Pages

HRANIDBA TOVNE JUNADI NA OPG-U ĐURO KONJAČIĆ
HRANIDBA TOVNE JUNADI NA OPG-U ĐURO KONJAČIĆ
Antonio Čeredar
Poljoprivredna proizvodnja ima veliko značenje za razvoj privrede svake zemlje, a u uvjetima ukupne poljoprivredne proizvodnje stočarstvo je vodeća grana. Govedarstvo svuda u svijetu zauzima značajno mjesto u poljoprivrednoj proizvodnji zbog proizvoda koji se dobivaju. Tov junadi traje tisućama godina. U dalekoj prošlosti on se uglavnom odvijao u prirodi, na paši ili šumi, tako da su i troškovi proizvodnje bili relativno niski, a sam kvaliteta nije bila previše bitna. Danas...
Halal kvaliteta prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj
Halal kvaliteta prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj
Adisa Ćatić
O važnosti kvalitetnih i kontroliranih prehrambenih proizvoda postaju svjesni potrošači diljem svijeta. Kvalitetna i sigurna hrana postaje sve veći javno zdravstveni problem na koji je potrebno pravovremeno reagirati. Potrebe potrošača su različite, ali svi se slažu da žele zdravstveno ispravnu hranu, što bolje kvalitete po prihvatljivoj nabavnoj cijeni. Ljudi sve više razumijevaju važnost muslimanskih zahtjeva za obredno čistom hranom, o čemu svjedoči činjenica da je...
INOVATIVNI OBLICI DIGITALNE PROMOCIJE HRVATSKIH OBITELJSKIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA
INOVATIVNI OBLICI DIGITALNE PROMOCIJE HRVATSKIH OBITELJSKIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA
Marijan Suša
Predmet ovoga rada su inovativni oblici digitalne promocije hrvatskih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Cilj ovoga rada je istražiti i analizirati oblike digitalne promocije i važnost digitalnog marketinga kao snažnog marketinškog alata za postizanje poslovne uspješnosti. Dolaskom modernog doba uporaba digitalnog oglašavanja postaje nešto što svi koji žele opstati na tržištu moraju koristiti. Digitalno oglašavanje možemo naći u brojnim oblicima i vrstama, od...
INSTITUCIJSKE POTPORE RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
INSTITUCIJSKE POTPORE RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
Tomislav Novak
Predmet rada je institucijska potpora razvoja ekološke poljoprivrede u Varaždinskoj županiji. Osnovni motiv za odabir teme istraživanja o institucijskim potporama razvoja ekološke poljoprivrede u Varaždinskoj županiji je bio nedostatak informacija vezanih uz institucije koje bi trebale pružati podršku, objavljivati podatke i pokazatelje stvarnog stanja u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji s ciljem upoznavanja institucija i njihovih programa za poticanje razvoja ekološke...
INSTRUMENTALNO OSJEMENJIVASNJE MATICA KRANJSKE SIVE PČELE POMOĆU SCHLEY APARATA
INSTRUMENTALNO OSJEMENJIVASNJE MATICA KRANJSKE SIVE PČELE POMOĆU SCHLEY APARATA
Saša Perica
Instrumentalno osjemenjivanje kao metoda, alat i sredstvo je nov smjer u pčelarstvu RH te pruža nebrojene mogućnosti razvoja, očuvanja i zadržavanja pozitivnih pasminskih osobina Kranjske sive pčele. Korist od instrumentalnog osjemenjivanja matica Kranjske sive pčele u budućnosti neće biti samo uzgajivačima matica nego i pčelarkama i pčelarima koji će držati kvalitetne i zdrave pčele koje će donijeti velike količine meda i peludi te proizvesti puno voska. Sve naravno uz...
INTENZIVNI TOV PILIĆA U PERUTNINI PTUJ - PIPO D.O.O.  ČAKOVEC U 2013. GODINI
INTENZIVNI TOV PILIĆA U PERUTNINI PTUJ - PIPO D.O.O. ČAKOVEC U 2013. GODINI
Dunja Radiković
Na temelju podataka moţe se zaključiti da Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec svim segmentima tehničke i tehnološke proizvodnje mesa daje posebnu paţnju a to je sljedeće: • Hrana: dostupnost, konzumacija, distribucija, ukusnost, sadrţaj hranjivih tvari, • Svjetlo: primjereno za učinkovit rast i razvoj, ujednačeno izlaganje i intenzitet. • Stelja: razina vlage, razina amonijaka, količina patogena, toksina i zagaĎivača, dubina, korišteni materijal, distribucija. • Zrak:...
