Pages

TURISTIČKE MANIFESTACIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U FUNKCIJI RURALNOG RAZVOJA
TURISTIČKE MANIFESTACIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U FUNKCIJI RURALNOG RAZVOJA
Romano Šegović
Predmet ovog rada je analiza turističkih manifestacija Koprivničko - križevačke županije i njihov utjecaj na ruralni razvoj spomenutog područja. U radu je korištena metoda intervjua, a intervjuirani su direktori Turističkih zajednica gradova Koprivnice, Križevaca i Đurđevca koji sudjeluju u organizaciji Podravskih motiva, Renesansnog festivala, Križevačkog velikog spravišča i Picokijade. Uočen je doprinos ovih turističkih manifestacija ruralnom razvoju Županije praćenjem...
TURISTIČKI POTENCIJAL KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE NA PRIMJERU AGROTURIZMA ZABOKY SELO
TURISTIČKI POTENCIJAL KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE NA PRIMJERU AGROTURIZMA ZABOKY SELO
Valentina Vutmej
U ovom radu analizira se ruralni turizam Krapinsko-zagorske županije s naglaskom na agroturizam „Zaboky selo“. Očuvana priroda, autentične Zagorske hiže, tradicionalna gastronomija i kultura karakteristične su oznake ruralnog turizma Županije i agroturizma „Zaboky selo“. Metodom intervjua i anketnog upitnika dobivena su saznanja o viđenju razvoja agroturizma iz pozicije vlasnika objekta, te zadovoljstva posjetitelja ukupnim dojmom „Zaboky sela“, koja će biti korisna u...
Tehnologija proizvodnje šećerne repe na OPG-u Puhar u 2014.
Tehnologija proizvodnje šećerne repe na OPG-u Puhar u 2014.
Petar Puhar
Istraživanje je provedeno na OPG – u Puhar u 2014. godini. Gospodarstvo se nalazi u Velikom Otoku, malom selu smještenom u sjevernom dijelu sjeverozapadne Hrvatske, udaljenom 15-tak kilometara od grada Koprivnice. Tradicija poljoprivredne proizvodnje ovog gospodarstva održava se kroz više generacija. U 2014. na gospodarstvu se šećerna repa uzgajala na 22 ha, a proizvodnja je ugovorena sa Viro d.d. Sijane su tri sorte šećerne repe: KWS Jasmina (9 ha), KWS Serenada (9 ha) i Strube...
Tov junadi na OPG-u Horvat Josip
Tov junadi na OPG-u Horvat Josip
Ivan Horvat
Proizvodnja goveđeg mesa u Republici Hrvatskoj čini dio ukupne govedarske proizvodnje, a najviše prevladava simentalska pasmina goveda. Zbog pada broja mliječnih krava, nedostaje domaće teladi za tov stoga su uzgajivači prisiljeni takvu telad tražiti na stranom tržištu, odnosno uvoziti ih iz drugih država. Proizvodnja govedine temelji se na mesnim pasminama. U Hrvatskoj danas nema značajnijeg broja mesnih pasmina krava od kojih bi se dobila visoko kvalitetna telad za tov većih...
ULOGA KRIŽEVAČKIH ŠTATUTA U RAZVOJU RURALNOG TURIZMA
ULOGA KRIŽEVAČKIH ŠTATUTA U RAZVOJU RURALNOG TURIZMA
Melita Horvat
U radu se analizira uloga Križevačkih štatuta u razvoju ruralnog turizma križevačkog kraja. Osobito se analizira poveznica između Štatuta i turističkih manifestacija, sajmova, projekata i udruga kako bi se prikazala postojeća i buduća uključenost štatuta u ruralni turizam i ruralni razvoj. Čitanjem i analiziranjem sadržaja Križevačkih štatuta, prikupljanjem podataka iz ostalih dostupnih izvora te provedbom intervjua s direktoricom Turističke zajednice grada Križevaca...
ULOGA KRIŽEVAČKOG VELIKOG SPRAVIŠĆA U RAZVOJU RURALNOG TURIZMA
ULOGA KRIŽEVAČKOG VELIKOG SPRAVIŠĆA U RAZVOJU RURALNOG TURIZMA
Luka Pomper
U radu se razmatra uloga Križevačkog velikog Spravišča u razvoju ruralnog turizma križevačkog kraja kroz analizu podataka sustava e-visitor o dolascima i noćenjima turista u razdoblju od 2014. do 2018. godine, te analizom sadržaja ruralnih elemenata programa Spravišča. Križevačko veliko Spravišče je najvažnija manifestacija s ruralnim elementima, najdužim vremenom odvijanja programa, te s najdužom tradicijom održavanja i zato ima vodeće mjesto u poticanju razvoja ruralnog...
