Paginacija

UTJECAJ GNOJIDBE DUŠIKOM NA PRINOS STABLJIKE I SJEMENA LANA (Linum usitatissimum L.)
UTJECAJ GNOJIDBE DUŠIKOM NA PRINOS STABLJIKE I SJEMENA LANA (Linum usitatissimum L.)
Leo Ljubić
Ovaj rad daje prikaz istraživanja provedenog na pokušalištu Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima u 2022. godini. U radu se iznose rezultati morfoloških i gospodarskih svojstava predivog lana sorte Agatha gnojene s četiri različite količina dušika (0, 30, 60 i 90 kg/ha) primijenjenih u različito vrijeme. Poljski pokus postavljen je prema metodi slučajnog bloknog rasporeda u četiri ponavljanja. Površina osnovne parcele u pokusu bila je 5 m2 (1 m x 5 m). Na površinama su...
UTJECAJ GNOJIDBE NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE I DULJINU CVATNJE KUGLSTOG ŠĆIRA (Gompherena Globosa L.)
UTJECAJ GNOJIDBE NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE I DULJINU CVATNJE KUGLSTOG ŠĆIRA (Gompherena Globosa L.)
Neven Boroša
Gomphrena globosa je kod nas u Hrvatskoj relativno nepoznata ukrasna biljka koja spada u porodicu Amaranthacea (šćireve). Ubraja se u jednogodišnje cvjetne vrste, koristi se kao ukras na cvjetnoj gredici, ali se može sušiti i upotrebljavati za izradu suhih aranžmana. Nije zahtjevna u pogledu tla, vlage, otporna je na bolesti i štetnike, te zbog svojih pozitivnih karakteristike predstavlja idealne vrste za gradske površine i privatne vrtove. Istraživanje je provedeno na...
UTJECAJ GNOJIDBE NA ODREĐENA KVALITATIVNA I KVANTITATIVNA SVOJSTVA  RAZLIČITIH SORATA PŠENICE NA OPG-U PLANTAK U 2020.
UTJECAJ GNOJIDBE NA ODREĐENA KVALITATIVNA I KVANTITATIVNA SVOJSTVA RAZLIČITIH SORATA PŠENICE NA OPG-U PLANTAK U 2020.
Andrija Vidović
Pšenica je najznačajniji ratarski usjev i jedna je od najrasprostranjenijih žitarica u svijetu, a prema ukupnim zasijanim površinama je na prvom mjestu. Nezamjenjiva je u ishrani ljudi kao glavna krušarica te je izvor jednog od osnovnih prehrambenih proizvoda u prehrani ljudi, te je predmet istraživanja utjecaja agrotehničkih mjera, a posebno gnojidbe na visinu prinosa i kvalitetu zrna. Istraživanje je provedeno na OPG Plantak u 2019. na 2020. godinu. To je obiteljsko poljoprivredno...
UTJECAJ GNOJIDBE NA PRINOS I KEMIJSKI SASTAV ŠPINATA
UTJECAJ GNOJIDBE NA PRINOS I KEMIJSKI SASTAV ŠPINATA
Ana Mikulec
Pokus je postavljen na proizvodnoj površini Srednje gospodarske škole u Križevcima. Uzgajan je špinat, sorta Norvak. Analize kemijskog sastava i komponenti prinosa izvršene su u laboratoriju Visokog gospodarskog učilišta. Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj različite gnojidbe na prinos i komponente prinosa špinata te na neka kemijska svojstva. Najveći biološki i tržni prinos špinata postignut je na varijanti konvencionalne gnojidbe. Također je u špinatu s te varijanti...
UTJECAJ GNOJIDBE NA PRINOS I KVALITATIVNE POKAZATELJE SORATA PŠENICE U MAKROPOKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
UTJECAJ GNOJIDBE NA PRINOS I KVALITATIVNE POKAZATELJE SORATA PŠENICE U MAKROPOKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
Dino Zanić
U ovom radu analizira se pokus Petrokemije u kojem se prati utjecaj III. prihrane dušikom na kvalitativne i kvantitanivne pokazatelje pšenice na pokusnim površinama Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Pokus je posijan 25.10.2016. te je predkultura bila lupina. U pokusu je posijano 9 sorata pšenice: Sofru, Graindor,Athlon, Julie, Izalco, Lenoy, Hyfi, Renan i Bernstein, te je pokus posijan u 3 varijante. Tijekom pokusa pratile su se faze ravoja pšenice, te su se radila...
UTJECAJ GNOJIDBE NA PRINOS KRUMPIRA U EKOLOŠKOM UZGOJU NA GOSPODARSTVU SCHULTENHOF
UTJECAJ GNOJIDBE NA PRINOS KRUMPIRA U EKOLOŠKOM UZGOJU NA GOSPODARSTVU SCHULTENHOF
Stjepan Škrljak
Cilj istraživanja bio je prikazati utjecaj ekološke gnojidbe na prinos gomolja krumpira na ekološkom gospodarstvu Schultenhof u Njemačkoj u 2017. godini. Uzgajano je osam sorti krumpira. Tri sorte su sađene ranije a pet kasnije. Gnojidba je izvršena samo nakon sadnje. Korišteno je granulirano ekološko gnojivo Haarmehl-Pallets u količini 590 kg/ha. Od uzgajanih sorti krumpira ranijeg roka sadnje, najveći prinos ostvaren je sa sortom Leyla 15 t/ha. Sorte krumpira sađene u ranijem...
