Paginacija

EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
Nikolina Forić
U sekundarnoj analizi rada istražuju se literaturni izvori o posljedicama koje za sobom ostavlja konvencionalna poljoprivreda, te koliko je nužno ponovno uspostaviti ekološku stabilnost koja je jedan od osnovnih preduvjeta održivog razvoja. Osnovni resurs održivog razvoja u ruralnom području koji se treba nastaviti poticati je ruralni turizam, te njegovi specifični oblici kao što su ekoturizam, agroturizam i ekoagroturizam, a u Hrvatskoj je naglašen potencijal za ekološku...
EKOLOŠKA PROIZVODNJA U SUTAVU KRAVA DOJILJA U TVRTKI PILOTOVA FARMA D.O.O.
EKOLOŠKA PROIZVODNJA U SUTAVU KRAVA DOJILJA U TVRTKI PILOTOVA FARMA D.O.O.
Ivan Kopecki
Ekološko govedarstvo javlja se kao odgovor na konvencionalni način uzgoja goveda. Na području RH postoje znatne neiskorištene, ekološki prihvatljive, pašnjačke površine koje je potrebno privesti svrsi. Ovim istraživanjem kao pozitivan model privođenja svrsi slobodnih pašnjačkih površina prikazana je tvrtka Pilotova farma d.o.o. čija se poduzetničko – poljoprivredna inicijativa može primijeniti i šire, odnosno na ukupnom nacionalnom prostoru Republike Hrvatske....
EKOLOŠKI UZGOJ ARONIJE NA IMANJU EKO BOBO TRGOVINA
EKOLOŠKI UZGOJ ARONIJE NA IMANJU EKO BOBO TRGOVINA
Mario Gerić
Istraživanje je provedeno na gospodarstvu „Eko Bobo“ koje se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji; u gradi Krapini. U postupku istraživanja obrađena je biljka aronija od njezine sadnje, pa do finalnog proizvoda. Istraživanje je obuhvatilo tehnologiju uzgoja aronije u 2011. godini kada je posađen jedan dio sadnica i obradu sadnica koje su posađene 2010 godine. Eko bobo trgovina raspolaže sa svom potrebnom mehanizacijom i opremom za uzgoj aronije, od sadnje do gotovih proizvoda...
EKONOMSKA ANALIZA PROJEKTA NAVODNJAVANJA U KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
EKONOMSKA ANALIZA PROJEKTA NAVODNJAVANJA U KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
Marin Belković
Koprivničko-križevačka županija je donijela Plan navodnjavanja, koji će se realizirati kroz faznu izgradnju i biti će temelj za razvoj sustava navodnjavanja na području Županije u segmentu planiranja, projektiranja i koordinacije izvođenja. U cilju utvrđivanja pretpostavke da plan navodnjavanja pridonosi razvoju poljoprivrede i da će se njegovom realizacijom postići šira društvena korist, izvršena je ekonomska analiza i procjena isplativosti Pilot projekta navodnjavanja...
Efekti primjene silaže crvene djeteline u hranidbi ovaca u bređosti i ranoj laktaciji
Efekti primjene silaže crvene djeteline u hranidbi ovaca u bređosti i ranoj laktaciji
Domagoj Stančec
Istraživanje o efikasnosti crvene djeteline kao potencijalne zamjene za koncentratna krmiva ili smjese u vrijeme kasne bređosti i perioda početka laktacije provedeno je u razdoblju od prosinca 2016. godine do travnja 2017. godine. Istraživanje je provedeno na ovčarskoj farmi Sveučilišta Harper Adams u Velikoj Britaniji. U istraživanju je sudjelovalo 45 ovaca podijeljenih u tri hranidbene skupine - 1. skupina: travna silaža i koncentrat, - 2. skupina: silaža crvene djeteline i...
Etnobotaničke i etnomedicinske značajke nekih samoniklih biljnih vrsta liburnijskog kraja
Etnobotaničke i etnomedicinske značajke nekih samoniklih biljnih vrsta liburnijskog kraja
Rozina Sambol
Nekoć davno čovjek je živio u skladu s prirodom i svoje je zdravstvene probleme rješavao posežući za samoniklim ljekovitim biljem iz svog okoliša intuitivno ga raspoznajući. Priprema različitih pripravaka i njihova primjena kao i ciljana prehrana pri određenim tegobama i oboljenjima bila je zastupljena do početka kultivacije biljaka kada čovjek počinje gubiti urođeni talent za razlučivanje otrovnog od ljekovitog bilja, da bi ga suvremeni čovjek potpuno potisnuo....