ULOGA ROGAČA (Ceratonia siliqua L.) U ZAŠTITI POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH POVRŠINA DALMATINSKE OBALE OTOKA OD POŽARA
ULOGA ROGAČA (Ceratonia siliqua L.) U ZAŠTITI POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH POVRŠINA DALMATINSKE OBALE OTOKA OD POŽARA
Krešimir Putnik
Cilj ovog završnog rada je istražiti ulogu rogača (Ceratonia siliqua L.) u zaštiti poljoprivrednih površina dalmatinske obale i otoka od požara, a ujedno ovim radom će se uvidjeti povezanost između šumskih požara i klimatskih prilika, istražiti učestalost požara u Dalmaciji te kakav je agrošumski sustav u Dalmaciji. Također, kao primjer jednog od požara u Dalmaciji prikazati će se požar u Zvjezdanom selu i Kučinama na Mosoru te opisati sanacija opožarenih površina,...
ULOGA TRADICIJSKIH OBRTA U OBLIKOVANJU AUTOHTONIH SUVENIRA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
ULOGA TRADICIJSKIH OBRTA U OBLIKOVANJU AUTOHTONIH SUVENIRA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Mateo Golubić
Tradicijski obrtnici imaju važan utjecaj na cjelokupnu zajednicu zato što, osim ekonomskog doprinosa, čuvaju lokalni identitet. Izrađuju i suvenire koji budi sjećanja, a kada se kupuje želi se pokloniti osobi koju volimo ili koja nam je draga te kako bi se sačuvalo vlastito sjećanje na zemlju ili mjesto na kojemu je suvenir kupljen. Suveniri su svakako jedan od važnijih dijelova turističke ponude svakoga mjesta, oni su pripovjedači i promotori turizma. S obzirom na to da u okviru...
ULOGA ZOOLOŠKOG VRTA GRADA ZAGREBA U OČUVANJU UGROŽENIH VRSTA ŽIVOTINJA
ULOGA ZOOLOŠKOG VRTA GRADA ZAGREBA U OČUVANJU UGROŽENIH VRSTA ŽIVOTINJA
Mihaela Kovačević
U završnom radu opisane su neke ugrožene životinje čiji broj jedinki u prirodnom staništu zabrinjavajuće opada. Za opstanak svih vrsta životinja koje su u ovom radu opisane brine Zoološki vrt u Zagrebu. Detaljno je opisan program EAZA (The European Association of Zoos and Aquaria) koji promiče suradnju zooloških vrtova u svijetu. Kroz suradnju s ostalim zoološkim vrtovima, ZOO Zagreb također sudjeluje u zaštiti ugroženih životinja. Dobivenim podacima inventure broja životinja...
UPORABNA VRIJEDNOST ARAPSKOG KONJA U DALJINSKOM JAHANJU
UPORABNA VRIJEDNOST ARAPSKOG KONJA U DALJINSKOM JAHANJU
Gordan Šebalj
Ovaj završni rad je napisan na temelju rezultata i dugogodišnjeg rada moje obitelji i mene samog i proučavanjem izdanih radova o uzgoju i radu s arapskim konjima te uz pomoć savjeta stručnih osoba koje se profesionalno bave ovim sportom više od 30 godina. Arapski konji su zbog svog urođenog talenta odnosno zbog svog brzog oporavka nakon velikih napora i svih drugih predispozicija poput izdržljivosti, snage i skromnosti u velikoj prednosti naspram drugih pasmina i to je razlog zbog...
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA NA PRIMJERU PODUZEĆA DUKAT D.D.
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA NA PRIMJERU PODUZEĆA DUKAT D.D.
Marko Škec
Glavni cilj završnog rada bio je istražiti na koji se način upravlja ljudskim resursima u poduzeću Dukat d.d.. Istraživanje se temelji na informacijama prikupljenih od ovlaštenih osoba u poduzeću, te informacijama prikupljenih iz literature i interne dokumentacije Dukata d.d. Istraživanje je potvrdilo da se kvalitetnim poslovanjem i upravljanjem ljudskim resursima u poduzeću Dukat d.d. postiže dobrobit za zaposlenike poduzeća, kao i za samo poduzeće. Utvrđeno je da zaposlenici...
UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM I PRODAJOM MEDA
UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM I PRODAJOM MEDA
Petra Gotić
Zadnjih desetljeća u Hrvatskoj je sve veći porast osoba koje se bave pčelarstvom, pa tako raste potreba pčelara za pozitivnim poslovanjem u sektoru obiteljskog pčelarstva. Poslovni projekt nam pomaže kako bi uvidjeli sve prednosti i nedostatke pri poslovanju određenog poslovnog poduhvata. Pri izradi poslovnog plana razrađujemo sve mogućnosti vezane za neku poslovnu ideju. Najvažnije odrednice poslovnog plana su financijska izvješća, SWOT analiza i marketing. Račun dobiti i...

Pages