Pages

ANALIZA PRODAJE SJEMENA HIBRIDNOG KUKURUZA U POLJOAPOTECI "AGROMARTIN" D.O.O. U RAZDOBLJU OD 2019.2021.
ANALIZA PRODAJE SJEMENA HIBRIDNOG KUKURUZA U POLJOAPOTECI "AGROMARTIN" D.O.O. U RAZDOBLJU OD 2019.2021.
Rahela Srša
Kukuruz je jedna od najzastupljenijih kultura, ne samo u Hrvatskoj, već i u svijetu. Osim za proizvodnju ljudske i stočne hrane, koristi se i u prerađivačkoj industriji iz koje se dobivaju mnogobrojni proizvodi. Kukuruz se klasificira prema obliku, građi i kemijskom sastavu zrna. Danas se u proizvodnji najviše koriste zuban i tvrdunac. Najvažniji dio zrna je klica, a bogata je uljem, bjelančevinama, šećerom i pepelom. Odabirom hibrida utječe se na prinos i kvalitetu pa je s toga...
ANALIZA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA U RAZDOBLJU 2014.-2015.
ANALIZA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA U RAZDOBLJU 2014.-2015.
Dino Sabljić
Glavni cilj Europske unije je zaštita i očuvanje okoliša te je inicijativa EU smanjiti emisiju stakleničkih plinova. Sukladno tome, grad Zagreb je među prvim europskim gradovima potpisao Sporazum gradonačelnika i izradio vlastiti Akcijski plan energetski održivog razvitka, koji definira mjere energetske učinkovitosti za sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete, a provedive do 2020. godine. Svrha ovog istraživanja je poticanje važnosti energetske učinkovitosti iznošenjem svih...
ANALIZA PROJEKTA AUTOHTONE KUĆE U KRIŽEVCIMA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
ANALIZA PROJEKTA AUTOHTONE KUĆE U KRIŽEVCIMA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
Martina Zrno
Kako se danas sve više govori o mogućnostima dobivanja sredstava iz EU i nacionalnih fondova, kao vanjskih izvora financiranja poduzetničke ideje, vrlo je važno pažljivo planiranje projekta od same ideje pa sve do konačne realizacije kako bi se na vrijeme mogle otkloniti eventualne teškoće ili negativni učinci za projekt, te u konačnici i skratiti vrijeme potrebno za njegovu realizaciju. Rad se bavi analizom slučaja planiranja projekta obnove stare građevine u gradu Križevcima...
ANALIZA PROJEKTNOG PRISTUPA NA PRIMJERIMA PROJEKATA RAZVOJA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA U VRAŽDINSKOJ ŽUPANIJI U RAZDOBLJU 2015.-2016.
ANALIZA PROJEKTNOG PRISTUPA NA PRIMJERIMA PROJEKATA RAZVOJA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA U VRAŽDINSKOJ ŽUPANIJI U RAZDOBLJU 2015.-2016.
Tomislav Zrinski
Poljoprivredno gospodarstvo potrebno je razvijati i unaprjeđivati kako bi se ono održalo i kao takvo doprinosilo svojoj svrsi i ciljevima. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju pružila se mogućnost razvoja poljoprivrednog gospodarstva kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD). U radu se metodom razgovora i određenim analizama detektiraju čimbenici koji utječu na uspješnost provedbe projekata za razvoj poljoprivrednog gospodarstva. Za dobivanje preciznijih...
ANALIZA PROVEDBE MJERE "PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU"
ANALIZA PROVEDBE MJERE "PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU"
Nataša Težak
Za razvoj hrvatskog ribarstva i akvakulture u Državnom proračunu RH osigurana su financijska sredstva za provedbu strukturne podrške ribarstvu kroz koju se vrši sufinanciranje različitih projekata u ribarstvu. Kao punopravna članica Europske unije RH ostvaruje pravo na korištenje potpore iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), financijskog instrumenta Europske unije za pomoć u ostvarivanju ciljeva iz Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) za programsko razdoblje od 2014....
ANALIZA REZULTATA NATJEČAJA "POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA" U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
ANALIZA REZULTATA NATJEČAJA "POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA" U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
Tomislav Heged
Mladi poljoprivrednici imaju potencijal u zaustavljanju negativnih trendova poput zamiranja sela i iseljavanja vitalne skupine stanovnika. Poticanjem mladih poljoprivrednika na bavljenje poljoprivredom direktno će se utjecati na zaustavljanje negativnih trendova kao i na razvoj poljoprivrede i gospodarstva. Velik utjecaj na navedene razloge imaju natječaji za mlade poljoprivrednike. U ovom radu analizirani su natječaji tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ s...
ANALIZA SASTOJAKA VINA GRAŠEVINA UREĐAJEM WINESCAN U TVRTKI HORVAT UNIVERZAL D.O.O.
ANALIZA SASTOJAKA VINA GRAŠEVINA UREĐAJEM WINESCAN U TVRTKI HORVAT UNIVERZAL D.O.O.