Evidentiranje poljoprivrednog zemljišta kroz model "geotagiranja" u ARKOD sustavu
Evidentiranje poljoprivrednog zemljišta kroz model "geotagiranja" u ARKOD sustavu
Emilija Lukić
Rad se bavi istraživanjem korištenja aplikacije geotagiranja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Radeći na evidentiranju poljoprivrednog zemljišta veći niz godina, geotagiranje kao jedna od metoda ARKOD funkcionalnosti uvedena novim Pravilnikom o evidenciji poljoprivrednog zemljišta (17/18) autorici se učinila vrlo korisnom i zanimljivom pa ju je odlučila istražiti i analizirati kroz anketu koju je provela među korisnicima te kroz fokus grupu koju čine kolegice i kolege koji...
Evidentiranje poljoprivrednog zemljišta kroz model "geotagiranja" u ARKOD sustavu
Evidentiranje poljoprivrednog zemljišta kroz model "geotagiranja" u ARKOD sustavu
Emilija Lukić
Rad se bavi istraživanjem korištenja aplikacije geotagiranja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Radeći na evidentiranju poljoprivrednog zemljišta veći niz godina, geotagiranje kao jedna od metoda ARKOD funkcionalnosti uvedena novim Pravilnikom o evidenciji poljoprivrednog zemljišta (17/18) autorici se učinila vrlo korisnom i zanimljivom pa ju je odlučila istražiti i analizirati kroz anketu koju je provela među korisnicima te kroz fokus grupu koju čine kolegice i kolege koji...
FENOTIPSKA SVOJSTVA KRIŽEVČKE KUKMASTE KOKOŠI I USPOREDBA SA STANDARDOM
FENOTIPSKA SVOJSTVA KRIŽEVČKE KUKMASTE KOKOŠI I USPOREDBA SA STANDARDOM
Marko Jelen
Istraživanje fenotipskih svojstava križevačke kukmaste kokoši bilo je provedeno na pet jata kokoši i pijetlova. Broj životinja po gospodarstvima u jatu je bio različit, od 13 do 5 kokoši i 5 do 1 pijetao. Provedeno je mjerenje vrijednosti za devet tjelesnih mjera: širina trupa, duljina trupa, dubina prsiju, duljina batka, duljina piska, duljina glave, duljina kljuna, širina glave i duljina prsne kosti. Od mjernih instrumenata pri izmjeri su korišteni vrpca i lydtinov štap. Iz...
FIZIKALNI, KEMIJSKI I BIOLOŠKI PARAMETRI KAKVOĆE VODE ZA PIĆE VODOCRPILIŠTA VELIKA GORICA
FIZIKALNI, KEMIJSKI I BIOLOŠKI PARAMETRI KAKVOĆE VODE ZA PIĆE VODOCRPILIŠTA VELIKA GORICA
Spomenko Triplat
U radu su obrađeni fizikalni, kemijski i biološki parametri kakvoće vode za piće uzoraka vode uzete na vodocrpilištu Velika Gorica u 2015. i 2016. godini čiji rezultati su dali uvid u kakvoću vode za piće u navedenim godinama. Poseban osvrt je bio na utjecaj godišnjih doba na navedene parametre te na prisutnost atrazina u vodi za piće, praćenjem njegove koncentracije u odnosu na Pravilnikom propisane MDK. Svrha rada je upoznati se sa kakvoćom vode za piće, vodoopskrbe na...
GNOJIDBA RAJČICE U HIDROPONSKOM UZGOJU
GNOJIDBA RAJČICE U HIDROPONSKOM UZGOJU
Ivan Brandt
Istraživanje je provedeno tijekom 2014. godine u zaštićenom prostoru tvrtke Zeleni Hit d.o.o. iz Ljubljane. Cilj istraživanja bio je utvrditi gnojidbu i dinamiku hraniva tijekom vegetacije te prinos rajčice sorte Berberana F1. Rajčica je uzgajana na površini plastenika 700 m2 na inertnom supstratu. Tijekom vegetacije fertirigacijom su osigurana hraniva za rast i razvoj. Koncentracije hranjive otopine pripremana je prema preporukama laboratorija dr. B. Pottmanna iz Njemačke koji je...
GODSPODARSKA VALORIZACIJA GROŽĐA RAZLIČITIH BELINA U VINOGRADIMA TRGOCENTAR D.O.O. ZABOK
GODSPODARSKA VALORIZACIJA GROŽĐA RAZLIČITIH BELINA U VINOGRADIMA TRGOCENTAR D.O.O. ZABOK
Velimir Kučko
U vinogradu poduzeća Trgocentar d.o.o. Zabok, regija Središnja bregovita Hrvatska, podregija Zagorje- Međimurje, vinogorje Zabok, u sklopu projekta koji se odvijao u dvije faze zasađene su različite autohtone hrvatske sorte, a posebno vodeći računa o sortama koje su podrijetlom s područja Hrvatskog zagorja. Tijekom vegetacijske 2021. analiziran je urod (prosječni urod po trsu, prosječna težina grozda, urod po hektaru) i kvaliteta mošta (°Brix, specifična gustoća,...

Paginacija