Paginacija

UTJECAJ SORTE I BRZINE KRETANJA NA KAKVOĆU RADA UREĐAJA ZA VAĐENJE KRUMPIRA
UTJECAJ SORTE I BRZINE KRETANJA NA KAKVOĆU RADA UREĐAJA ZA VAĐENJE KRUMPIRA
Miro Gosarić
U završnom radu istraživan je utjecaj brzine kretanja kombajna i sortne karakteristike dviju sorti krumpira na kakvoću rada. Istraživanje je provedeno na OPG Srpak jednorednim vučenim kombajnom marke Grimme SE140 u vađenju dviju sorta krumpira, Vineta i Marabel. Nakon utvrđivanja gubitaka gomolja utvrđeno je da pri većim brzinama kombajn ima veći radni učinak ali i veće gubitke što je izraženije kod sorte Marabel.
UTJECAJ SORTE NA KOMPONENTE PRINOSA MALINE
UTJECAJ SORTE NA KOMPONENTE PRINOSA MALINE
Martina Bahat
Malina ( Rubus idaeus) je višegodišnja samonikla biljka, pripada redu Rosales, obitelji Rosaceae, podobitelji Rosaideae, rodu Rubus, podrodu Idaeobatus. Vjeruje se da je malina podrijetlom iz Juţne Azije i da je toliko stara da su je jeli i špiljski ljudi. Kroz vjekove cijenjena je kao ljekovita biljka. Stari Grci pripisivali su joj moć poticanja plodnosti, u koju su svrhu više koristili njene listove nego plodove. MeĊutim, oĉaravajući okus ploda maline najzasluţniji je za njen...
UTJECAJ SORTE NA PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA RAJČICE UZGAJANE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU
UTJECAJ SORTE NA PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA RAJČICE UZGAJANE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU
Denis Aleksić
Kod uzgoja rajčice u zaštićenom prostoru vrlo je važan pravilan odabir sortimenta. Biraju se sorte visoke indeterminantne stabljike, dobre otpornosti na pucanje i održivosti na prodajnom mjestu koje dobro zameću plodove i u nepovoljnim uvjetima poput niskih ili visokih temperatura i relativne vlage zraka te slabog intenziteta svijetla. Kako se na tržištu stalno pojavljuju nove sorte prije uvođenja u proizvodnju poželjno ih je provjeriti. Stoga je u plasteniku obiteljskog...
UTJECAJ SORTE NA PRINOS KUPINA NA OPG-U ŠPOLJARIĆ
UTJECAJ SORTE NA PRINOS KUPINA NA OPG-U ŠPOLJARIĆ
Mateja Semper
Kupina (Rubus fruticosus agg.) je biljka penjačica iz roda Rubus porodice ruža (Rosaceae). U svijetu je poznato oko 375 sorata kupine, dok se intenzivno uzgaja oko 20 sorata. Plod kupine se koristi u prehrani kao voće, ali služi za preradu sokova, kupinovih vina te džemova. Istraživanje je provedeno na sortama kupina Dirksen Thornless, Thornfree i Black Satin, a cilj istraživanja je bio utvrditi razlike u prinosima između navedenih sorti. Sorta Dirksen Thornless porijeklom je iz...
UTJECAJ TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA UREĐAJA KOMBAJNA U ŽETVI ŽITARICA NA KAKVOĆU RADA
UTJECAJ TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA UREĐAJA KOMBAJNA U ŽETVI ŽITARICA NA KAKVOĆU RADA
Matej Makar
U ovom radu istraživane su konstrukcijske karakteristike dva tipa kombajna marke Claas na kakvoću rada. Istraživanje se vršilo na dva različita gospodarstva u proizvodnji ječma sorte Rex. To je ječam hrvatske selekcije visoke kakvoće te ima široki spektar primjene npr. u pivarstvu za slad i sl.. Nakon analize podataka utvrđeno je da noviji model ima neke prednosti tokom vršidbe pokošenih stabljika ječma zbog boljih konstrukcijskih rješenja bubnja i vršalice, dok je postupak...
UTJECAJ TEHNOLOGIJE UZGOJA NA PRINOS I SASTAVNICE PRINOSA KRASTAVACA ZA PRERADU
UTJECAJ TEHNOLOGIJE UZGOJA NA PRINOS I SASTAVNICE PRINOSA KRASTAVACA ZA PRERADU
Vlatka Brlečić Vrabec
U pokusu postavljenom na obiteljskom gospodarstvu tijekom 2013. na lokaciji sjeverozapadne Hrvatske istraživana su dva hibrida krastavaca za preradu Ajax i Crispina te dva načina uzgoja, iz presadnica i izravnom sjetvom. Sjetva, odnosno sadnja je obavljena isti dan. Krastavci su uzgajani na malču od crne polietilenske folije, na armaturi, a tijekom uzgoja su provođene standardne mjere njege. Prilikom višekratnih berbi (u prosjeku četiri puta tjedno) ubrani plodovi razvrstani su u klase...
UTJECAJ TLA NA RAST, RAZVOJ I KEMIJSKI SASTAV USKOLISNOG TRPUTCA (Plantago lanceolata L.)
