Pages

ZADOVOLJSTVO POLJOPRIVREDNIKA PROVEDBOM PODMJERE 6.3.1. TE KONZULTANTSKIM USLUGAMA RAZVOJNE AGENCIJE SIMORA
ZADOVOLJSTVO POLJOPRIVREDNIKA PROVEDBOM PODMJERE 6.3.1. TE KONZULTANTSKIM USLUGAMA RAZVOJNE AGENCIJE SIMORA
Marija Vuger
Predmet i cilj ovoga rada je utvrditi zadovoljstvo korisnika s područja Sisačko-moslavačke županije podmjerom 6.3.1. te konzultantskim uslugama razvojne agencije SIMORA. Materijali korišteni za istraživanje su prikupljani i analizirani podaci Razvojne agencije SIMORE za natječaj podmjere 6.3.1. u 2017. godini, broju ukupno prijavljenih korisnika na natječaju te broju korisnika koji su na tom natječaju prošli. Za prikupljanje primarnih podataka korištena je metoda intervjua....
ZAGREBAČKA TRŽNICA DOLAC KAO MJESTO IZRAVNE PRODAJE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA
ZAGREBAČKA TRŽNICA DOLAC KAO MJESTO IZRAVNE PRODAJE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA
Ana Matojić
Zbog osviještenosti današnjih potrošača i želje za kupovanjem zdrave i kvalitetne hrane raste i potražnja za domaćim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima. Tržnice su idealno mjesto na kojem potrošači mogu izravno od proizvođača kupiti te proizvode. Predmet ovog diplomskog rada je Zagrebačka tržnica Dolac, koja je analizirana kao mjesto izravne prodaje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Svrha rada je ukazati na važnost izravne prodaje na tržnici, kako za proizvođače...
ZAINTERESIRANOST MLADIH ZA BAVLJENJE AGROTURIZMOM
ZAINTERESIRANOST MLADIH ZA BAVLJENJE AGROTURIZMOM
Sanja Jarčević
Istraživanjem se putem anketnog upitnika provedenoga među 65 studenata Visokoga gospodarskog učilišta nastojalo utvrditi jesu li mladi spremni baviti se agroturizmom, odnosno, postoji li zainteresiranost za takvu vrstu posla. Zabrinjava pokazatelj da većina ispitanika ne poznaje propise koje treba poštivati prilikom pokretanja, odnosno vođenja agroturizma, no, 46% iskazuje interes za bavljenje agroturizmom u sljedećih 5 godina. Kao motiv za pokretanje agroturističke djelatnosti...
ZAINTERESIRANOST MLADIH ZA POLJOPRIVREDNO PODUZETNIŠTVO
ZAINTERESIRANOST MLADIH ZA POLJOPRIVREDNO PODUZETNIŠTVO
Bojan Smontara
Predmet ovog rada je prikazati rezultate ankete „Mladi i poduzetništvo“, a koja je provedena od strane Koprivničkog poduzetnika d.o.o. Koprivnica na studentima završne godine stručnog studija Poljoprivreda na VGUK krajem 2015. godine. Cilj rada je na osnovu dobivenih odgovora ispitanika definirati stavove o poljoprivredi i zainteresiranost mladih/studenata VGUK za bavljenje poljoprivrednim poduzetništvom. Rezultati istraživanja pokazuju da interes za poljoprivredno poduzetništvo...
ZAINTERESIRANOST MLADIH ZA STUDIJ POLJOPRIVREDE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
ZAINTERESIRANOST MLADIH ZA STUDIJ POLJOPRIVREDE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
Antonio Levak
Ovim završnim radom želi se istražiti zainteresiranost mladih za studij poljoprivrede na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima. Želi se prikazati jasan uvid o studentskom standardu, stavovima studenata o motivaciji za studiranje i aspiracijama za vannastavne aktivnosti. Provedeno je anketno istraživanje kroz petogodišnje razdoblje od 2013/14. godine do 2017/18. godine na uzorku od 322 redovna studenta I. godine studija. Rezultati istraživanja pokazali su kako je VGUK potrebna...
ZAINTERESIRANOST POSJETITELJA JESENSKOG MEĐUNARODNOG BJELOVARSKOG SAJMA ZA DRŽAVNU STOČARSKU IZLOŽBU
ZAINTERESIRANOST POSJETITELJA JESENSKOG MEĐUNARODNOG BJELOVARSKOG SAJMA ZA DRŽAVNU STOČARSKU IZLOŽBU
Goran Cikač
U ovom radu obrađena je tematika sajma kao mjesta dodira ponude i potražnje roba, znanja i usluga s naglaskom na stočarsku izložbu na Jesenskom međunarodnom sajmu u Bjelovaru. Prikazan je povijesni razvoj stočarstva središnje Hrvatske s naglaskom na stočarske sajmove Bjelovara i okolice. Time se htjela naglasiti važnost bjelovarskog kraja za stočarstvo Republike Hrvatske. Anketnim istraživanjem posjetitelja Jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma ispitane su njihove potrebe i...
