Pages

ODRŽIVOST PROJEKTA RURALNOG RAZVOJA U SVETOM IVANU ZELINI
ODRŽIVOST PROJEKTA RURALNOG RAZVOJA U SVETOM IVANU ZELINI
Martina Žilić
Završni specijalistički diplomski stručni rad „Održivost projekata ruralnog razvoja u Svetom Ivanu Zelini“ bavi se predstavljanjem i primjenom koncepta održivog razvoja na projekte ruralnog razvoja u Svetom Ivanu Zelini. Provedbom intervjua s provoditeljima projekata prikupljeni su, analizirani i interpretirani podaci nužni za izradu ovog rada. Zaključuje se da projekti ruralnog razvoja u Svetom Ivanu Zelini imaju djelomično izražena obilježja integralne održivosti. Doprinos...
ODRŽIVOST UZGOJA TRAVNIČKE PRAMENKE NA PODRUČJU BILOGORE
ODRŽIVOST UZGOJA TRAVNIČKE PRAMENKE NA PODRUČJU BILOGORE
Roman Husak
Bilogora pripada brdskom području stoga pruža odlične mogućnosti za razvoj ovčarstva. Uzgoj ovaca travničke pramenke ima prednost jer pripada kombiniranim pasminama ovaca (mogućnost proizvodnje i mesa i mlijeka), ima izraženu otpornost na bolesti i odlično iskorištava pašnjake. Na bilogorskom dijelu općine Grubišno Polje postoji oko 800 ha pašnjaka i livada pa postoji mogućnost proširenja proizvodnje za postojeća ili nova gospodarstva koja se odluče za proizvodnju ovčjeg...
OKVIR RURALNOG RAZVOJA OPĆINE MAČE
OKVIR RURALNOG RAZVOJA OPĆINE MAČE
Martina Ščapec
U ovome radu predstavljeni su društveni i ekonomski okviri ruralnog razvoja općine Mače. Na temelju podataka dobivenih putem ankete, intervjua i istraživanjem autorice, može se zaključiti da društveni i ekonomski okvir razvoja nije uravnotežen. Glavni razvojni potencijal imaju Sutinske toplice uz koje be se paralelno mogle razvijati djelatnosti poput obrtništva, agroturizma i ostalih oblika turizama, te na taj način utjecati i na društveni okvir razvoja. Društvene institucije...
OPRAVDANOST IMPLEMENTACIJE GLOBAL GAP 
 SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM I 
 SIGURNOŠĆU HRANE U HORTIKULTURNOJ 
 PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNOG 
 GOSPODARSTVA MLADENA TEŽAKA
OPRAVDANOST IMPLEMENTACIJE GLOBAL GAP SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM I SIGURNOŠĆU HRANE U HORTIKULTURNOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA MLADENA TEŽAKA
Ivica Težak
U razdoblju od 2017.- 2022. godine provedena su istraživanja na PG Težak Mladen sa željom da se ustanovi opravdanost implementacije GLOBALG.A.P. sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane u hortikulturnoj proizvodnji na navedenom gospodarstvu. Na temelju komparativne analize u periodu od 2017.-2021. godine utvrđeno je da se prodaja cvijeća prema kupcima koji zahtijevaju certificiranu robu znatno poboljšala u odnosu na razdoblje prije 2020. godine kada PG nije...
ORGANIZACIJA PROIZVODNJE MLIJEKA NA OBITELJSKOM POOLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU NEJEDLI U 2016. GODINI
ORGANIZACIJA PROIZVODNJE MLIJEKA NA OBITELJSKOM POOLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU NEJEDLI U 2016. GODINI
Samanta Nejedli
U radu su istraživani poslovni parametri: način iskorištavanja poljoprivrednih površina, način hranidbe, utrošak radnog vremena po radnim operacijama, proizvodnja mlijeka, prihodi i troškovi. Podaci su obrađivani u obračunskim kalkulacijama. Godine 2015.–2016. gospodarstvo posjeduje 10 grla mliječnih krava za proizvodnju mlijeka. U 2015. godini proizvedena količina mlijeka bila je 47.791kg mlijeka, a u sljedećoj je povećana na 49.639kg, prosječna dnevna proizvodnja po kravi...
ORGANIZACIJA PROIZVODNJE TOVA JUNADI NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU PETRETIĆ U 2019. GODINI
ORGANIZACIJA PROIZVODNJE TOVA JUNADI NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU PETRETIĆ U 2019. GODINI
Mario Petretić
Poljoprivredno gospodarstvo Petretić intenzivno se bavi proizvodnjom tovne junadi. Svojim radom, konstantnim ulaganjem i edukacijom stvorilo je zadovoljavajuću, konkurentnu, održivu i nadasve rentabilnu proizvodnju goveda. Proizvodnja se nastoji poboljšati iz dana u dan kupnjom nove mehanizacije, provođenjem selekcije, uvođenjem nove genetike i poboljšanjem hranidbe. Gospodarstvo posjeduje svu potrebnu mehanizaciju za proizvodnju te obrađuje dovoljnu količinu zemljišta za...
