Paginacija

PROJEKT OTVARANJA POSLOVNE JEDINICE ROBIN D.O.O. U KRIŽEVCIMA
U KONTEKSTU ZASTUPLJENOSTI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA
PROJEKT OTVARANJA POSLOVNE JEDINICE ROBIN D.O.O. U KRIŽEVCIMA U KONTEKSTU ZASTUPLJENOSTI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA
Ivana Čeredar
Kako bi se neki pothvat smatrao projektom, mora posjedovati određene karakteristike. Svaki projekt ima cilj i svrhu, sadrži dovoljnu količinu noviteta, izvode ga ljudi koje vodi voditelj projekta, postoji sponzor, resursi su ograničeni, mora sadržavati vremenski plan i raspored te ima sustav kontrole. Projekti su aktivnosti koje imaju financijsko i vremensko ograničenje. ROBIN trgovačko društvo za ugostiteljstvo i trgovinu, d.o.o. sa sjedištem u Križevcima ima dugogodišnju...
PROJEKT SUVREMENOG UPRAVLJANJA POSTOJEĆIM ODLAGALIŠTEM KOMUNALNOG OTPADA „PIŠKORNICA“
PROJEKT SUVREMENOG UPRAVLJANJA POSTOJEĆIM ODLAGALIŠTEM KOMUNALNOG OTPADA „PIŠKORNICA“
Tomislav Petričec
Gospodarenje otpadom danas više nije samo jednostavno prikupljanje i odlaganje sveukupnog otpada, nego je to složeniji proces s velikim brojem aktivnosti koje su međuovisne. Današnji problem otpada sastoji se od tri aktivnosti: stvaranje – skupljanje – zbrinjavanje.. U ovom projektu je opisano kompletno gospodarenje otpadom, što znači način sakupljanja, odvoza, prihvaćanja, te zbrinjavanje otada na komunalnom odlagalištu „Piškornica“ u Koprivnici. Bitna stavka projekta su...
PROJEKTI GRADA KRIŽEVACA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA
PROJEKTI GRADA KRIŽEVACA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA
Neven Kovačević
U radu se primjenjuje koncept održivog razvoja na odabrane projekte u Križevcima u razdoblju 2017. – 2020. Na temelju provedbe strukturiranog intervjua s donositeljima odluka i ankete s partnerima na projektima dobiveni su podaci koji su analizirani i međusobno uspoređeni. Analizirani projekti sadržavali su neke dimenzije održivosti kao što su biološko-ekološka, ekonomska, socio-kulturalna i politička dimenzija održivosti. U radu se zaključuje da projekti u Križevcima imaju...
PROLJETNA PONUDA SJEMENSKOG I SADNOG REPROMATERIJALA U POLJOCENTRU D.O.O. PRODAVAONICA BR. 1 KRIŽEVCI U 2019.
PROLJETNA PONUDA SJEMENSKOG I SADNOG REPROMATERIJALA U POLJOCENTRU D.O.O. PRODAVAONICA BR. 1 KRIŽEVCI U 2019.
Mihaela Benjak
Izbor proljetnog repromaterijala u poljoapoteci Poljocentar u prodavaonici br. 1 bio je raznovrstan. Poljocentar posluje sa skoro svim proizvođačima i distributerima poljoprivrednog repromaterijala u Hrvatskoj: BC Institut d.d. Zagreb (BC), Pioneer sjeme d.o.o. (Pioneer), Poljodar tim d.o.o., Daruvar (Poljodar), Raiffeisen Agro Hrvatska (RWA), KWS sjeme d.o.o. (KWS), Petrokemija d.d., Chromos-Agro, Syngenta, Agrochem Maks, Bayer, BASF, Genera, Monsanto, Herbos, Stockton i dr. Podaci su...
PROLJETNI IZBOR SJEMENSKOG REPROMATERIJALA U POLJOAPOTECI MAROLT D.O.O. U 2019.
PROLJETNI IZBOR SJEMENSKOG REPROMATERIJALA U POLJOAPOTECI MAROLT D.O.O. U 2019.
Dejan Benjak
Bez sjemenskog poljoprivrednog repromaterijala nema ni poljoprivredne proizvodnje. Poznavanjem asortimana i stanja na tržištu uvelike si možemo olakšati poljoprivrednu proizvodnju. U poljoapoteci Marolt d.o.o. izbor proljetnog repromaterijala bio je raznolik i odlično se uskladio sa potrebama kupaca. Dobavljači repromaterijala sa kojima poduzeće Marolt d.o.o. posluje su: BC Institut Zagreb, Pioneer, KWS, Dekalb, Poljoprivredni institut Osijek, RWA, Sygenta, Mladen Commerce i Zki. U...
PROMIDŽBA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U REPUBLICI HRVATSKOJ
PROMIDŽBA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Patricija Tirić
Ekološka poljoprivreda poznata pod nazivom organska ili živa poljoprivreda, poseban je sustav održivog gospodarenja u poljoprivredi, pa tako o sve većem interesu za ovu poljoprivredu svjedoče brojni nazivi koji je prisutan u suvremeno doba, te se slično očekuje da će tako biti i u budućnosti. Danas je konvencionalna poljoprivreda opasna prijetnja za okoliš i samog čovjeka. Ona šteti okolišu i kvaliteti života općenito čestim korištenja mineralnih gnojiva, pesticida,...