ZASNIVANJE UKRASNIH TRAVNJAKA NA PRIVATNIM OKUĆNICAMA
ZASNIVANJE UKRASNIH TRAVNJAKA NA PRIVATNIM OKUĆNICAMA
Edi Jukić
U posljednje vrijeme možemo primijetiti kako vlasnici obiteljskih kuća, zgrada te različitih rekreacijskih objekata sve više pridaju pažnju travnjacima pa je i potražnja za ukrasnim travnjacima sve veća. Za postizanje kvalitetnog travnjaka potrebno je ispuniti više uvjeta, važan je položaj travnjaka, klimatski uvjeti te pravilan odabir travne mješavine. Premda na svijetu postoji 600 rodova trava s otprilike 10 000 vrsta i sorata, travne smjese koje su namijenjene za sjetvu...
ZAŠTITA JABUKA U VOĆNJAKU PZ ZAČRETJE U MIRKOVCU U 2008. I 2009. GODINI
ZAŠTITA JABUKA U VOĆNJAKU PZ ZAČRETJE U MIRKOVCU U 2008. I 2009. GODINI
Dijana Golubić
U ovom završnom radu praćena je i evidentirana pojava bolesti i štetnika u voćnjaku jabuka Mirkovec (Krapinsko-zagorska županija) u 2008. i 2009. godini. Analizirane su vremenske prilike tijekom vegetacije te pojava bolesti i štetnika. Voćnjak je tretiran prema klimatskim prilikama te prema preporukama savjetodavne službe. U obje godine najvažnije bolesti bile su krastavost jabuke i pepelnica, a od štetnika jabučni savijač i lisni mineri te je obavljeno po 15 tretiranja u svakoj...
ZDRAVESTVENO ZBRINJAVANJE GOVEDA NA OPG-U JAMBRIŠAK U PERIODU OD 2013.DO 2015.
ZDRAVESTVENO ZBRINJAVANJE GOVEDA NA OPG-U JAMBRIŠAK U PERIODU OD 2013.DO 2015.
Ivana Knežević
Istraživanje je provedeno u razdoblju od 2013. do 2015. godine na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Jambrišak. Gospodarstvo je raspolagalo sa 31 grlom, od toga bilo je 16 krava, 8 junica, 4 bika i 3 teleta, simentalske pasmine. Dnevno je gospodarstvo proizvodilo oko 250 litara mlijeka koje se svaki drugi dan isporučivalo otkupljivaču Dukatu. Svoje životinje drže u staji na vezanom sistemu. Bolesti koje su se pojavljivale u razdoblju od 2013. do 2015. godine bile su upala vimena...
ZDRAVSTVENA PROBLEMATIKA U PRASILIŠTU TVRTKE SIZIM D.O.O.
ZDRAVSTVENA PROBLEMATIKA U PRASILIŠTU TVRTKE SIZIM D.O.O.
Kristina Kralj
U radu su prikazani rezultati istraživanja zdravstvene problematike u prasilištu tvrtke Sizim d.o.o. na području općine Legrad u razdoblju od 2011. do 2015. godine. Analizirano je ukupno 5 uzoraka krmača u tom razdoblju. Napravljena je analiza na slijedeće parametre: reproduktivni ciklus krmača, plodnost, indeks prasenja, mrtvorođenja, i zdravstvene probleme prilikom prasenja. Od ukupno 5 istraživanih krmača, svaka je imala cca 10 mrtvorođene prasadi najčešće zbog teškoća u...
ZDRAVSTVENA PROBLEMATIKE TOVNE JUNADI NA OPG-U MIKOVIĆ
ZDRAVSTVENA PROBLEMATIKE TOVNE JUNADI NA OPG-U MIKOVIĆ
Marija Hanžek
Tema završnog rada je praćenje zdravstvene problematike tovne junadi na OPG-u Miković u 2016. godini. Gospodarstvo se bavi uzgojem tovne junadi pasmine belgijsko plavo govedo. U praćenoj godini u tovu se nalazilo 87 grla belgijsko plavog goveda. Bolesti koje su se najčešće pojavljivale u tovnih goveda tijekom 2016. godine na OPG-u Miković su: bronhitis, bronhopneumonija goveda, enzotska upala pluća i transportna groznica junadi. Preventivne mjere sprečavanja pojave bolesti na OPG-u...
ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U ŠMAR U PERIODU OD 2012. DO 2015. GODINE
ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U ŠMAR U PERIODU OD 2012. DO 2015. GODINE
Valentina Šmar
Govedarstvo je najvažnija grana stočarstva u svijetu. U načinu uzgoja goveda postoje tri glavna tipa, a to su: mliječno, mesno i kombinirano govedarstvo. U Republici Hrvatskoj uzgojem goveda bave su uglavnom mala seoska gospodarstva gdje su i sami uzgajivači nešto stariji ljudi. Govedarstvo U Hrvatskoj prolazi kroz lošu etapu, što dokazuje svakodnevno smanjenje broja farmi. Najveća zastupljenost goveda kod nas je simentalske pasmine, a zatim slijedi Hostein. Bolesti koje se...

Pages