UTJECAJ TLA NA RAST, RAZVOJ I KEMIJSKI SASTAV USKOLISNOG TRPUTCA (Plantago lanceolata L.)
Valentina Brleković
Cilj ovog rada je istražiti utjecaj staništa na morfološke i kemijske karakteristike uskolisnog trputca (Plantago lanceolata L.). Istraživanje je provedeno na području Planine Donje gdje su uzeti uzorci biljnog materijala i tla sa četiri različita staništa. Tijekom vegetacije provedena su morfološka mjerenja. U Agrokemijskom laboratoriju na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, određena su kemijska svojstva tla (pH reakcija, postotak humusa, sadržaj fosfora, kalija,...
UTJECAJ VEGETACIJSKE GODINE NA POKAZATELJE SKLADIŠNE I TEHNOLOŠKE KVALITETE PŠENICE U TEHNOLOŠKOM POSTUPKU TVORNICE MLINOVI I PEKARA PODRAVKA D.D.
UTJECAJ VEGETACIJSKE GODINE NA POKAZATELJE SKLADIŠNE I TEHNOLOŠKE KVALITETE PŠENICE U TEHNOLOŠKOM POSTUPKU TVORNICE MLINOVI I PEKARA PODRAVKA D.D.
Hrvoje Đuranec
U ovom radu istraživan je utjecaj vegetacijske godine u 2012. i 2013. godini na pokazatelje skladišne i tehnološke kvalitete pšenice u tehnološkom postupku Tvornice mlinovi i pekara, Podravka d.d. Utvrđeno je da su svi ispitivani kultivari pšenice; Bc Adriana, Bc Marina i Bc Mira imali signifikantno lošije pokazatelje skladišne i tehnološke kvalitete kod prijema u Tvornicu mlinovi i pekara Podravke d.d. tijekom žetve 2013. u usporedbi s 2012. godinom. Signifikantno lošiji...
UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA FAZE RAZVOJA SOJE U MIKROPOKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA FAZE RAZVOJA SOJE U MIKROPOKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
Antonela Vukadin
Soja je kultura koja je danas rasprostranjena širom svijeta. Na području Hrvatske soja se prvi put pojavljuje između 1876. i 1878. godine. Najveće površine zasijane sojom nalaze se u Sjevernoj Americi, dok u Hrvatskoj se najveće površine sojom nalaze u Slavoniji i Baranji. Agrotehnička važnost soje je vrlo velika jer soja posjeduje kvržice koje se nalaze na korijenu biljaka i žive u simbiozi s bakterijama. Njihov zadatak je da dušik iz zraka pretvaraju u dušik lako pristupačan...
UTVRĐIVANJE PARAMETARA ONEČIŠĆENJA OTPADNIH VODA NA GRADSKOM PROČISTAČU VELIKA GORICA 2012./2013.
UTVRĐIVANJE PARAMETARA ONEČIŠĆENJA OTPADNIH VODA NA GRADSKOM PROČISTAČU VELIKA GORICA 2012./2013.
Anđelko Jurenić
Sustav za pročišćavanje otpadnih voda je ispravan način kako čovjek treba odgovorno postupati prema vodi uzetoj iz prirode te njenom vraćanju u istu. Vodu valja pročistiti do tog stupnja da njenim ponovnim vraćanjem ne narušimo prirodnu ravnotežu i kvalitetu okoliša. Poboljšanje sustava za pročišćavanje otpadnih voda u Hrvatskoj je prioritet Nacionalne strategije zaštite okoliša (NN 46/2002). Nužno je usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s Direktivom 91/271/EEZ o...
UTVRĐIVANJE TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA DVOREDNOG KOMBAJNA PRI VAĐENJU KRUMPIRA
UTVRĐIVANJE TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA DVOREDNOG KOMBAJNA PRI VAĐENJU KRUMPIRA
Luka Krčmar
U radu je istraživan rad vučenog dvorednog kombajna GRIMME SE 260. Utvrđivana je radna brzina uređaja pri vađenju krumpira, radni učinak i gubitci. Mjerenja su izvršena kod tri različita stupnja prijenosa. Nakon prolaza dvorednog kombajna za vađenje i transport krumpira do spremnika, utvrdila se količina krumpira koja je ostala na parceli. Utvrđivan je bio broj gomolja (kom.) i masa gomolja (kg). Dobiveni podatci pokazali su da veća brzina kretanja kombajna rezultira većim...
UZGOJ GOVEDA U SUSTAVU KRAVA-TELE NA OPG-U MILAN JURČEVIĆ
UZGOJ GOVEDA U SUSTAVU KRAVA-TELE NA OPG-U MILAN JURČEVIĆ
Danijel Jurčević
Istraživanje uzgoja sustav krava-tele provedeno je na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) Jurčević iz mjesta Ladislav, općina Hercegovac koja se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Istraživanje je provedeno u razdoblju od 2011. do 2017. godine. Vlasnik OPG Jurčević je Milan Jurčević ujedno je i jedini člana gospodarstva koje se bavi proizvodnjom mesa junadi i sustavom krava-tele od 2011. godine. Prvotno se gospodarstvo bavilo proizvodnjom mlijeka, da bi se 2011....

Paginacija