UTJECAJ GODIŠNJEG DOBA NA KOLIČINU I KVALITATIVNA SVOJSTVA MLIJEKA
UTJECAJ GODIŠNJEG DOBA NA KOLIČINU I KVALITATIVNA SVOJSTVA MLIJEKA
Petra Podgorelec
Mlijeko je zasigurno jedan od vrjednijih prehrambenih proizvoda animalnog podrijetla, a koristi se gotovo u čitavom svijetu. Sastav kravljeg mlijeka je vrlo važno kvalitativno svojstvo proizvođačima mlijeka, prehrambenoj industriji mlijeka, kao i samim potrošačima. Mlijeko u svom sastavu sadrži vrlo vrijedne mikronutritivne tvari (kalcij, fosfor, vitamine B i D), visoko kvalitetne proteine (poput kazeina) te masne kiseline mliječne masti koje imaju vrlo povoljan utjecaj na zdravlje...
UTJECAJ GREŠAKA UZORKOVANJA MLIJEKA NA KONAČNI REZULTAT LABORATORISJKIH ISPITIVANJA U SLKM-U OD 2004.-2011.
UTJECAJ GREŠAKA UZORKOVANJA MLIJEKA NA KONAČNI REZULTAT LABORATORISJKIH ISPITIVANJA U SLKM-U OD 2004.-2011.
Tomislav Bahunek
Utvrđen je utjecaj grešaka uzorkovanja mlijeka na konačni rezultat laboratorijskih ispitivanja provedenih u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji (HPA) – Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka (SLKM-u) u Križevačkoj poljani u Križevcima, za razdoblje od 2004. do 2011. U tom vremenskom razdoblju ukupno je analizirano 5 416 658 komercijalnih i 6 056 947 selekcijskih uzoraka kravljeg, kozjeg i ovčjeg mlijeka. Iz dostupnih podataka može se zaključiti da niti značajnim...
UTJECAJ HRANIDBE PRASADI MLIJEČNOM ZAMJENICOM NA REZULTATE U UZGOJU
UTJECAJ HRANIDBE PRASADI MLIJEČNOM ZAMJENICOM NA REZULTATE U UZGOJU
Ivan Vrabec
Istražen je utjecaj hranidbe mliječnom zamjenicom na rezultate u uzgoju prasadi do odbića. Istraživanje je provedeno u dva navrta na svinjogojskoj farmi Sveučilišta Harper Adams u Velikoj Britaniji. U prvom istraživanju bilo je 61 prase u tri grupe, prasad A i B grupe bila je hranjena krmačinim mlijekom i predstarterom, a prasad u trećoj grupi je uz ovaj obrok dobivala je i mliječnu zamjenicu. U grupi A i B mortalitet prasadi bio je 5,9 odnosno 4,2 % dok je u C grupi prasadi...
UTJECAJ HRANIDBE S DODATKOM SJEMENA KONOPLJE NA REZULTETE TOVA PILIĆA
UTJECAJ HRANIDBE S DODATKOM SJEMENA KONOPLJE NA REZULTETE TOVA PILIĆA
Jurica Lukinić
Istraţivanje je provedeno s ciljem utvrĎivanja utjecaja dodatka sjemena industrijske konoplje na rezultate tova pilića. Ukupno 60 brojlera podijeljeno je u 3 skupine po 20 kljunova. Tov je trajao 45 dana, nakon čega je klaoničkom obradom te daljnjim rasjekom i analizom rezultata utvrĎen utjecaj hranidbe s dodatkom od 5% i 10% sjemena industrijske konoplje na praćene parametre (tjelesna masa, konverzija hrane, dnevni prirast, klaonička masa, randman, i masa pojedinih dijelova u...
UTJECAJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA ARKOD NA POSLOVANJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
UTJECAJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA ARKOD NA POSLOVANJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Lovro Ivančić
Cilj ovog rada bio je metodom anketiranja saznati pomaže li ARKOD poljoprivrednicima u organizaciji i planiranju poslovanja na njihovim gospodarstvima te koje su eventualne prilike za poboljšanje informacijskog sustava. Istraživanje je provedeno 2021. godine metodom anketiranja. Anketirana su 52 poljoprivredna proizvođača koja se koriste informacijskim sustavom ARKOD. Rezultati dobiveni metodom anketiranja analizirani su, statistički obrađeni i grafički prikazani. Više od polovice...
UTJECAJ KAMENOG BRAŠNA NA KVANTITETU I KVALITETU ZRNA KUKURUZA ONDINA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŢEVCIMA U 2014.
UTJECAJ KAMENOG BRAŠNA NA KVANTITETU I KVALITETU ZRNA KUKURUZA ONDINA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŢEVCIMA U 2014.
Sandro Stjepan Sakač
Pokus tretiranja kukuruza 5% otopinom kamenog proveden je na Visokom gospodarskom učilišti u Kriţevcima. Pokus je postavljen na hibridu Ondina koji spada u FAO grupu 200 iz sjemenarske kuće Syngenta. Pokus je postavljen sa dvije varijante svaka u pet ponavljanja.Svaka parcelica je imala površinu od 10 metara kvadratnih. Naizmjenično su se na površini širine 3 metra i duţine 100 metara izmijenjivale varijante, kontrola i treirana varijanta sa 5% otopinom kamenog brašna. Pokus je bio...

Paginacija