Paginacija

REZULTATI VALIVOSTI I KVALITETA JAJA KRIŽEVAČKE KUKMICE U 2020.
REZULTATI VALIVOSTI I KVALITETA JAJA KRIŽEVAČKE KUKMICE U 2020.
Leon Bogatirov
Križevačka kukmasta kokoš nastala je osamdesetih godina prošlog stoljeća. Kokoši su planski križane s pijetlovima orpington pasmine uzgajanim u Kalničkom prigorju. Pijetlovi teže 4 kg, a kokoši 2,5 - 3 kg. Pasminu karakterizira bujno perje, koje je žuto-crno obrubljeno. Tijelo je kvadratično, skladno, a pijetlovi su posebno ponosnog držanja. Glava je srednje veličine. Na njoj se nalazi kukmica narančasto-žute boje kod pijetlova, a crno-smeđe kod kokica. Krijesta je...
RURALNI RAZVOJ KROZ PROJEKTE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE "MEĐIMURSKI DOLI I BREGI"
RURALNI RAZVOJ KROZ PROJEKTE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE "MEĐIMURSKI DOLI I BREGI"
Ines Majnić
U radu se analizira rad Lokalne akcijske grupe MeĎimurski doli i bregi u razdoblju od osnivanja LAG-a do danas. LAG MeĎimurski doli i bregi predstavlja dobar primjer poticanja ruralnog razvoja kroz primjenu ruralnih i regionalnih politika EU. Osim vlastitih natječaja i projekata LAG pomaţe svojim članovima da se prijave na nacionalne i meĎunarodne fondove kao i na natječaje zaklada, jedinica lokalne i regionalne samouprave, Ministarstava i drugih donatora i natječaja za projekte. LAG...
RURALNO TURISTIČKI POTENCIJALI IZLETIŠTA  "NA MALENOM BRIJEGU
RURALNO TURISTIČKI POTENCIJALI IZLETIŠTA "NA MALENOM BRIJEGU
Martina Halauš
U radu se prikazuju ruralno turistički potencijali izletišta „Na malenom brijegu“ u mjestu Ribnjačka u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Putem intervjua s vlasnikom izletišta i analizom ostalih relevantnih izvora podataka analizirana je specifičnost izletišta i njegove ponude u ukupnoj ponudi ruralnog turizma i turizma Bjelovarsko-bilogorske županije. Zaključak rada je da izletište „Na malenom brijegu“ predstavlja primjer dobre prakse poljoprivrednih, proizvođačkih,...
Rekonstrukcija i opremanje objekata za uzgoj nesilica peradarske farme Derifaj
Rekonstrukcija i opremanje objekata za uzgoj nesilica peradarske farme Derifaj
Stjepan Kasumović
U posljednjih nekoliko desetljeća konzumacija svježih jaja je u stalnom porastu na globalnoj razini. U Republici Hrvatskoj proizvodnja jaja ima strateški znaĉaj za domaće gospodarstvo. Poĉetkom intenzivne proizvodnje jaja kod nas može se smatrati razdoblje nakon 1962. godine. Tada se grade prve društvene farme i zapoĉinje organizirana, industrijalizirana proizvodnja konzumnih jaja. Ukupna proizvodnja jaja raste po prosjeĉnoj godišnjoj stopi oko 4,3% ( 2,7% u privatnim i 15,3% u...
SADRŽAJ  MINERALA U LISTU I CVIJETU PRAVE LAVANDE (Lavandula angustifolia Mill.) I LAVANDINA (Lavandula intermedia Emeric ex Loisel.)
SADRŽAJ MINERALA U LISTU I CVIJETU PRAVE LAVANDE (Lavandula angustifolia Mill.) I LAVANDINA (Lavandula intermedia Emeric ex Loisel.)
Branimir Jambrišak
Lavande i lavandini su višegodišnje, kserofitne, polugrmolike biljke iz porodice Lamiaceae. Prvi zapisi o lavandi (Lavandula angustifolia Mill.) govore da potječe iz XIII. stoljeća i to vrijeme se smatra početkom širenja te vrste u srednjoj Europi, dok se uzgoj hibridne lavande (Lavandula × intermedia Emeric ex Loisel.) spominje u XVI. stoljeću. Pripadaju skupini ljekovitih i aromatičnih biljaka porijeklom iz zapadnog dijela Sredozemlja, a uzgajaju se zbog cvjetova koji sadrže...
SAKUPLJANJE I UPOTREBA AROMATIČNOG I LJEKOVITOG BILJA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO
SAKUPLJANJE I UPOTREBA AROMATIČNOG I LJEKOVITOG BILJA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO
Marina Mišura
Ljekovito i aromatično bilje dragocjen je dodatak u svakom kućanstvu. Ono je uvijek cijenjeno zbog primjene u kulinarstvu, kozmetici te u ljekovite svrhe. Cilj ovog rada je istražiti stavove ispitanika putem provedene ankete te dobiti uvid u informiranost stanovnika o sakupljanju i upotrebi ljekovitog i aromatičnog bilja na području općine Sveti Ivan Žabno. Kao istraživačka metoda prikupljanja podataka u radu je korišten anketni upitnik pod nazivom „Sakupljanje samoniklog i...
