Paginacija

IZRAVNA PLAĆANJA U STOČARSTVU U 2012. I 2013. GODINI
IZRAVNA PLAĆANJA U STOČARSTVU U 2012. I 2013. GODINI
Tea Botko
Izravna potpora definira se kao novčana potpora koja se svake godine dodjeljuje poljoprivrednicima za biljnu i/ili stočarsku proizvodnju, kao potpora njihovom dohotku, a poljoprivrednici se za nju prijavljuju jednom godišnje. Izravna plaćanja u poljoprivredi provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Osnovni uvjeti za ostvarenje potpore mjere ruralnog razvoja i izravnih plaćanja u stočarstvu za analiziranu 2012. i 2013. godinu određeni su 2010. godine...
IZRAVNA PRODAJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA NA GRADSKOJ TRŽNICI U KOPRIVNICI
IZRAVNA PRODAJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA NA GRADSKOJ TRŽNICI U KOPRIVNICI
Vanja Smontara
Tržnice su od samih početaka civilizacije bile od velike važnosti za društveni, ekonomski i povijesni razvoj gradova i država. To su jedna od prvih središta gdje su ljudi razmjenjivali svoja dobra i usluge. Njihova povijest seže daleko u prošlost i primjer su osnovne ljudske djelatnosti odnosno trgovine. Za razvoj tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda važna je učinkovita distribucija, odnosno važno je prilagoditi prodajne kanale rastućem trendu u proizvodnji i...
IZVORI OPASNOSTI I ZAŠTITA NA RADU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
IZVORI OPASNOSTI I ZAŠTITA NA RADU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
Katarina Falat
Kao u svim ostalim područjima, tako i u poljoprivredi, potrebno je zaštititi zdravlje radnika. Najviše pozornosti bi trebalo posvetiti edukaciji zaposlenika u poljoprivrednom sektoru, radi velikog broja ozljeda do kojih dolazi radi nestručnog rukovanja poljoprivrednim alatima, strojevima, oruđem, stokom i opasnim tvarima koje se koriste u poljoprivredi. Broj ozljeda koje se događaju u privatnim kućanstvima nije moguće ni približno utvrditi jer ne postoji obveza prijavljivanja tih...
Implementacija sustava globalno dobre poljoprivredne prakse na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima
Implementacija sustava globalno dobre poljoprivredne prakse na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima
Marko Eraković
Tijekom travnja 2012. u okviru EU Tempus IV projekta: 158714-TEMPUS-ESTEMPUS-JPHES “Improving Academia-Industry Links in Food Safety and Quality Management” provedena su dva inicijalna pregleda po procedurama GLOBALG.A.P. – Good Agricultural Practice Standard Requirements for Integrated farm Assurance (IFA/Livestock/Cattle & Sheep). Nakon prvog inicijalnog pregleda od 24 primarne obveze, na njih 4 je odgovoreno negativno, a od 22 sekundarne obveze, negativno je odgovoreno na 7. Nakon...
Ispitivanje kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika pšenice (Triticum spelta) na VGUK u 2015.
Ispitivanje kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika pšenice (Triticum spelta) na VGUK u 2015.
Ivan Premec
Svrha ovog istraživanja bilo ispitivanje kvalitiativnih i kvantitativnih karakteristika pira, te ih dodatno potkrijepiti laboratorijskim istraživanjem. Cilj je bio dobiti što veći broj parametara kako bi pobliže mogli ocjeniti karakteristike ove cijenjene kulture. Istraživanjem je dokazno kako zrno pira sadrži kvalitetna svojstva za prehranu ljudi kao što je visok postotak hranjive vrijednosti. Dobiveni rezultati ukazuju na povoljna svojstva za prehranu ljudi i hranidbu životinja.
KAKVOĆA RADA KOMBAJNA DEUZT-FAHR M 1322H PRI RAZLIČITIM RADNIM BRZINAMA
KAKVOĆA RADA KOMBAJNA DEUZT-FAHR M 1322H PRI RAZLIČITIM RADNIM BRZINAMA
Mario Celovec
U ovom radu istraživana je kakvoća rada kombajna Deutz Fahr M 1322H pri različitim brzinama rada. Istraživanje je provedeno na jednom gospodarstvu u proizvodnji pšenice sorte Srpanjka. Istraživanje se provelo sa tri različite brzine rada ( 2,8, 3,7 i 5,3 km/h ) kako bi se utvrdili ostvareni gubici. Nakon analize podataka utvrđeno je da veća radna brzina rezultira i veće gubitke. Pri brzini 2,8 km/h gubici su iznosili 1,63 %, pri brzini 3,7 km/h gubici su iznosili 1,88 % a pri...