PROMOCIJSKA PLATFORMA U FUNKCIJI RAZVOJA SEOSKOG TURIZMA GOSPODARSTVA KEZELE
PROMOCIJSKA PLATFORMA U FUNKCIJI RAZVOJA SEOSKOG TURIZMA GOSPODARSTVA KEZELE
Paula Uroić
Ruralno područje Hrvatske je područje privlačno za sve njegove stanovnike i posjetitelje. Poţeljno je i ugodno za ţivot, rad i boravak u prirodi. Shodno tome u tom prostoru razvijaju se različiti oblici turizma, a jedan od najčešćih je seoski turizam. U radu se proučava primjer dobre prakse razvoja seoskog turizma na seoskom imanju Kezele, s naglaskom na marketinšku promociju što podrazumijeva sve aktivnosti u vidu informiranja trţišta, stvaranja preferencija kod kupaca te...
PROVOĐENJE POLJSKIH POKUSA U SVRHU REGISTRACIJE STREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
PROVOĐENJE POLJSKIH POKUSA U SVRHU REGISTRACIJE STREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
Fran Mesić
Ovaj završni rad govori o važnosti i metodama provođenja poljskih pokusa u svrhu registracije sredstava za zaštitu bilja. U pregledu literature navedeni su tehnički i ekonomski uvjeti koje svaki novi pesticid koji se stavlja na tržište mora zadovoljiti. Govori se i o razvojnom ciklusu jedne aktivne tvari, te o zakonskim odredbama koje se dotiču postupka registracije sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj i ostatku Europske unije. U poglavlju materijali i metode opisane su metode...
PRUŽANJE USLUGA RADA POLJOPRIVREDNOM MEHANIZACIJOM U TVRTKI AGRO LAND, TREMA
PRUŽANJE USLUGA RADA POLJOPRIVREDNOM MEHANIZACIJOM U TVRTKI AGRO LAND, TREMA
Ivan Tinodi
Poljoprivreda je primarna djelatnost svake zemlje sa glavnim i osnovnim ciljem osiguravanja hrane za stanovništvo. Poljoprivredna poduzeća predstavljaju oblik organizacije koji je od iznimne važnosti za poljoprivredu u Republici Hrvatskoj. Rad obuhvaća pružanje usluga rada mehanizacije i analizu poslovnih rezultata poljoprivrednog poduzeća Agro Land koje je u vlasništvu gospodina Siniše Bugarina iz Trema s ciljem utvrđivanja njegovog potencijala i budućih pravaca razvoja....
Potreba primjene navodnjavanja na odabranim proizvodnim površinama OPG-a „Rastovski“
Potreba primjene navodnjavanja na odabranim proizvodnim površinama OPG-a „Rastovski“
Doron David Rastovski
Na odabranoj površi OPG-a „Rastovski“ planira se pokrenuti proizvodnja bobićastog voća (jagode), a bez primjene navodnjavanja nije moguća stabilna proizvodnja. Cilj ovoga rada bio je utvrditi ključne pedološke značajke potrebne za projektiranje sustava navodnjavanja, odrediti parametre navodnjavanja i preporučiti najpovoljniju metodu i način navodnjavanja. Istraživanje je provedeno na odabranoj poljoprivrednoj površini u blizini grada Kutine veličine 5.640 m2. Uzeti su uzorci...
Primjena inovacija u poljoprivrednim poduzećima i njihov utjecaj na marketinšku učinkovitost
Primjena inovacija u poljoprivrednim poduzećima i njihov utjecaj na marketinšku učinkovitost
Renato Tumpak
Ovim radom se analizira sklonost razvoju inovacijskih kompetencija u odnosu na poslovnu i naročito marketinšku učinkovitost poljoprivrednih poduzeća. Kroz rad se obrađuje i definira pojam inovacija, marketinga i marketinške učinkovitosti. Također se navode različite klasifikacije inovacija te se detaljnije obrađuje proces usvajanja inovacija sa čimbenicima bitnima pri implementaciji inovacija. Rad se fokusira na učinak inovacija na poljoprivredna poduzeća s naglaskom na...
Primjena mehanizacije u humanitarnom razminiranju poljoprivrednih površina u Republici Hrvatskoj
Primjena mehanizacije u humanitarnom razminiranju poljoprivrednih površina u Republici Hrvatskoj
Vladimir Starčević
U ovom radu istražena je primjena mehanizacije u humanitarnom razminiranju poljoprivrednih površina u Republici Hrvatskoj. Nakon rata oko 10% površine Republike Hrvatske proglašeno je područjem zagađenim minama. Godine 2005. postotak strojnog razminiranja u Hrvatskoj iznosio je vrlo visokih 85% obrađenog područja, pri čemu nije bilo žrtava. To ukazuje na činjenicu da postoji malen postotak minski sumnjive površine na kojemu se strojevi ne mogu koristiti. Ta područja nisu bila...

Paginacija