INTERAKCIJA GENOTIPOVA SOJE I OKOLIŠA U 2018. NA LOKACIJAMA KRIŽEVCI I GOLA
INTERAKCIJA GENOTIPOVA SOJE I OKOLIŠA U 2018. NA LOKACIJAMA KRIŽEVCI I GOLA
Dubravko Ostić
Na površinama Visokoga gospodarskog Učilišta u Kriţevcima i Goli provodila su se laboratorijska i poljska istraţivanjima kojim su se utvrdili genotipovi soje koji su tolerantiniji na nepovoljne vremenske prilike radi same identifikacije superiorne germplazme koja nam je potrebna radi oplemnjivanja novih sorti soje koje su se prilagoĎene stresnim uvjetima. U istraţivanju je bilo uključeno 32 genotipa soje različite duljine vegetacije, a mjerena su svojstva: vlaga uzoraka (%) ,visina...
INTERNI AUDITI SUSTAVA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANE NA PRIMJERU PREHRAMBENOG PODUZEĆA
INTERNI AUDITI SUSTAVA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANE NA PRIMJERU PREHRAMBENOG PODUZEĆA
Dorijan Vrtar
Sigurnost i kvaliteta hrane jedna je od najistaknutijih tema u gospodarstvima zemalja diljem svijeta. Zbog sve većeg razvoja globalnog tržišta uvode se i internacionaliziraju norme čime su stvoreni točno određeni okviri za definiranje kvalitete. Sustavi upravljanja temeljeni normama predstavljaju uobičajen način poslovanja prehrambenih poduzeća u čijim procesima se primjenjuje metodologija Demingovog PDCA kruga, pri čemu kontrolu procesa sustava upravljanja provode eksternim i...
ISKUSTVA POLJOPRIVREDNIKA U PROIZVODNJI I ZAŠTITI ULJANE REPICE
ISKUSTVA POLJOPRIVREDNIKA U PROIZVODNJI I ZAŠTITI ULJANE REPICE
Karla Pavlak
Uljana repica osnovna je sirovina za proizvodnju hrane za ljude i životinje. Bogata proteinima, predstavlja visokohranjivo krmivo. Također, visoko je vrijedna pčelinja paša. Koristi se i u kemijskoj industriji u proizvodnji ulja i maziva. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kakva iskustva imaju poljoprivredni proizvođači u proizvodnji uljane repice te kako provode mjere zaštite od štetnih organizama i sa kojim se problemima pritom susreću. Najveći broj ispitanika uljanu repicu...
ISPITIVANJE  GOSPODARSKIH VRIJEDNOSTI RAZLIČITIH SORATA I LINIJA PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
ISPITIVANJE GOSPODARSKIH VRIJEDNOSTI RAZLIČITIH SORATA I LINIJA PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
Matea Dodig
Oplemenjivanjem pšenice tijekom poslijednjih 50 godina dobijale su se sorte visoke rodnosti, a tek osamdesetih godina prošlog stoljeća javlja se naglašenija potreba za pekarskom kakvoćom. U ovom radu analizirao se demonstracijski pokus pšenice gdje je naglasak na gospodarskoj vrijednosti različitih sorata i linija pšenice u Koprivničko-kriţevačkoj ţupaniji na Visokom gospodarskom učilištu u Kriţevcima. Istraţivanjem se dokazalo da je oplemenjivanje bilja najjeftiniji...
ISPITIVANJE KVALITATIVNIH POKAZATELJA SJEMENSKOG GRAHA NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
ISPITIVANJE KVALITATIVNIH POKAZATELJA SJEMENSKOG GRAHA NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
Božica Tomašić
Proizvodnja sjemena povrća posljednjih desetak godina u stalnom je padu, a ponuda je bazirana na uvozu. Uvozno sjeme loše je kvaliete i upitne sortnosti. Zalaganjem hrvatskih stručnjaka u sjemenarstvu pokrenuta je proizvodnja sjemena blitve, cikle i graha. Na području Varaždinske županije Poljoprivredna zadruga Veliki Bukovec okupila je kooperante i pokrenula proizvodnju graha sorte Trešnjar. U 2014. godini proizvedena je količina od 1230 kg čija kvaliteta je ispitana u laboratoriju...
ISPITIVANJE MORFOLOŠKIH I KULINARSKIH SVOJSTAVA ODABRANIH SORATA KRUMPIRA (Solanum tuberosum L.)
ISPITIVANJE MORFOLOŠKIH I KULINARSKIH SVOJSTAVA ODABRANIH SORATA KRUMPIRA (Solanum tuberosum L.)
Melanija Dreven
Krumpir (Solanum tuberosum L.) je zeljasta jednogodišnja biljka iz porodice Solonaceae koja se uzgaja isključivo radi gomolja te se smatra neizostavna namirnica u svakom kućanstvu. Danas na tržištu postoji veliki broj sorata krumpira različitih karakteristika, agronomskih i kulinarskih. Cilj istraživanja bio je utvrditi dinamiku rasta cime, vrijeme cvatnje, morfološka svojstva (boju mesa i pokožice ploda), prinos po ha i kulinarska svojstva (A,B,C,D tip) 13 sorti krumpira. Sorte...

Pages