prisutna od domovinskog rata odnosno nekih 20-ak godina. Prevladavajući proizvodni smjer je proizvodnja janjećeg mesa pri čemu se mlijeko koristi samo za othranu janjadi. Dominiraju tovne pasmine ovaca od kojih je najzastupljenija solčavsko- jezerska...
OČUVANJE BUŠE KAO IZVORNE I ZAŠTIĆENE PASMINE GOVEDA U REPUBLICI HRVATSKOJ
OČUVANJE BUŠE KAO IZVORNE I ZAŠTIĆENE PASMINE GOVEDA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Drago Uđbinac
Provedeno je istraživanje na tri obiteljska poljoprivredna gospodarstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije koja se bave uzgojem buše kao izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja te se na njihovim stadima provodi sistematizacija uzgoja i daju preporuke planskog uzgoja i planskog pripusta. Analizom podataka o linijama bikova i rodovima krava u stadima u vlasništvu tih uzgajivača došlo se do podataka koje linije bikova trenutno koriste i koje rodove krava imaju u svojim...
PARAZITARNE BOLESTI KUĆNIH LJUBIMACA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE „BIBINO“ PRAĆENE U RAZDOBLJU 2018. – 2020.
PARAZITARNE BOLESTI KUĆNIH LJUBIMACA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE „BIBINO“ PRAĆENE U RAZDOBLJU 2018. – 2020.
Matija Stamičar
U završnom radu prikazana je podjela parazita i po pojavnosti, najučestaliji unutarnji i vanjski paraziti. Uz opis svakog parazita opisana je i bolest koju prenosi te su detaljno prikazani simptomi, klinička slika i metode dijagnoza istih. Nakon općeg upoznavanja parazita i parazitarnih bolesti koje prenose, prikazani su podaci o pojavnosti parazitarnih bolesti poput babezioze i lišmanioze na području rada veterinarske ambulante „Bibino“. Uz parazite i bolesti koje prenose,...
PARVOVIRUSNA INFEKCIJA PASA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE DOMI-VET D.O.O.
PARVOVIRUSNA INFEKCIJA PASA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE DOMI-VET D.O.O.
Valentina Turčin
Svrha ovog završnog rada bila je dati uvid u samu bolest parvoviroze, njezino kliničko očitovanje, pojavnost iste na području rada Veterinarske ambulante Domi-vet d.o.o., liječenje i primjenu profilaktičkih mjera u svrhu zaštite pasa. Materijali za izradu ovog završnog rada prikupljeni su u Veterinarskoj ambulanti za liječenje malih životinja Domi-vet d.o.o. Prikupljeni podaci o pojavnosti bolesti tablično su prikazani i tekstualno objašnjeni. Veterinarska ambulanta Domi-vet...
PERCEPCIJA STANOVNIKA OPĆINE SVETI ĐURĐ O AKTERIMA RURALNOG RAZVOJA
PERCEPCIJA STANOVNIKA OPĆINE SVETI ĐURĐ O AKTERIMA RURALNOG RAZVOJA
Helena Stančin
Ruralni razvoj podrazumijeva poboljšanje kvalitete života u ruralnom području. Ruralni razvoj velikim djelom ovisio o angažmanu aktera. Akter je pojedinac koji sudjeluje u društvenim procesima, njegovo djelovanje od velike je važnosti zato što svojim radom doprinosi razvoju ruralnog prostora. Predmet rada je istražiti ruralni razvoj u Općini Sveti Đurđ, a cilj je istražiti percepciju stanovnika Općine Sveti Đurđ o ruralnom razvoju njihove općine s naglaskom na akterima...
PLAN PRIJELAZA S KONVENCIONALNE NA EKOLOŠKU SVINJOGOJSKU PROIZVODNJU NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU MARINA ITRAK
PLAN PRIJELAZA S KONVENCIONALNE NA EKOLOŠKU SVINJOGOJSKU PROIZVODNJU NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU MARINA ITRAK
Michaela Ament
U završnom radu sažeto je prikazan plan prijelaza s konvencionalne na ekološku svinjogojsku proizvodnju na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Marina Itrak koje se tradicionalno bavi svinjogojstvom i proizvodnjom hrane za svinje. Najveće razlike, u usporedbi s dosadašnjom proizvodnom praksom, bit će u gospodarenju zemljištem pri proizvodnji hrane za svinje. U uzgoju svinja morati će poduzeti niz potrebnih mjera u svim segmentima proizvodnje, a neke od najvažnijih u planu...
PODIZANJE MATIČNOG NASADA PLEMSKI SORTE KLEŠČEC
PODIZANJE MATIČNOG NASADA PLEMSKI SORTE KLEŠČEC
Valentina Radić
U završnom radu obrađeni su svi postupci koji su bili nužni da se može podići rasadnik baznog materijala autohtone sorte Kleščec. Postupci su započeli determinacijom i inventarizacijom sorte, višestrukim cijepljenjem i umnožavanjem sorte, ampelografskim i ampelometrijskim ispitivanjima, minivinifikacijom, te gospodarskom valorizacijom sorte. Nakon toga provedena je masovna selekcija, zdravstvena i genetska analiza koja je dovela do potvrde autohtonosti i do 20 potpuno zdravih...
PODIZANJE VINOGRADA NA DALMATINSKOM KRŠU U TVRTCI VINOLINE D.O.O.
PODIZANJE VINOGRADA NA DALMATINSKOM KRŠU U TVRTCI VINOLINE D.O.O.
Marin Plenković
U završnom radu obrađen je projekt podizanja nasada vinograda na dalmatinskom kršu sa svim njegovim specifičnostima, od same pripreme terena pa sve do ulaska u puni urod. Osim agrotehnike rad ukazuje i na samu isplativost takve investicije. Na temelju osnovnih investicijskih pokazatelja nastoji ocijeniti isplativost podizanja vinograda na dalmatinskom kršu s novim tehnologijama u pripremi terena. U radu se obrađuju svi postupci bitni za podizanje vinograda na dalmatinskom kršu na...

Pages