Pages

PONUDA SORATA I REPROMATERIJALA ZA MERKATILNU PROIZVODNJU SOJE U PRVČA P.Z. KOPRIVNICA U 2016.
PONUDA SORATA I REPROMATERIJALA ZA MERKATILNU PROIZVODNJU SOJE U PRVČA P.Z. KOPRIVNICA U 2016.
Petar Peroković
SAŽETAK Soja je glavna bjelančevinasta i uljna kultura koja se uzgaja u svijetu. Njezina proizvodnja je u stalnom porastu. Najveći proizvođač soje u svijetu je SAD sa 85 milijuna tona na 30 milijuna hektara. Hrvatska uzgaja soju na oko 100 000 hektara. Što se tiče agrotehnike, soja je vrlo zahtjevna kultura koja traži da se sve agrotehničke mjere provedu sa pravilom struke. U poljoprivrednoj ljekarni Prvča P. Z. u ponudi se nalaze četiri sorte soje od kojih je u 2016. godini...
POSLOVNA ETIČNOST U PODUZEĆIMA NA SJEVEROZAPADNOM PODRUČJU HRVATSKE
POSLOVNA ETIČNOST U PODUZEĆIMA NA SJEVEROZAPADNOM PODRUČJU HRVATSKE
Luka Pomper
Cilj rada je analiza poslovne etičnosti u poduzećima u sjeverozapadnom djelu Hrvatske odnosno, istraživanje stavova zaposlenika o etičkim stavovima i dilemama vezanim uz etički kodeks poduzeća, donošenje odluka nadređenih u skladu s moralnim ponašanjem te postupanje nadređenih u skladu s etičkim načelima. Svrha istraživanja je uvećati znanja o obilježjima poslovne etičnosti među zaposlenicima u poduzeću, između zaposlenika i nadređenih osoba, te o obilježjima...
POSTUPAK ZAŠTITE NAZIVA AUTOHTONIH HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA NA NACIONALNOJ I EUROPSKOJ RAZINI
POSTUPAK ZAŠTITE NAZIVA AUTOHTONIH HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA NA NACIONALNOJ I EUROPSKOJ RAZINI
Tanja Pilek
Poznato je da kako na hrvatskom tako i na međunarodnom tržištu vlada velika konkurencija za plasman prehrambenih proizvoda. U toj borbi za konkurentnost sve se više cijene autohtoni proizvodi, odnosno proizvodi koji se odlikuju posebnom kakvoćom. Takve prehrambene proizvode čije posebne karakteristike proizlaze iz vrijednosti njihovih sastojaka, načina proizvodnje i prerade, te podneblja iz kojega dolaze, a koji su zbog toga na posebnom glasu ne samo na domaćem nego i na...
POSTUPANJE SA SVINJAMA PRIJE KLANJA I UTJECAJ NA KVALITETU MESA
POSTUPANJE SA SVINJAMA PRIJE KLANJA I UTJECAJ NA KVALITETU MESA
Danijel Čerkez
Cilj rada Postupanje sa svinjama prije klanja i utjecaj na kvalitetu mesa bio je prikazati mjere dobrobiti svinja u stočnom depou mesne industrije Pik Vrbovec pomoću kojih je moguće smanjiti udio BMV mesa u svinjskom butu. Klanju svinja prethode stresni događaji koji utječu na kvalitetu mesa, a mjerama dobrobiti se može smanjiti stres i utjecati na kvalitetu mesa. Istraženi postupci prije klanja odnosili su se na dužinu boravka svinja u stočnom depou, postupanje radnika sa svinjama...
POSTUPCI PRANJA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U POGONU SIRANE PRI PROIZVODNJI POLUTVRDOG SIRA U "SIRELI" BJELOVAR
POSTUPCI PRANJA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U POGONU SIRANE PRI PROIZVODNJI POLUTVRDOG SIRA U "SIRELI" BJELOVAR
Stefani Maltarić
U radu su prikazani postupci provedbi mjera pranja, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u pogonu sirane pri proizvodnji polutvrdog sira u tvornici „Sirela“ Bjelovar. Tvornica je prehrambena te je njen osnovni cilj proizvodnja zdravstveno ispravnog proizvoda. Kako bi se isto ostvarilo potrebna je redovita provedba higijensko – sanitarnih mjera. Primjenjuju se tri vrste pranja, ručno pranje, CIP metoda pranja i kružno pranje. Sva pranja i njihove pojedinosti pri provođenju...