SJEMENSKA PROIZVODNJA GRAHA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU PONGRAČIĆ U 2015.
SJEMENSKA PROIZVODNJA GRAHA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU PONGRAČIĆ U 2015.
Ivana Pongračić
U radu se analizira proizvodnja standardnog sjemena graha na OPG-u Pongračić u 2015. godini. U sjemenskoj proizvodnji nalazila se sorta graha Trešnjevac, sjetva se vršila u optimalnom roku 04.05.2016. na površini 1,87 ha. Na OPG-u Pongračić stručni nadzor vršen je u dva navrata, prva prvi pregled vršen je datuma 7.7.2015. u stadiju cvatnje iz koje je zaključeno da nije prisutna bakterija Xanthomonas phaseoli. Drugi pregled radio se 3.8.2015. tj. sredina fiziološke zriobe te nisu...
SJEMENSKA PROIZVODNJA HIBRIDNOG KUKURUZA U SJEMENARSKOJ ZADRUZI "GRAMINEA" PITOMAČA U 2017.
SJEMENSKA PROIZVODNJA HIBRIDNOG KUKURUZA U SJEMENARSKOJ ZADRUZI "GRAMINEA" PITOMAČA U 2017.
Matea Tržić
Istraživanjem proizvodnje sjemenskog kukuruza u sjemenarskoj zadruzi Graminea u 2017. godini mogu zaključiti da to nije jednostavan i lak proces. Od same sjetve na 18 ha gdje se linije majke siju u šest redova zajedno sa linijom oca koji se sije u tri reda u tri navrata. U radu su također prikazane kvalitete linija majke i oca da bi dobili odabrani hibrid, u ovom radu je to Osječki hibrid Drava 404. U proizvodnji je propisana obaveza od najmanje 6 pregleda od strane licenciranog...
SJEMENSKA PROIZVODNJA PŠENICE U POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI VELIKA PISANICA U 2018. Završni rad Kriţevci,
SJEMENSKA PROIZVODNJA PŠENICE U POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI VELIKA PISANICA U 2018. Završni rad Kriţevci,
Kristijan Žager
Poljoprivredna zadruga Velika Pisanica već dugi niz godina proizvodi sjemensku pšenicu za sjemenarsku kuću RWA, siju sorte najpovoljnije za proizvodnju u podneblju Bilogore. U ovom završnom radu obrađene su četiri sorte sjemenarske kuće RWA, Predkultura je bila soja, uljana repica i kukuruz. Obrada tla bila je obavljena u optimalno vrijeme. Sjetva je bila obavljena 12.10.2017. do 02.11.2017. Tretiranje protiv korova provedeno je sa Alistergrandeom prije nicanja. Prihrana provedena u...
SMJERNICE RAZVOJA EKO SAJMA U ČAZMI IZ PERSPEKTIVE EKOLOŠKIH PROIZVOĐAČA
SMJERNICE RAZVOJA EKO SAJMA U ČAZMI IZ PERSPEKTIVE EKOLOŠKIH PROIZVOĐAČA
Željka Sinković
Ekološka poljoprivreda poljoprivredna je proizvodnja koja ne koristi agrokemikalije. Osnovna načela takve proizvodnje ukazuju na pravilnu obradu tla, poštivanje plodoreda, sadnja raznih sorti, očuvanje biološke raznolikosti te sve manja ovisnost o industriji i iskorištavanju neobnovljivih izvora energije. Eko sajmovi su manifestacije koje okupljaju proizvođače eko proizvoda kako bi izravnom prodajom kupcima ponudili svoje proizvode. Održavaju se cijelu godinu diljem Hrvatske....
SMJEŠTAJ SVINJA I OPREMA NA REPRODUKCIJSKOJ FARMI GRADEC 2., BELJE D.D.
SMJEŠTAJ SVINJA I OPREMA NA REPRODUKCIJSKOJ FARMI GRADEC 2., BELJE D.D.
Josip Kolarić
Prve asocijacije na spomen svinjogojstva danas su svakako moderne farme koje postoje diljem svijeta, od SAD-a, Francuske, Kine pa do Australije. Svaka takva farma ovisi o nekoliko čimbenika koji utječu na proizvodnost i budućnost farme, a među najznačajnijim čimbenicima svakako je oprema, odnosno tehnologija koja se koristi na farmi te način smještaja svinja, radilo se o intenzivnoj ili ekstenzivnoj proizvodnji. Farme intenzivne svinjogojske proizvodnje ponajviše karakterizira visok...

Paginacija