KAKVOĆA RADA KOMBAJNA U ŽETVI ŽITARICA PRI RAZLIČITIM EKSPLOATACIJSKIM UVJETIMA
KAKVOĆA RADA KOMBAJNA U ŽETVI ŽITARICA PRI RAZLIČITIM EKSPLOATACIJSKIM UVJETIMA
Tanja Bucifal
U završnom radu istraživana je kakvoća rada kombajna Fiat Laverda 3300 AL pri različitim eksploatacijskim uvjetima kod žetve zobi. Istraživanje je izvedeno na području općine Pregrada, na ravnom terenu i terenu s nagibom. Također, na oba terena, istraživanje je obavljeno i pri dvije različite radne brzine (3,5 km/h i 5 km/h). Istraživanje je pokazalo kako na kakvoću rada kombajna prilikom žetve zobi negativno utjeću veća radna brzina i kosi teren. Naime, pri većoj radnoj...
KAKVOĆA SJEMENSKIH PŠENICA TVRTKE AGROMAIS D.O.O. U 2016. GODINI
KAKVOĆA SJEMENSKIH PŠENICA TVRTKE AGROMAIS D.O.O. U 2016. GODINI
Mirna Habuzin
U Hrvatskoj se sjeme pšenice proizvodi u dovoljnim količinama za razliku od drugih poljoprivrednih kultura. Proizvodnjom i doradom sjemena bavi se desetak velikih tvrtki, a među vodećima je Agromais d.o.o., koja sjeme pšenice proizvodi na vlastitim površinama i kod kooperanata. U 2016. godini u doradi pšenica bile su zastupljene sorte: Bologna, Ilico, Ingenio, Falado, Kraljica, Matea, Maja, Mia, SY Moisson i Vulkan. Cilj istraživanja bio je utvrditi kakvoću sjemenskih pšenica...
KANALI DISTRIBUCIJE MLINSKIH PROIZVODA NA PRIMJERU PODUZEĆA MLINOPROM D.O.O.
KANALI DISTRIBUCIJE MLINSKIH PROIZVODA NA PRIMJERU PODUZEĆA MLINOPROM D.O.O.
Mateja Bogati
U radu su opisani kanali distribucije mlinskih proizvoda poduzeća Mlinoprom d.o.o. s ciljem procjene prednosti i nedostataka distribucijskih kanala u poduzeću i utvrđivanja kanala koji je najčešći i najbolji za poduzeće. Svrha rada je ukazati na važnost najboljeg odabira kanala distribucije kojim će se olakšati prijenos proizvoda uz maksimalnu brzinu dostupnosti i razinu usluge, te se osigurati bolja kvaliteta proizvoda s obzirom da istraživano poduzeće plasira na tržište...
KANALI PRODAJE EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA
KANALI PRODAJE EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA
Antonija Brzaj
Predmet ovog rada je istražiti kanale prodaje ekološke poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj (RH) i zemljama Europske unije (EU), usporediti proizvodnju u Hrvatskoj i drugim zemljama, opisati kanale distribucije te utvrditi specifičnosti tržišta ekoloških poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (EPPP) u RH. Cilj rada temeljen je na provedenim dubinskim intervjuima s proizvođačima EPPP te su analizirani njihovi stavova o tržištu EPPP u RH s naglaskom na kanalima...
KARAKTERISTIKE MAGAREĆEG I KOBILJEG MLIJEKA TE NJEGOVO POTENCIJALNO TERAPEUTSKO DJELOVANJE NA HUMANO ZDRAVLJE
KARAKTERISTIKE MAGAREĆEG I KOBILJEG MLIJEKA TE NJEGOVO POTENCIJALNO TERAPEUTSKO DJELOVANJE NA HUMANO ZDRAVLJE
Gordana Kostić
Od davnina je upotreba mlijeka kopitara poznata u svijetu. U našim krajevima, u mediteranskom i priobalnom području magarac je uglavnom korišten kao radna životinja, a mlijeko magaraca se koristilo u liječenju bolesti dišnog sustava. U Republici Hrvatskoj definirane su tri pasmine magaraca: istarski magarac, sjevernojadranski magarac i primorsko-dinarski magarac, koji su na popisu ugroženih vrsta. U RH nastoji se popularizirati istarski magarac koji je uključen u uzgojni...
KOMPARATIVNA ANALIZA INVESTICIJSKIH  PROJEKATA GRADA BJELOVARA OD 2010. DO 2012.
KOMPARATIVNA ANALIZA INVESTICIJSKIH PROJEKATA GRADA BJELOVARA OD 2010. DO 2012.
Miroslav Šmit
Predmet rada je analiza i ocjena uspješnosti prijave projekata Grada Bjelovara na natječaje resornih ministarstava Republike Hrvatske i fondova Europske unije od 2010. do 2012., odnosno povlačenje sredstava iz drţavnog proračuna putem ministarstava te iz fondova Europske unije. Istraţivanjem je utvrĎeno da Grad u promatranom razdoblju nije bio osobito uspješan u ostvarivanju sredstava resornih ministarstava po javnim pozivima (prihvaćeno je 47,6% projekata, ali je ostvareno samo...

Paginacija