ORGANIZACIJA STOČARSKE PROIZVODNJE NA OPG-U MATKOVIĆ -SLOVINSKA KOVAČICA
ORGANIZACIJA STOČARSKE PROIZVODNJE NA OPG-U MATKOVIĆ -SLOVINSKA KOVAČICA
Barbara Matković
Tema ovog završnog rada je organizacija stočarske proizvodnje na OPG- u Matković, odnosno praćenje proizvodnih parametara tijekom 2011. i 2012. godine, kao što su ukupna proizvodnja i kemijski sastav mlijeka, način hranidbe i način iskorištavanja zemljišnih površina. Gospodarstvo je tada uzgajalo 15 krava simentalske pasmine i 3 junice, od čega je 16 grla simentalske pasmine, dok su 2 krave holstein pasmine; te drţalo 50 grla junadi u tovu. Istraţivanje je provedeno na OPG-u...
ORGANIZACIJA TEHNOLOŠKIH POLSTUPAKA DORADE I SKLADIŠTENJA MERKANTILNE PŠENICE U PODUZEĆU "MLINOPROM" PREMA POKAZATELJIMA SKLADIŠNE I TEHNOLOŠKE KVALITETE
ORGANIZACIJA TEHNOLOŠKIH POLSTUPAKA DORADE I SKLADIŠTENJA MERKANTILNE PŠENICE U PODUZEĆU "MLINOPROM" PREMA POKAZATELJIMA SKLADIŠNE I TEHNOLOŠKE KVALITETE
Filip Rutić
Cilj ovog rada je utvrditi organizaciju dorade merkantilne openice u poduzeću „Mlinoprom“ od prijema do manipulacije merkantilne pšenice prije prerade, kako bi finalni proizvodi bili zadovoljavajuće kvalitete. Postupci koji su obuhvaćeni obuhvaćaju sve tehnološke operacije od prijema robe pa daljnja manipulacije robom, uključujući i skladištenje, praćenje bitnih parametara i po potrebi nužnih intervencija tijekom skladištenja u silosu. U tim tehnološkim procesima...
OSNIVANJE REHABILITACIJSKOG VRTA U UDRUZI INVALIDA BEDEKOVČINA
OSNIVANJE REHABILITACIJSKOG VRTA U UDRUZI INVALIDA BEDEKOVČINA
Marko Plukavec
Završni rad ''Osnivanje rehabilitacijskog vrta u Udruzi invalida Bedekovčina'' bavi se predstavljanjem osnivanja rehabilitacijskog vrta što uključuje prikaz konkretnog primjera sa svim pratećim elementima. Provedbom intervjua te volontiranjem u udruzi prikupljani su i analizirani podaci nužni za izradu ovog rada. Opisane su vrste vrtova, navedene su im karakteristike, konkretni vrt detaljno je opisan sa svojim tehnikama sadnje i njege te su opisane vrste koje se nalaze u njemu....
OSNOVNI ELEMENTI MARKETINŠKE PRIPREME PROIZVODNJE KUKURUZNOG BRAŠNA
OSNOVNI ELEMENTI MARKETINŠKE PRIPREME PROIZVODNJE KUKURUZNOG BRAŠNA
Ivan Tunjić
U ovom radu obuhvaćeni su svi elementi marketinške pripreme poslovnih pothvata za pokretanje proizvodnje kukuruznog brašna od marketinških planova, pokretanja proizvodnje, potrebnog postrojenja do finalnog proizvoda. Poduzeće zahtjeva dobru marketinšku strategiju kako bi zadovoljilo tržišta koja se konstantno mijenjaju. Iz prethodno navedenih razloga, svako poduzeće mora pronaći način koji ima najviše smisla i logike, a s obzirom na situaciju u kojoj se nalaze, odnosno...
OZNAČAVANJE DOMAĆEG POVRĆA PUTEM QR KODA - ZAJEDNIČKI PROJEKT VEEMEE AGROPLATFORME I ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH POVRĆARA
OZNAČAVANJE DOMAĆEG POVRĆA PUTEM QR KODA - ZAJEDNIČKI PROJEKT VEEMEE AGROPLATFORME I ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH POVRĆARA
Hrvoje Gregurić
Sljedivost domaće robe od značajne je važnosti i za proizvođače i za potrošače zbog visoke stope uvoznog povrća koje se u velikoj mjeri označava (deklarira) kao domaće. VeeMee agroplatforma dugoročno je rješenje za sljedivost proizvoda zbog svih dionika u logističkodistributivnim procesima, a može poslužiti i za ostvarivanje izvoznih prilika. Zbog jednostavnosti korištenja QR koda prihvatljiva je svim zainteresiranim stranama. Važno je naglasiti da je bit sljedivosti...
Održivost ovčarske proizvodnje na području grada Garešnice
Održivost ovčarske proizvodnje na području grada Garešnice
Željko Hasanac
Ovčarska proizvodnja na području Grada Garešnice unatoč nedostatku tradicije ima vrlo velike potencijale koji nisu dovoljno iskorišteni. Istraživanjem je utvrđeno da se radi o proizvodnji koja je na promatranom području ozbiljnije prisutna od domovinskog rata odnosno nekih 20-ak godina. Prevladavajući proizvodni smjer je proizvodnja janjećeg mesa pri čemu se mlijeko koristi samo za othranu janjadi. Dominiraju tovne pasmine ovaca od kojih je najzastupljenija solčavsko- jezerska...

Pages