Tajana Husain
U diplomskom radu analizirani su sastojci 27 uzoraka vina graševina pomoću uređaja Winescan u tvrtki Horvat Univerzal d.o.o. : gustoća vina, stvarni alkohol, ekstrakt, glicerol, reducirajući šećer, glukoza, fruktoza, ukupna kiselost, vinska kiselina, jabučna kiselina, limunska kiselina, mliječna kiselina, glukonska kiselina, hlapiva kiselost, pH vina, slobodni i ukupni SO2, pepeo, ukupni polifenoli i metanol. Analizirana vina razlikuju se po godinama proizvodnje, po zoni...
ANALIZA STRUKTURE POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAA ZEMALJA ČLANICA EU
ANALIZA STRUKTURE POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAA ZEMALJA ČLANICA EU
Aida Tutundžić
U Europskoj uniji postoji oko 11 milijuna poljoprivrednih gospodarstava, s time da su poljoprivrednici prva karika u proizvodnji hrane i vrlo važni strateški i gospodarski sudionici. Nakon što je Hrvatska postala članicom Europske unije znatno postaje ovisna o trgovini s drugim državama, posebice gospodarski najrazvijenijima. Shodno tome, ovaj rad analizira strukturu poljoprivrede Italije, Austrije, Slovenije i Njemačke u usporedbi s Hrvatskom kako bi se što lakše uočili pozitivni i...
ANALIZA VANJSKOG MARKETINŠKOG OKRUŽENJA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI NA PRIMJERU PIK PLUS D.O.O. VRBOVEC
ANALIZA VANJSKOG MARKETINŠKOG OKRUŽENJA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI NA PRIMJERU PIK PLUS D.O.O. VRBOVEC
Renato Gaščić
U radu je analizirano vanjsko marketinško okruženje poduzeća Pik Vrbovec plus d.o.o. Marketinško okruženje sastoji se od subjekata i sila izvan marketinga koje utječu na sposobnost uprave za marketing da razvije i zadrži uspješne odnose sa svojim ciljnim klijentima. Pred rad su stavljene tri hipoteze na kojima je baziran cijeli rad, a tiču se cjenovnog pozicioniranja proizvodnog asortimana naspram refleksije pojedinih ekonomskih pokazatelja poput raspoloživog dohotka u RH,...
ANAPLAZMOZA PASA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE STANICE LUDBREG
ANAPLAZMOZA PASA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE STANICE LUDBREG
Ivon Glavak
Svrha ovog završnog rada bio je dati uvid u samu bolest anaplazmozu, njeno kliničko očitovanje, pojavnost iste na području grada Ludbrega i šire okolice, liječenje i primjenu profilaktičkih mjera u svrhu zaštite pasa. Materijali za izradu ovog završnog rada prikupljeni su u Veterinarskoj stanici Ludbreg. Prikupljeni podaci hematoloških parametara i biokemijskih analiza su slikovno prikazani za dva pojedinačna slučaja, a rezultati pojavnosti bolesti tablično prikazani i...
ANTIMIKROBNA REZISTENCIJA SOJEVA BAKTERIJE ECHERICIHIA COLI U KONVENCIONALNIM I ORGANSKIM UZGOJIMA SVINJA
ANTIMIKROBNA REZISTENCIJA SOJEVA BAKTERIJE ECHERICIHIA COLI U KONVENCIONALNIM I ORGANSKIM UZGOJIMA SVINJA
Mateja Semper
Antimikrobna rezistencija bakterija općenito, pa tako i sojeva bakterije Escherichia coli, rastući je problem u cijelom svijetu do kojeg je došlo zbog pretjerane i često nepotrebne upotrebe antibiotika. Uzgoji svinja nisu izuzeti od spomenutog problema, a rezistentni sojevi bakterije Escherichia coli javljaju se i u konvencionalnim i u organskim uzgojima. U ovom istraživanju pretražena su 44 patogena soja crijevne E. coli izdvojeni iz prasadi na sisi i odbite prasadi, podrijetlom iz...
ASORTIMAN SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA U POLJOAPOTECI POLJODJELAC D.O.O. U 2016
ASORTIMAN SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA U POLJOAPOTECI POLJODJELAC D.O.O. U 2016
Tomislav Fulir
Stručnu praksu sam odradio u poljoprivrednoj apoteci ‘’Poljodjelac d.o.o.’’ u Zlataru, pa sam odlučio ponudu asortimana proljetnog sjetvenog i sadnog materijala, s kojom sam se tamo upoznao, obraditi u svojem završnom radu. Tijekom stručne prakse upoznao sam se sa procedurom nabave roba, radom na blagajni i radom s kupcima. Od proljetnog sjemenskom i sadnog materijala prodavali su se veliki i mali paketići sjemena, hibridi kukuruza, sjemenski krumpir, sadnice voćaka i vinove...

Pages