POTENCIJAL MLIJEČNOSTI IZVORNIH PASMINA OVACA U REPUBLICI HRVATSKOJ
POTENCIJAL MLIJEČNOSTI IZVORNIH PASMINA OVACA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ksenija Šikač
Cilj rada bio je utvrditi značaj i važnost uzgoja izvornih pasmina ovaca u Republici Hrvatskoj (RH), te da li mliječno ovčarstvo ima perspektivu u našoj zemlji. Izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja potrebno je promatrati kao jedinstveno kulturno, povijesno, genetsko bogatstvo i nasljeđe, ali ih i iskoristiti kroz njihov proizvodni potencijal. Izvorne i zaštićene pasmine pogodne su za korištenje i održavanje pašnjačkih površina, sprječavanje devastacije i sukcesije...
POTENCIJALI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA U OPĆINI BEDENICA
POTENCIJALI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA U OPĆINI BEDENICA
Kruno Kušec
U ovom radu se prikazuju i analiziraju potencijali za razvoj ruralnog turizma na području općine Bedenica u Zagrebačkoj županiji. Općina Bedenica razvoj ruralnog turizma temelji na postojećim prirodnim, društvenim i ekonomskim resursima koji se unaprjeđuju, ali ih je potrebno i dalje razvijati. Temeljem podataka dobivenih analizom literature i prikupljanjem u intervjuima, prikazani su najrelevantniji potencijali za razvoj selektivnih vrsta ruralnog turizma, a to su sportsko –...
POTENCIJALI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA U VINARIJI KOVAČEVIĆ
POTENCIJALI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA U VINARIJI KOVAČEVIĆ
Tomislav Hajdinjak
U radu se prikazuju ruralno turistički potencijali obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva – Vinarije Kovačević u gradu Daruvar u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Putem intervjua s vlasnikom OPG-a i analizom ostalih relevantnih izvora podataka analizirana je specifičnost vinarije i ponude u ukupnoj ponudi ruralnog turizma i turizma Bjelovarsko-bilogorske županije. Zaključak rada je da Vinarija Kovačević predstavlja primjer dobre prakse poljoprivrednih, proizvođačkih,...
POTENCIJALI RURALNOG RAZVOJA OPĆINE DRNJE
POTENCIJALI RURALNOG RAZVOJA OPĆINE DRNJE
Zoran Zlatar
Koprivnička Općina Drnje sastoji se od tri naselja; Botova, Drnja i Torčeca i predstavlja primjer područja na kojem se mogu iskoristiti brojne mogućnosti i potaknuti ruralni razvoj. Neki od potencijala na kojima se može temeljiti budući razvoj Općine su blizina granice s Republikom Mađarskom, rijeka Drava i jezero Šoderica te poljoprivreda i ostale gospodarske grane. Cilj rada je istražiti mogućnosti razvoja Drnja putem intervjua i ankete kako bi se potaknuo razvoj i pokrenule...
POTENCIJALI RURALNOG RAZVOJA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO
POTENCIJALI RURALNOG RAZVOJA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO
Davor Atlija
U ovom radu se prikazuju i analiziraju potencijali ruralnog razvoja općine Sveti Ivan Žabno u Koprivničko-križevačkoj županiji. Općina Sveti Ivan Žabno temelji svoj ruralni razvoj na postojećim društvenim i ekonomskim resursima koje je potrebno i dalje unaprjeđivati. Na temelju podataka iz anketnog upitnika i provedenog intervjua prikazani su najrelevantniji potencijali kao što su poljoprivreda, ruralni turizam, obrtništvo, postojeća infrastruktura i lokalno stanovništvo....
POTENCIJALI TUROPOLJA KAO  TURISTIČKE DESTINACIJE
POTENCIJALI TUROPOLJA KAO TURISTIČKE DESTINACIJE
Gordana Kuzmec
Rad se bavi predstavljanjem potencijala Turopolja kao turističke destinacije, te detektiranjem aktualnih obilježja, ponude i potencijala turističke destinacije Turopolje, kako bi se valorizirala njezina spremnost za turističku ponudu. Također se utvrđuju aktivnosti i uloga svih dionika u turizmu destinacije Turopolje usmjerenih na proširenje turističke ponude, izgradnju i promociju potencijalnih atrakcija, promociju kulturne baštine i prirodnih ljepota s ciljem postizanja...
POTPORE ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI KROZ RAZDOBLJE 2014.- 2017.
POTPORE ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI KROZ RAZDOBLJE 2014.- 2017.
Martin Hubak
Rad proučava potpore za poljoprivredu i ruralni razvoj u razdoblju 2014.-2017. godine s ciljem iskazivanja važnosti takvog financiranja u ukupnom financiranju poljoprivrednih gospodarstava. Istraživanje se odnosi na Krapinsko-zagorsku županiju u kojoj se bilježi pad broja poljoprivrednih gospodarstava, ali ujedno i porast obradivih površina osobito oranica. Iz prikaza dobivenih potpora za ruralni razvoj od 2014. do 2017. godine vidljivo je da je najveći broj korisnika koristio mjeru...

Pages